Postavljanje aplikacije e-pošte u servisu Outlook.com

Računom servisa Outlook.com možete upravljati pomoću brojnih popularnih aplikacija za e-poštu. Evo kako:

Pokaži sve

Windows Phone, iPhone ili Android telefon

Saznajte više o postavljanju servisa Outlook.com na svom uređaju Windows Phone, iPhone ili telefonu sa sustavom Android.

Microsoft Office

Informacije o postavljanju servisa Outlook.com u aplikaciji Outlook za radnu površinu potražite ovdje.

Aplikacija Pošta u sustavu Windows 8

Postavljanje računa servisa Outlook.com:

 1. na početnom zaslonu otvorite aplikaciju Pošta.

 2. Prijeđite prstom s desnog ruba zaslona, zatim dodirnite Postavke. (Ako upotrebljavate miš, pokažite na gornji desni rub zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Postavke.

 3. Dodirnite ili kliknite Računi, zatim dodirnite ili kliknite Dodaj račun.

 4. Dodirnite ili kliknite Outlook i unesite svoju adresu i lozinku e-pošte za servis Outlook.com.

 5. Dodirnite ili kliknite Poveži.

Napomena

 • Ako aplikacija ne može pronaći postavke računa, ručno možete unijeti postavke tehnologije Exchange ActiveSync (pogledajte odjeljak "Aplikacije koje podržavaju Exchange ActiveSync").

 • Ako aplikacija ne preuzima e-poštu nakon dodavanja računa, u aplikaciji pošte otvorite Postavke i kliknite naziv svog računa. Provjerite da je u mogućnosti Sadržaj za sinkronizaciju, potvrđen okvir E-pošta.

Windows Live Mail 2011 i 2012

Postavljanje računa servisa Outlook.com:

 1. Otvorite Windows Live Mail 2011 ili 2012.

 2. Na kartici Računi kliknite E-pošta.

 3. Unesite adresu i lozinku e-pošte te zaslonsko ime, zatim kliknite Sljedeće.

 4. (samo Windows Live Mail 2011) Na padajućem izborniku Vrsta poslužitelja odaberite Windows Live Hotmail, a zatim kliknite Sljedeće.

 5. Kliknite Završi.

Napomena

 • Ako koristite servis Outlook.com s domenom adrese e-pošte koja nije Hotmail.com, Live.com, MSN.com ili Outlook.com, u trećem koraku uključite Ručno konfiguriraj postavke poslužitelja.

Windows Live Mail 2009

Postavljanje računa servisa Outlook.com:

 1. Otvorite Windows Live Mail 2009.

 2. U donjem lijevom kutu kliknite E-pošta, zatim kliknite Dodaj račun e-pošte.

 3. Unesite adresu i lozinku e-pošte te zaslonsko ime, zatim kliknite Sljedeće.

 4. Na padajućem izborniku pored mogućnosti Poslužitelj moje ulazne pošte je, odaberite HTTP poslužitelj, zatim kliknite Sljedeće.

 5. Kliknite Završi.

Aplikacije koje podržavaju Exchange ActiveSync

Uz EAS možete odmah otvoriti e-poštu te vidjeti sve mape, kalendare i kontakte na jednom mjestu. Ako vaša aplikacija e-pošte podržava tehnologiju Exchange ActiveSync i trebate je ručno konfigurirati, koristite sljedeće postavke.

 • Adresa poslužitelja: s.outlook.com

 • Domena: <ostaviti prazno>

 • Korisničko ime: vaša adresa e-pošte

 • Lozinka: vaša lozinka

 • Potrebno TLS/SSL šifriranje: da

Aplikacije koje podržavaju IMAP i SMTP

Ako vaša aplikacija e-pošte ne podržava Exchange ActiveSync, mogla bi koristiti IMAP. Za razliku od tehnologije POP, koja sinkronizira samo ulazni spremnik, IMAP sinkronizira sve mape e-pošte.

Koristite sljedeće postavke u aplikaciji za e-poštu.

 • Ulazni (IMAP) poslužitelj

  • Adresa poslužitelja: imap-mail.outlook.com

  • Priključak: 993

  • Šifrirana veza: SSL

 • Izlazni (SMTP) poslužitelj

  • Adresa poslužitelja: smtp-mail.outlook.com

  • Priključak: 25 (ili 587 ako je 25 blokiran)

  • Autentičnost: da

  • Šifrirana veza: TLS

 • Korisničko ime: vaša adresa e-pošte

 • Lozinka: vaša lozinka

Aplikacije koje podržavaju POP3 i SMTP

Ako vaša aplikacija e-pošte ne podržava Exchange ActiveSync ili IMAP, ali podržava POP3, prvo uključite POP za račun servisa Outlook.com.

 1. Prijavite se na svoj račun servisa Outlook.com.

 2. Kliknite ikonu Mogućnosti Ikona mogućnosti, a zatim kliknite Mogućnosti.

 3. U odjeljku Upravljanje računom kliknite Poveži uređaje i aplikacije s tehnologijom POP.

 4. U odjeljku POP odaberite Omogući.

 5. Kliknite Spremi.

Zatim koristite sljedeće postavke u aplikaciji za e-poštu.

 • Ulazni (POP3) poslužitelj

  • Adresa poslužitelja: pop-mail.outlook.com

  • Priključak: 995

  • Šifrirana veza: SSL

 • Izlazni (SMTP) poslužitelj

  • Adresa poslužitelja: smtp-mail.outlook.com

  • Priključak: 25 (ili 587 ako je 25 blokiran)

  • Autentičnost: da

  • Šifrirana veza: TLS

 • Korisničko ime: vaša adresa e-pošte

 • Lozinka: vaša lozinka

 • Ako ne želite da vaša e-pošta bude izbrisana iz ulazne pošte servisa Outlook.com nakon preuzimanja u aplikaciju e-pošte, odaberite mogućnost Ostavi kopiju poruka na poslužitelju.

Čak i ako slučajno postavite POP3 da briše poruke nakon njihovog preuzimanja, Outlook.com spremit će kopiju e-pošte u mapu POP dok ne potvrdite POP3 naredbu brisanja.

Potvrda POP3 naredbe brisanja

 1. Prijavite se na svoj račun servisa Outlook.com

 2. Kliknite ikonu Mogućnosti Ikona mogućnosti, a zatim kliknite Mogućnosti.

 3. U odjeljku Upravljanje računom kliknite Poveži uređaje i aplikacije s tehnologijom POP.

 4. U odjeljku POP provjerite je li odabrana mogućnost Omogući.

 5. Odaberite Nemoj dopustiti da uređaji ili aplikacije brišu poruke … da biste nadjačali sve zahtjeve za brisanjem.
  – Ili –
  odaberite Učini ono što uređaj ili aplikacija kaže … da biste uređajima i aplikacijama dopustili brisanje poruka u ulaznom spremniku.

 6. Kliknite Spremi.

Napomena

 • Ova postavka primjenjuje se na sve aplikacije e-pošte koje koriste POP koje možda koristite pomoću računa servisa Outlook.com.

Za dodatnu pomoć s povezivanjem servisa Outlook.com s aplikacijama i uređajima obratite se službi za podršku.

Posjetite Outlook.com

Dodatna pomoć