Pomoću veze s udaljenim računalom možete sjediti za PC-jem i povezati se s drugim PC-jem na drugom mjestu (udaljenim PC-jem). Možete se, primjerice, s kućnog PC-ja povezati s PC-jem na radnom mjestu i koristiti sve aplikacije, datoteke i mrežne resurse na njemu baš kao da sjedite pred njim.

Pokaži sve

Kako se pomoću značajke veze s udaljenim računalom povezati s drugim PC-jem?

 1. Postavite udaljeni PC tako da dopušta daljinsko povezivanje.

  1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
   (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

  2. U okvir za pretraživanje unesite udaljena radna površina pa dodirnite ili kliknite mogućnost Odabir korisnika koji mogu koristiti udaljenu radnu površinu. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir.

  3. U dijaloškom okviru Svojstva sustava u rubrici Udaljena radna površina odaberite gumb Dopusti daljinske veze s ovim računalom.

  4. Dodirnite ili kliknite Odabir korisnika pa u dijaloškom okviru Korisnici udaljene radne površine dodirnite ili kliknite Dodaj.

  5. U dijaloškom okviru Odabir korisnika ili grupa učinite sljedeće:

   1. Da biste naveli mjesto za pretraživanje, dodirnite ili kliknite Mjesta, a zatim odaberite mjesto koje želite pretražiti.

   2. U okvir Unesite naziv objekata za odabir upišite ime ili korisničko ime osobe koju želite dodati, a zatim kliknite U redu. Ime će biti dodano na popis osoba koje se mogu povezati s tim PC-jem.

 2. Isto tako, kada se želite povezati s udaljenim PC-jem, morate znati njegov puni naziv.

  1. Odjeljak Sustav otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Sustav, a zatim dodirnete ili kliknete Sustav.

  2. Puni naziv PC-ja nalazi se na kartici Naziv računala, domena i postavke radne grupe.

 3. Potom morate provjeriti jesu li postavke stanja mirovanja i hibernacije postavljene na Nikada jer povezivanje s PC-jem u stanju mirovanja i hibernacije nije moguće. Dodatne informacije potražite u članku Planovi uštede energije: najčešća pitanja

 4. Na kraju unesite puni naziv udaljenog PC-ja u značajku Veze s udaljenim računalom na lokalnom PC-ju.

Napomena

 • Možete dopustiti udaljeno povezivanje samo s PC-jima s određenim operacijskim sustavima Windows. Dodatne informacije potražite u sljedećem odjeljku, "S kojim se PC-jevima moguće povezivati pomoću značajke veze s udaljenim računalom"?

S kojim se PC-jima moguće povezivati pomoću značajke veze s udaljenim računalom?

Možete koristiti PC s bilo kojim izdanjem sustava Windows XP, Windows Vista i Windows 7, PC sa sustavom Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 za iniciranje veze. Na udaljenom PC-ju mora se izvoditi jedan od ovih operacijskih sustava Windows:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Kako se povezati s PC-jem na radnom mjestu?

Možete se povezati s PC-jem na radnom mjestu s drugog PC-ja na radnom mjestu ili s kućnog PC-ja. U svakom trenutku samo jedna osoba može biti prijavljena na PC. Ako netko drugi koristi PC na radnom mjestu, kad se prijavite, automatski ćete odjaviti tu osobu. Osim toga, vatrozid za Windows automatski će otvoriti odgovarajući priključak kad pokrenete udaljenu vezu. Ako koristite neki drugi vatrozid, provjerite je li otvoren priključak (obično 3389) za udaljenu radnu površinu.

Povezivanje PC-ja na radnom mjestu s drugim PC-jem na radnom mjestu

 1. Vezu s udaljenom radnom površinom otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete mstsc, a zatim dodirnete ili kliknete mstsc.

 2. Upišite naziv PC-ja na radnom mjestu s kojim se želite povezati pa kliknite Poveži. (Umjesto naziva PC-ja možete upisati i IP adresu.)

Povezivanje kućnog PC-ja s PC-jem na radnom mjestu

Da biste se s kućnog PC-ja povezali s PC-jem na radnom mjestu, morate se povezati s mrežom tvrtke. To možete učiniti na dva načina (ako niste sigurni koji koristiti, obratite se administratoru sustava):

 • putem virtualne privatne mreže (Virtual Private Network, VPN). Putem VPN-a se PC-ji povezuju s velikim mrežama (obično mrežama tvrtke) uz korištenje interneta. Prije početka od IT administratora zatražite naziv VPN poslužitelja.

  1. Čarobnjak za povezivanje s internetom otvorite tako da prstom prijeđete od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ili ako koristite miš, tako da postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknete ga prema dolje, a zatim kliknete Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Centar za mreže i zajedničko korištenje, dodirnete ili kliknete Postavke, a zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje. Dodirnite ili kliknite Postavi novu vezu ili mrežu, a zatim Poveži se s internetom.

  2. Pratite upute na zaslonu.

  3. Vezu s udaljenom radnom površinom otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete mstsc, a zatim dodirnete ili kliknete mstsc.

  4. Upišite naziv PC-ja na radnom mjestu s kojim se želite povezati pa kliknite Poveži. (Umjesto naziva PC-ja možete upisati i IP adresu.)

 • Putem pristupnog poslužitelja veze s udaljenim računalom (Remote Desktop Gateway, RD Gateway). Pristupni poslužitelj pomaže pri povezivanju s PC-jima na radnom mjestu i u tvrtkinoj mreži s bilo kojeg PC-a s internetskom vezom, čak i ako dvije mreže koriste različite protokole. Imajte na umu da administrator sustava možda neće dopustiti promjenu postavki pristupnog poslužitelja veze s udaljenim računalom.

  1. Vezu s udaljenom radnom površinom otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete mstsc, a zatim dodirnete ili kliknete mstsc.

  2. Dodirnite ili kliknite Pokaži mogućnosti, a zatim karticu Dodatno pa u odjeljku Povezivanje s bilo kojeg mjesta dodirnite ili kliknite Postavke.

  3. Odaberite Koristi ove postavke pristupnog poslužitelja veze s udaljenim računalom pa unesite naziv poslužitelja (taj podatak zatražite od administratora sustava).

  4. U odjeljku Način prijave odaberite nešto od sljedećeg:

   • Odabrat ću kasnije. Ta mogućnost dopušta odabir načina prijave po povezivanju.

   • Traži lozinku (NTLM). Odabirom te mogućnosti od vas će se po povezivanju zatražiti unos lozinke.

   • Pametna kartica. Odabirom te mogućnosti od vas će se po povezivanju zatražiti umetanje pametne kartice.

  5. Da biste vezu učinili bržom, potvrdite okvir Zaobiđi pristupnik udaljene radne površine u slučaju lokalnih adresa.

   Preporučujemo tu mogućnost jer ako se pristupni poslužitelj nalazi na drugoj mreži od one na kojoj ste vi, nećete se moći povezati s PC-jima na mreži.

  6. Dodirnite ili kliknite U redu, a zatim karticu Općenito, unesite naziv PC-ja s kojim se želite povezati pa dodirnite ili kliknite Povezivanje. (Umjesto naziva PC-ja možete upisati i IP adresu.)

Kako se otvara početni zaslon i kako se otvaraju gumbići pri povezivanju s udaljenim Windows 8.1 PC-jem s Windows 8.1 PC-ja?

Pomoću trake veze koja se pojavljuje pri vrhu zaslona otvorite početni zaslon udaljenog PC-ja, gumbiće, nedavno korištenje aplikacije i za korištenje značajke veze s udaljenim računalom na dijelu zaslona uz druge aplikacije.
Izbornik gumbića na traci veze
Izbornik gumbića na traci veze

Napomena

 • Ako vam prozor veze s udaljenim računalom nije maksimiziran, morat ćete kliknuti ikonu veze s udaljenim računalom u gornjem lijevom dijelu prozora da bi vam se prikazao početni zaslon, gumbići i druge mogućnosti.

Zašto se ne mogu povezati s udaljenom radnom površinom?

Tu su neka od mogućih rješenja uobičajenih problema na koje možete naići pri povezivanju s udaljenim PC-jem. Ako ta rješenja ne daju rezultate, daljnju pomoć potražite na web-mjestu Microsoftove zajednice.

 • Nije moguće pronaći udaljeni PC. Ako se pojavi ova pogreška, obratite se administratoru sustava nadležnog za udaljeni PC da biste bili sigurni da imate ispravan naziv PC-ja, pa provjerite jeste li ga ispravno unijeli. Ako se i dalje ne možete povezati, pokušajte upisati IP adresu udaljenog PC-ja umjesto njegova naziva.

 • Pojavio se problem s mrežom. Provjerite sljedeće:

  • Da je vaš usmjerivač uključen (vrijedi samo za kućne mreže).

  • Da je Ethernet kabel priključen u mrežni prilagodnik (vrijedi samo za žične mreže).

  • Da je bežični preklopnik vašeg PC-ja uključen (vrijedi samo za prijenosna računala povezana s bežičnom mrežom).

  • Da vaš mrežni prilagodnik funkcionira.

  Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se osobi koja je postavila vašu mrežu.

 • Možda je vatrozid blokirao priključak za povezivanje s udaljenim računalom. Ako koristite vatrozid za Windows, slijedite korake u nastavku:

  1. Vatrozid za Windows otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete vatrozid, a zatim dodirnete ili kliknete Vatrozid za Windows.

  2. Dodirnite ili kliknite Propuštanje aplikacije ili značajke kroz vatrozid za Windows.

  3. Dodirnite ili kliknite Promijeni postavke. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir.

  4. U odjeljku Dopuštene aplikacije i značajke odaberite Udaljena radna površina pa dodirnite ili kliknite U redu.

  Ako koristite neki drugi vatrozid, provjerite je li otvoren priključak (obično 3389) za udaljenu radnu površinu.

 • Na udaljenom PC-ju možda nije postavljene daljinska veza. Da biste to riješili, pogledajte odgovor na pitanje "Kako se povezati s drugim PC-jem pomoću značajke veze s udaljenim računalom?" u ovoj temi.

 • Udaljeni PC možda dopušta povezivanje samo s PC-jevima koji imaju postavljenu provjeru autentičnosti na razini mreže. Dodatne informacije potražite u odgovoru na pitanje: "Koje bi vrste veza s udaljenom radnom površinom trebalo dopustiti?" u sklopu ove teme.

 • Možda je udaljeni PC isključen. Ne možete se povezati s PC-jem koji je isključen, u stanju mirovanja ili hibernacije pa pripazite da su postavke za stanje mirovanja i hibernaciju na udaljenom PC-ju postavljene na Nikada (hibernacija nije dostupna na svim PC-jevima). Dodatne informacije potražite u članku Planovi uštede energije: najčešća pitanja

Napomena

 • Ako vidite zaslon za prijavu na udaljenom PC-ju, ali se ne možete prijaviti, možda niste dodani u grupu korisnika udaljenog računala ili neku drugu grupu s administratorskim pravima na udaljenom PC-ju. Zamolite administratora sustava da to učini.

Kako promijeniti postavke veze s udaljenom radnom površinom?

Možete promijeniti različite postavke za udaljenu vezu, uključujući veličinu radne površine udaljenog PC-ja, zvuk i brzinu veze.

 1. Vezu s udaljenom radnom površinom otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete mstsc, a zatim dodirnete ili kliknete mstsc.

 2. Unesite naziv PC-ja s kojim se želite povezati.

 3. Prije povezivanja dodirnite ili kliknite Prikaz mogućnosti, a zatim na karticama Prikaz, Lokalni resursi, Programi, Doživljaj i Napredno promijenite što želite.

 4. Ako želite sačuvati postavke za buduća povezivanja, dodirnite ili kliknite karticu Općenito, a zatim Spremi.

 5. Dodirnite ili kliknite Poveži se.

Zašto nije moguće promijeniti neke postavke veze s udaljenim računalom?

Možda administrator sustava upravlja tim postavkama. Više informacija zatražite od svog administratora.

Vrste veza s udaljenom radnom površinom koje treba dopustiti

Prije nego što se vi ili netko drugi može povezati s udaljenim računalom, morate odabrati odgovarajuće postavke veze na udaljenom računalu. Da biste promijenili udaljene postavke, slijedite ove korake:

 1. Odjeljak Sustav otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Sustav, a zatim dodirnete ili kliknete Sustav.

 2. Kliknite Udaljene postavke. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir.

Dvije su mogućnosti udaljenih postavki:

 • Nemoj dopustiti daljinske veze s ovim računalom. Time će se spriječiti svaka daljinska veza s vašim PC-jem.

 • Dopusti daljinske veze s ovim računalom. Time će se omogućiti daljinske veze s PC-jem.

  Ako znate da osobe koje će se povezivati s vašim PC-jem koriste sustav Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1 na svojim računalima, potvrdite okvir Dopusti veze samo s računala koja koriste udaljenu radnu površinu s provjerom autentičnosti na razini mreže (preporučeno). Te verzije sustava Windows koriste provjeru autentičnosti na razini mreže, što je potpuna provjera autentičnosti prije uspostavljanja pune veze i prikazivanja zaslona za prijavu. Time se jača zaštita udaljenog računala od hakera i zlonamjernog softvera.