LICENCNE ODREDBE ZA MICROSOFTOV SOFTVER

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Ove licencne odredbe predstavljaju ugovor između tvrtke Microsoft Corporation (ili, ovisno o tome gdje živite, nekog od njezinih povezanih društava) i vas. Pažljivo ih pročitajte. Odredbe se odnose na gore navedeni softver, što obuhvaća i medije na kojima ste ga dobili, ako postoje. Odredbe se odnose i na Microsoftove

 • buduće verzije softvera (uključujući ažuriranja ili dodatke),

 • ažuriranja,

 • nadopune,

 • usluge temeljenje na Internetu

 • usluge podrške.

za taj softver, osim ako se na njih ne odnose neke druge odredbe. Ako je to slučaj, primjenjuju se te druge odredbe.

Korištenjem softvera prihvaćate ove odredbe. Ako ih ne prihvaćate, nemojte koristiti softver.

Kao što je opisano u nastavku, instalacijom ili korištenjem softvera dajete suglasnost za prijenos određenih standardnih podataka o računalu tijekom provjere valjanosti, automatskog preuzimanja i instalacije određenih ažuriranja te pri korištenju internetskih usluga.

Ako postupate u skladu s ovim licencnim odredbama, imate prava navedena u nastavku.

 1. PRAVA NA INSTALACIJU I KORIŠTENJE.

  1. Kućna upotreba. Ako koristite verziju za kućnu upotrebu, možete instalirati i osobe u vašem kućanstvu mogu koristiti neograničeni broj kopija softvera na osobnim uređajima.

  2. Male tvrtke. Ako vodite malu tvrtku, možete instalirati i koristiti softver na najviše deset (10) uređaja u tvrtki.

  3. Ograničenja. Softver se ne smije koristiti na uređajima u vlasništvu vladinih ili akademskih institucija.

  4. Razdvajanje komponenti. Komponente softvera licenciraju se kao jedna jedinica. Komponente ne smijete razdvajati i instalirati na različite uređaje.

  5. Obuhvaćeni Microsoftovi programi. Softver može sadržavati druge Microsoftove programe. Licencne odredbe priložene uz te programe primjenjuju se na njihovo korištenje.

 2. USLUGE TEMELJENJE NA INTERNETU. Microsoft uz softver pruža internetske usluge. U bilo kojem trenutku može ih promijeniti ili ukinuti.

  1. Pristanak za internetske usluge. Softverske značajke opisane u nastavku te u Izjavi o zaštiti privatnosti za softver Microsoft Security Essentials povezuju se putem interneta s Microsoftovim računalnim sustavom ili računalnim sustavima davatelja usluga. U nekim slučajevima nećete primiti posebnu obavijest prilikom povezivanja. U nekim slučajevima možete isključiti te značajke, odnosno ne morate ih koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite na adresi go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 . Korištenjem tih značajki dajete suglasnost za prijenos tih informacija. Microsoft ne koristi te podatke da bi utvrdio vaš identitet ili stupio u kontakt s vama.

   1. Podaci o računalu. Sljedeće značajke koriste internetske protokole koji odgovarajućim sustavima šalju podatke o računalu, kao što su vaša IP adresa, vrsta operacijskog sustava, preglednik, naziv i verzija softvera koji koristite te jezični kôd uređaja na koji ste instalirali softver. Microsoft koristi te podatke da bi vam omogućio korištenje internetskih usluga.

    • Ažuriranja. Prema zadanim postavkama softver će automatski preuzeti ažuriranja definicije. Dodatne informacije naći ćete u izjavi o zaštiti privatnosti na adresi go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Uklanjanje zlonamjernog softvera. Softver će tijekom redovnih skeniranja i kada sami odaberete tu radnju provjeriti postoji li na vašem uređaju opasan zlonamjerni softver te ga ukloniti. Kada softver provjeri postoji li na vašem uređaju zlonamjerni softver, tvrtki Microsoft šalje se izvješće o otkrivenom zlonamjernom softveru ili pogreškama do kojih je došlo tijekom provjere, specifični podaci vezani uz njegovo otkrivanje i druge informacije o uređaju koje će nam pomoći da poboljšamo ovaj i druge Microsoftove proizvode i usluge. Izvješće ne sadrži podatke koji bi mogli poslužiti za identifikaciju.

    • Potencijalno neželjen softver. Softver će provjeriti nalazi li se na računalu zlonamjeran softver niske ili srednje razine opasnosti uključujući, između ostalog, špijunski i ostali potencijalno neželjeni softver („Potencijalno neželjen softver“). Softver će ukloniti ili onemogućiti Potencijalno neželjen softver niske ili srednje razine opasnosti samo ako se vi s tim složite. Uklanjanje ili onemogućavanje tog Potencijalno neželjenog softvera može uzrokovati prestanak rada drugog softvera na vašem računalu ili pak kršenje licencnog ugovora za korištenje drugog softvera ako je on instalirao Potencijalno neželjen softver na računalu kao preduvjet za korištenje tog drugog softvera. Prije nego što odobrite uklanjanje Potencijalno neželjenog softvera, pročitajte licencne ugovore za drugi softver. Korištenjem ovog softvera vi ili sustav možda ćete ukloniti ili onemogućiti i softver koji nije Potencijalno neželjen softver.

    • Sudjelovanje u zajednici Microsoft Active Protection Service (MAPS). Zajednica za borbu protiv zlonamjernog softvera Microsoft Active Protection Service (MAPS) dobrovoljna je i međunarodna zajednica čiji članovi su i korisnici softvera Microsoft Security Essentials. Nakon prve instalacije korisnici se automatski pridružuju zajednici MAPS kao „osnovni“ korisnici. Kao „osnovni“ korisnici, ako je softver uključen, MAPS može Microsoftu prijavljivati informacije o zlonamjernom softveru i drugim vrstama Potencijalno neželjenog softvera. Ako MAPS izvješće sadrži pojedinosti o zlonamjernom ili Potencijalno neželjenom softveru koji softver može ukloniti, MAPS će preuzeti najnoviji potpis kako bi uklonio problem. MAPS također može pronaći i popraviti „lažne pozitivne rezultate“ (nešto što je pogrešno prepoznato kao zlonamjerni softver). U nekim slučajevima osobni se podaci mogu nehotično poslati Microsoftu. No Microsoft neće koristiti te podatke da bi utvrdio vaš identitet ili stupio u kontakt s vama. Dodatne informacije o zajednici MAPS i podacima koje ova značajka šalje Microsoftu pronaći ćete u izjavi o zaštiti privatnosti na adresi go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Izvješća o pogreškama. Softver Microsoftu automatski šalje izvješća o pogreškama u kojima se navodi koje su softverske komponente naišle na pogreške. Nijedna datoteka ni ispis memorije neće se poslati ako ih sami ne odlučite poslati. Dodatne informacije o izvješćima o pogreškama potražite na adresi go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Windows Update;Microsoft Update. Softver uključuje automatsko ažuriranje servisa Windows Update i Microsoft Update. Da biste u softveru omogućili ispravno funkcioniranje servisa Windows Update i Microsoft Update, povremeno će biti potrebna ažuriranja ili preuzimanja za servis Windows Update i/ili Microsoft Update, a njihovo će se preuzimanje i instaliranje izvršiti bez prethodne obavijesti.

   2. Korištenje podataka. Radi poboljšanja našeg softvera i usluga možemo koristiti podatke o računalu, izvješća o pogreškama, podatke iz CEIP-a i izvješća o zlonamjernom softveru. Navedene podatke možemo podijeliti i s trećim osobama, kao što su dobavljači hardvera i softvera. Te treće osobe mogu koristiti podatke u svrhu poboljšanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim softverom.

 3. OPSEG LICENCE. Softver se ne prodaje, već licencira. Na temelju ovog ugovora stječete samo određena prava na korištenje softvera. Microsoft zadržava sva druga prava. Softver možete koristiti samo na način izričito dopušten ovim ugovorom, osim u slučaju da vam unatoč tom ograničenju mjerodavno pravo daje veća prava. Pritom se morate pridržavati svih tehničkih ograničenja u softveru kojima se dopušta njegovo korištenje samo na točno određene načine. Ne smete:

  • zaobilaziti tehnička ograničenja softvera

  • vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili deasemblirati softver, osim i samo do one mjere do koje to, unatoč ovom ograničenju, izričito dopušta mjerodavno pravo

  • izrađivati više kopija softvera nego što je navedeno u ugovoru ili nego što to dopušta mjerodavno pravo unatoč ovom ograničenju,

  • objavljivati softver da bi ga drugi mogli kopirati,

  • iznajmljivati, davati u zakup ili posuđivati softver

  • prenijeti softver ili ovaj ugovor na treću osobu ili

  • koristiti softver za komercijalne usluge hostinga softvera.

 4. SIGURNOSNA KOPIJA. Smijete napraviti jednu sigurnosnu kopiju softvera. Smijete je koristiti samo za ponovnu instalaciju softvera.

 5. DOKUMENTACIJA. Svaka osoba koja ima valjan pristup vašem računalu ili internoj mreži može kopirati i koristiti dokumentaciju za interne, referentne potrebe.

 6. PRIJENOS NA DRUGI UREĐAJ. Smijete deinstalirati softver i instalirati ga na drugom uređaju na kojem ćete ga koristiti. To ne smijete učiniti da biste ovu licencu koristili na više uređaja.

 7. OGRANIČENJA IZVOZA. Na izvoz softvera primjenjuju se izvozni zakoni i propisi SAD-a. Potrebno se pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa primjenjivih na softver. Ti propisi obuhvaćaju odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika i krajnjeg korištenja. Dodatne informacije potražite na adresi www.microsoft.com/exporting. .

 8. USLUGE PODRŠKE. Budući da se softver pruža u obliku „kakav jest“, za njega možda nećemo pružati usluge podrške.

 9. CJELOKUPAN UGOVOR. Ovaj ugovor te odredbe za nadopune, ažuriranja, internetske usluge i usluge podrške koje koristite predstavljaju cjelokupan ugovor za softver i usluge podrške.

 10. MJERODAVNO PRAVO.

  1. Sjedinjene Američke Države. Ako ste softver kupili u Sjedinjenim Američkim Državama, za tumačenje ovoga Ugovora mjerodavni su zakoni savezne države Washington te se oni primjenjuju na potraživanja zbog njegova kršenja bez obzira na sukobe zakonskih načela. Zakoni savezne države u kojoj živite mjerodavni su za sva druga potraživanja, što obuhvaća i potraživanja na temelju zakona za zaštitu potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji te izvanugovorne odgovornosti pojedine savezne države.

  2. Izvan Sjedinjenih Američkih Država. Ako ste softver kupili u nekoj drugoj državi, primjenjuju se zakoni te države.

 11. PRAVNI UČINAK. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava.. Možete imati i druga prava na temelju zakona u svojoj državi. Određena prava može vam ustupiti i strana od koje ste kupili softver. Ovim se Ugovorom ne mijenjaju prava koja imate na temelju zakona važećih u vašoj državi, osim ako to nije dopušteno tim zakonima.

 12. IZJAVA O ODRICANJU OD JAMSTAVA. Softver se licencira „kakav jest“. Sami snosite odgovornost za njegovu upotrebu. Microsoft ne daje nikakva izričita jamstva ni prava. Prema lokalnim vam zakonima možda pripadaju još neka dodatna potrošačka prava. Ovaj ih ugovor ne može ograničiti ni promijeniti. Do mjere do koje to dopuštaju lokalni zakoni Microsoft isključuje prešutna jamstva vezana uz potrebna svojstva za redovitu upotrebu ili za promet i za naročitu upotrebu te jamstva da prava trećih nisu povrijeđena.

 13. OGRANIČENJA I IZUZIMANJA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU. Microsoft i njegovi dobavljači nadoknađuju vam izravnu štetu u iznosu do najviše 5,00 USD. Ne možete ostvariti povrat drugih šteta, što obuhvaća i posljedičnu štetu, neostvarenu zaradu te posebnu, neizravnu i slučajnu štetu.

  Ta se ograničenja odnose na:

  • sve što je povezano sa softverom, uslugama, sadržajem (uključujući kôd) na internetskim stranicama trećih osoba ili s programima trećih osoba te

  • potraživanja zbog povrede ugovora, povrede jamstva, povrede uvjeta, objektivne odgovornosti, nepažnje ili izvanugovorne odgovornosti do mjere dopuštene prema mjerodavnom pravu.

   To se ograničenje primjenjuje čak i ako je Microsoft znao ili morao znati za mogućnost nastanka štete. Gore navedena ograničenja ili isključenja možda se ne odnose na vas jer zakonski propisi u vašoj državi možda ne dopuštaju isključenje ili ograničenje slučajne, posljedične ili druge štete.