Postavljanje tvrdog diska za BitLocker šifriranje pogona


Da biste šifrirali pogon na kojem je instaliran sustav Windows, vaše računalo mora imati dvije particije: sistemsku particiju (koja sadrži datoteke potrebne za pokretanje vašeg računala) i particiju operacijskog sustava (koja sadrži sustav Windows). Šifrirat će se particija operacijskog sustava, a sistemska će particija ostati ne šifrirana da bi se vaše računalo moglo pokrenuti.

U prethodnim ste verzijama sustava Windows možda morali ručno kreirati ove particije. U ovoj se verziji sustava Windows te particije kreiraju automatski. Ako vaše računalo nema sistemsku particiju, kreirat će je čarobnjak za BitLocker koristeći 200 MB raspoloživog prostora na disku. Sistemskoj se particiji neće dodijeliti slovo jedinice te se neće pojaviti u mapi računala.Potrebna vam je dodatna pomoć?