Prikaz skrivenih titlova ili podnaslova u sustavu Windows Media Center


Skriveni titlovi tekstni su prikaz zvuka u televizijskom programu. Tako, recimo, skriveni titlovi mogu prikazivati govorne dijaloge u nekoj emisiji, ali i neverbalne informacije poput glazbenih i zvučnih efekata. Skriveni titlovi emitiraju se uz televizijski signal koji emitira vaš davatelj TV usluge. Skrivene titlove u sustavu Windows Media Center možete uključiti ako ste gluhi ili nagluhi, ali i u slučaju da samo želite utišati zvuk te čitati titlove.

Općenitiji pojam Titlovi upotrebljava se za opis govornog teksta u filmovima. Jezik titlova obično se razlikuje od jezika korištenog u zvučnom zapisu. U sustavu Media Center možete uključiti titlove ako gledate DVD koji podržava tu mogućnost.

Prema zadanim postavkama u sustavu Media Center, skriveni titlovi i titlovi prikazuju se automatski kada je zvuk isključen. Ako želite, navedene postavke moguće je promijeniti.

Pokaži sve

Uključivanje i isključivanje skrivenih titlova u televizijskim emisijama.

Media Center prikazuje skrivene titlove koje emitira vaš davatelj TV usluga. Obratite se svom davatelju usluga da biste doznali emitiraju li se skriveni titlovi za TV emisiju koju želite gledati.

  1. Na početnom zaslonu sustava Windows Media Center, pomaknite se do odjeljka Zadaci, kliknite Postavke, potom TV, a zatim Skriveni titlovi.

  2. U odjeljku Prikaz skrivenih titlova kliknite gumb plus (+) i gumb minus (-) da biste odabrali stavke Uključi, Isključi ili Uključeno kada je utišan ton te potom kliknite Spremi.

Napomena

  • Po zadanim je postavkama uključena mogućnostUključi kada je utišan ton, koja prikazuje skrivene titlove samo kada je zvuk isključen.

Promjena izgleda skrivenih titlova u TV emisijama

Moguće je promijeniti izgled skrivenih titlova, na primjer veličinu i boju teksta.

  1. Na početnom zaslonu sustava Windows Media Center,pomaknite se do odjeljka Zadaci, kliknite Postavke, potom TV, a zatim Skriveni titlovi.

  2. Kliknite mogućnost Dodatno, a zatim Koristi moje prilagođene postavke da biste podesili postavke.

  3. Kliknite gumb plus (+) i gumb minus (-) da biste promijenili postavke te zatim kliknite Spremi.

Napomena

  • Ovisno o vrsti TV signala koji pratite, mogu se pojaviti dodatne mogućnosti. Na primjer, može se pojaviti mogućnost izbora omiljenog jezika za digitalne TV kanale.

Uključivanje ili isključivanje titlova na DVD-u.

  1. Na početnom zaslonu sustava Windows Media Center pomaknite se do odjeljka Zadaci, kliknite Postavke, zatim DVD, a potom Titlovi.

  2. Kliknite gumb plus (+) i gumb minus (-) da biste odabrali mogućnost Uključi, Isključi ili Uključeno kada je utišan tonte potom kliknite Spremi.Potrebna vam je dodatna pomoć?