Pokretanje računala u sigurnom načinu rada


Siguran način rada pokreće Windows s ograničenim brojem datoteka i upravljačkih programa. Polazni programi ne pokreću se ako sustav pokrenete u sigurnom načinu rada, a instaliraju se samo osnovni upravljački programi potrebni za pokretanje sustava Windows. Dodatne informacije potražite u odjeljku Što je siguran način rada?

Taj je način rada koristan za otklanjanje poteškoća s programima i upravljačkim programima koji se možda ispravno ne pokreću ili možda onemogućuju ispravno pokretanje sustava Windows. Ako se problem ne pojavljuje kada računalo pokrenete u sigurnom načinu rada, zadane postavke i osnovne upravljačke programe možete isključiti kao moguće uzroke. Ako nedavno instalirani program, uređaj ili upravljački program onemogućuje ispravno pokretanje sustava Windows, pokrenite računalo u sigurnom načinu rada, a zatim uklonite program koji uzrokuje problem. Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća u sigurnom načinu rada potražite u odjeljku Dijagnostički alati za korištenje u sigurnom načinu rada.

  1. S računala uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove, a zatim ga ponovno pokrenite.

    Kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim strelicu uz gumb Isključi računaloSlika gumba Isključi računalo, a potom Ponovno pokreni.
  2. Učinite jedno od sljedećega:

    • Ako je na računalu instaliran samo jedan operacijski sustav, pritisnite i držite tipku F8 dok se računalo ponovno pokreće. Potrebno je pritisnuti tipku F8 prije no što se pojavi logotip sustava Windows. Ako se logotip sustava Windows ne pojavi, pokušajte ponovno dok se ne pojavi zaslon za prijavu u sustav Windows, a zatim isključite i ponovno pokrenite računalo.

    • Ako je na računalu instalirano više operacijskih sustava, pomoću tipaka sa strelicom označite onaj koji želite pokrenuti u sigurnom načinu rada, a zatim pritisnite tipku F8.

  3. Na zaslonu Dodatne mogućnosti pokretanja računala pomoću tipki sa strelicama označite željenu mogućnost sigurnog načina rada, a zatim pritisnite tipku ENTER. Dodatne informacije o mogućnostima potražite u odjeljku Dodatne mogućnosti pokretanja računala (uključujući siguran način rada).

  4. Prijavite se na računalo pomoću korisničkog računa koji ima administratorske ovlasti.

Kada je računalo u sigurnom načinu rada, u kutovima monitora vidjet ćete oznaku Siguran način rada. Da biste izašli iz sigurnog načina rada, ponovo pokrenite računalo i dopustite da se sustav Windows normalno pokrene.Potrebna vam je dodatna pomoć?