Prebacivanje s kućne na uredsku mrežu i obrnuto


Ako želite s posla donijeti prijenosno računalo i povezati ga s kućnom mrežom, morat ćete promijeniti neke postavke računala.

Pristup Internetu

Ako kod kuće želite koristiti samo internet, povežite službeno prijenosno računalo s kućnom mrežom.

Pokaži sve

Povezivanje s Ethernet kućnom mrežom

 • Uključite jedan kraj Ethernet kabela u prijenosno računalo, a drugi u koncentrator, skretnicu ili usmjerivač. Trebali biste odmah biti povezani s Internetom.

Povezivanje s bežičnom kućnom mrežom

Prijenosno računalo mora imati bežični mrežni prilagodnik.

 1. Uključite prijenosno računalo.

 2. Otvorite odjeljak Povezivanje s mrežom klikom na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže) u području obavijesti.

 3. Odaberite s popisa kućnu bežičnu mrežu, a zatim, ako je potrebno, unesite mrežni sigurnosni ključ.

  Trebali biste biti povezani s bežičnom mrežom i imati pristup Internetu.

Napomena

 • Ako imate bežičnu kućnu mrežu, preporučujemo korištenje mrežnog sigurnosnog ključa. Ako ne koristite ključ, prijenosno je računalo podložno neovlaštenom pristupa hakera ili zlonamjernih programa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zašto je potrebno osigurati bežičnu mrežu?

Ako imate poteškoća s povezivanjem s mrežom i internetom, pročitajte Zašto se računalo ne može povezati s mrežom? ili Zašto se ne mogu povezati s internetom?

Omogućivanje zajedničkog korištenja datoteka i pisača

Da biste pristupali zajednički korištenim datotekama i pisačima u mreži, najprije morate omogućiti zajedničko korištenje datoteka i pisača. Najlakše je to učiniti stvaranjem ili pridruživanjem osnovnoj grupi.

Koristite osnovnu grupu za zajedničko korištenje datoteka i pisača

Pri postavljanju ove verzije sustava Windows, automatski se stvara osnovna grupa. Osnovnoj grupi možete pristupiti i tako da slijedite ove korake:

 1. Centar za mrežu i zajedničko korištenje otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite mreža, a zatim kliknite Centar za mrežu i zajedničko korištenje.

 2. Kliknite Postavljanje zajedničkog korištenja s osnovnom grupom.

 3. Slijedite upute da biste stvorili ili se pridružili osnovnoj grupi.

Napomena

 • Ako vaše računalo pripada domeni, nećete moći zajednički koristiti datoteke i pisače pomoću osnovne grupe, ali ćete moći pristupati datotekama i pisačima koje zajednički koriste drugi.

 • Osnovne grupe nisu dostupne na poslužitelju Windows  Server 2008 R2.

Zajedničko korištenje datoteka i pisača bez osnovne grupe.

Preporučamo da koristite osnovnu grupu za zajedničko korištenje datoteka i pisača, budući da ćete na taj način mnogo lakše postaviti zajedničko korištenje. Dodatne informacije potražite u gore navedenom odjeljku "Koristite osnovnu grupu za zajedničko korištenje datoteka i pisača".

 1. Centar za mrežu i zajedničko korištenje otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite mreža, a zatim kliknite Centar za mrežu i zajedničko korištenje.

 2. Ako je vaša mreža javna, kliknite Javna mreža, a zatim kliknite Kućna mreža ili Uredska mreža.

Ako je računalo sa sustavom Windows 7 pridruženo domeni, vjerojatno nećete moći promijeniti mrežno mjesto u kućno ili uredsko. U tom slučaju, u lijevom oknu kliknite Promjena dodatnih postavki zajedničkog korištenja i provjerite jesu li uključene sljedeće mogućnosti:

 • Otkrivanje mreže (pogledajte Omogućivanje i onemogućivanje otkrivanja mreže )

 • zajedničko korištenje datoteka

 • Zajedničko korištenje javne mape (ako datoteke želite dijeliti putem mapa Javni dokumenti, Javna glazba, Javne slike, Javni videozapisi)

 • zajedničko korištenje pisača

Napomena

 • Da biste koristili zajedničko korištenje zaštićeno lozinkom, morate imati identično korisničko ime i lozinku na oba računala. Ovo obično nije slučaj ako koristite službeno prijenosno računalo i kućno računalo. (Mogućnost zajedničkog korištenja zaštićenog lozinkom nije dostupna na mrežnim domenama).

Pristup pisaču

Da biste s prijenosnog računala koristili pisač povezan s kućnim računalom, najprije uključite otkrivanje mreže (ako je pisač priključen na računalo sa sustavom Windows 7), a zatim provjerite je li pisač dostupan za zajedničko korištenje.

Pokaži sve

Kako provjeriti je li omogućeno zajedničko korištenje pisača ili ga omogućiti?

 1. Prijavite se na računalo koje je dio kućne mreže i koje je povezano s pisačem.

 2. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 3. Desnom tipkom miša kliknite pisač koji želite zajednički koristiti, kliknite Svojstva pisača, a zatim kliknite karticu Zajedničko korištenje.

  Ako se pisač zajednički koristi, bit će odabrana mogućnost Zajednički koristi ovaj pisač. Ako ta mogućnost nije odabrana, kliknite Zajednički koristi ovaj pisač, a zatim U redu.

Da biste koristili pisač koji se zajednički koristi, pisač morate dodati prijenosnom računalu.

Dodavanje pisača

 1. Čarobnjaka za dodavanje pisača otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča, zatim Hardver i zvuk, zatim Pisači i naposlijetku Dodavanje pisača.

 2. Odaberite Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth pisač, a zatim slijedite upute čarobnjaka.

Zajedničko korištenje datoteka i mapa

Dva su načina zajedničkog korištenja datoteka i mapa: putem značajke jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka - stavljanje datoteka ili mapa u zajednički korištenu mapu) ili pak putem značajke dijeljenja datoteka u trenutnoj mapi - označavanje pojedinačnih datoteka ili mapa za zajedničko korištenje bez njihova premještanja s mjesta na kojem se trenutno nalaze.

Pokaži sve

Postavljanje značajke zajedničkog korištenja na računalima s operacijskim sustavom Windows XP

Ako na bilo kojem kućnom računalu imate verziju operacijskog sustava Windows XP stariju od operacijskog sustava Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2), prije postavljanja značajke zajedničkog korištenja morate najprije nadograditi te verzije.

 1. Ako već niste, na svakom od računala pokrenite čarobnjak za postavljanje mreže.

 2. Kada se to od vas zatraži, omogućite zajedničko korištenje datoteka. Tako na svakom računalu stvarate mapu Zajednički dokumenti. Pristup datotekama u toj mapi ima svatko na mreži.

Napomene

 • Da biste otvorili mapu Zajednički dokumenti, kliknite Start, zatim Moji dokumenti, a potom Zajednički dokumenti.

 • U sustavu Windows XP, ne možete zajednički koristiti pojedinačne datoteke. Morate dijeliti cijelu mapu. Da biste zajednički koristili mape i njihov sadržaj, a da ih ne premještate u mapu Zajednički dokumenti, otiđite do mjesta na kojem se nalazi mapa koju želite zajednički koristiti, desnom tipkom miša kliknite mapu, a zatim kliknite Zajedničko korištenje i sigurnost. Kliknite karticu Zajedničko korištenje, zatim Zajednički koristi ovu mapu, a potom Primijeni.

Postavljanje značajke zajedničkog korištenja na računalima s operacijskim sustavom Windows Vista

Mapa Zajednički dokumenti u sustavu Windows Vista zamijenjena je javnom mapom.

 1. U centru za mrežu i zajedničko korištenje kliknite ševron Slika ikone ševrona uz značajku Zajedničko korištenje javne mape, a zatim kliknite jednu od sljedećih mogućnosti:
  • Uključi zajedničko korištenje da bi svi s pristupom mreži mogli otvarati datoteke

  • Uključi zajedničko korištenje da bi svi s pristupom mreži mogli otvarati, mijenjati i stvarati datoteke

 2. Kliknite Primijeni. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

  Pristup datotekama u javnoj mapi sada ima svatko na mreži.

Napomene

 • Za otvaranje javne mape slijedite ove korake: U mapi dokumenti, kliknite strelicu uz Mape na dnu lijevog okna, a zatim kliknite Javno.

 • Da biste zajednički koristili datoteke i mape bez njihova premještanja u ovu mapu, otiđite na mjesto na kojem se nalazi datoteka ili mapa koju želite zajednički koristiti, desnom tipkom miša kliknite datoteku ili mapu, zatim Zajedničko korištenje, a potom slijedite upute u čarobnjaku.

Postavljanje značajke zajedničkog korištenja na računalima s operacijskim sustavom Windows 7

Javna mapa zamijenjena je pojedinačnim javnim mapama za svaku vrstu datoteke (dokumenti, slike, glazba, videozapisi) u sustavuWindows 7.

 1. Otvorite dodatne postavke zajedničkog korištenja klikom na gumb StartSlika gumba Start, a zatim kliknite Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite mreža i kliknite Centar za mreže i zajedničko korištenje, a zatim u lijevom oknu kliknite Promjena dodatnih postavki zajedničkog korištenja.

 2. Kliknite ševron Slika ikone chevrona da biste proširili trenutni mrežni profil.
 3. U značajki Zajedničko korištenje javne mape kliknite jednu od sljedećih mogućnosti:

  • Uključi zajedničko korištenje da bi svi s pristupom mreži mogli čitati datoteke u javnim mapama i pisati u njih

  • Isključi zajedničko korištenje javne mape (osobe prijavljene na ovo računalo i dalje mogu pristupati tim mapama)

 4. Kliknite Spremi promjene. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

  Pristup datotekama u javnim mapama sada ima svatko u mreži.

Napomene

 • Za otvaranje javnih mapa slijedite ove korake:

  1. Kliknite StartSlika gumba Start, a zatim svoje korisničko ime.
  2. Dvokliknite mapu Dokumenti, Slike, Glazba, ili Videozapisi, zatim dvokliknite Javni dokumenti, Javne slike, Javna glazba, ili Javni videozapisi.

 • Da biste zajednički koristili datoteke i mape bez njihova premještanja u javnu mapu, otiđite na mjesto na kojem se nalazi datoteka ili mapa koju želite zajednički koristiti, desnom tipkom miša kliknite datoteku ili mapu, zatim Zajedničko korištenje, a potom slijedite upute u čarobnjaku.

Pristup računalima na mreži

Da biste mogli pristupiti drugom računalu na mreži, morate znati njegov naziv.

Pokaži sve

Pronalaženje naziva računala

 1. Da biste otvorili mapu Sustav, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim desnom tipkom miša kliknite Računalo, a potom kliknite Svojstva.

 2. Naziv je prikazan u odjeljku Naziv računala, domena i postavke radne grupe.

Pristup kućnom računalu s prijenosnog računala

Da biste pristupili datotekama na kućnom računalu, možete se prijaviti kao gost (imat ćete pristup samo datotekama u javnim mapama) ili se, ako na tom računalu imate korisnički račun, možete prijaviti pomoću tog računa. Dodatne informacije o korisničkim računima potražite u odjeljku Korisnički računi: najčešća pitanja. Da biste pristupili drugom računalu, slijedite ove korake:

 1. Značajku Mreža otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite mreža, a zatim u odjeljku Centar za mreže i zajedničko korištenje kliknite Prikaz umreženih računala i uređaja.

 2. Ako imate osnovnu grupu, dvokliknite značajku Osnovna grupa, a zatim dvokliknite računalo kojem želite pristupiti.

 3. Ako nemate osnovnu grupu, dvokliknite ikonu računala da biste vidjeli prikaz datoteka i mapa kojima možete pristupiti.

Napomene

 • Ako se korisničko ime i lozinka za računalo na koje ste trenutno prijavljeni razlikuju od onih za računalo kojem želite pristupiti, možda će se od vas zatražiti da unesete svoje podatke za prijavu.

 • S drugim ćete se računalom automatski povezati (ali samo u svojstvu gosta) ako je računalo postavljeno da dopušta pristup svakome na mreži. To znači da pristupiti možete samo datotekama u javnim mapama. Pohranjivanjem lozinki možete se automatski povezati s drugim računalom na mreži pomoću podataka za prijavu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pohrana lozinki, certifikata i ostalih vjerodajnica za automatsku prijavu.

Pristup prijenosnom računalu s kućnog računala

 1. Značajku Mreža otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite mreža, a zatim u odjeljku Centar za mreže i zajedničko korištenje kliknite Prikaz umreženih računala i uređaja.

 2. Dvokliknite ikonu za vaše računalo.

 3. Kada se od vas zatraži prijava, unesite naziv radne domene i korisničko ime odvojeno obrnutom kosom crtom (primjerice: domena\korisničko ime), a zatim unesite lozinku koju koristite za prijavu na poslu.

  Otvorit će se mapa u kojoj su zajedničke datoteke i mape s prijenosnog računala.Potrebna vam je dodatna pomoć?