Programska traka je dugačka vodoravna traka na dnu vašeg zaslona. Za razliku od radne površine koju mogu prekriti prozori, programska je traka gotovo uvijek vidljiva. Sastoji se od tri glavna dijela:

  • Gumb Start Slika gumba Start kojim se otvara izbornik Start. Pogledajte Izbornik Start (pregled).
  • Srednji dio koji pokazuje koje programe i dokumente imate otvorene i omogućuje brzo prebacivanje s jednoga na drugi.

  • Područja obavijesti koje sadrži sat i ikone (sličice) koje prikazuju stanje određenih programa i postavki računala.

Vjerojatno ćete najčešće koristiti srednji dio programske trake pa ćemo upravo njega najprije obraditi.

Praćenje prozora

Ako istovremeno otvorite nekoliko programa ili dokumenata, na radnoj će se površini ubrzo nagomilati otvoreni prozori. Budući da se prozori obično preklapaju ili zauzimaju cijeli zaslon, ponekad je teško vidjeti što je skriveno ili upamtiti što ste već otvorili.

Tu programska traka dolazi kao naručena. Kad otvorite program, mapu ili dokument, Windows će stvoriti odgovarajući gumb na programskoj traci. Gumb prikazuje ikonu koja predstavlja otvoreni program. Sljedeća slika prikazuje dva otvorena programa, Kalkulator i Minolovac, i svaki ima vlastiti gumb na programskoj traci.

Slika koja prikazuje kalkulator i igru Minolovac na radnoj površini te odgovarajuće gumbe na programskoj traci
Svaki program ima vlastiti gumb na programskoj traci

Primijetite kako je gumb na programskoj traci za Minolovac istaknut. To znači da je prozor Minolovca aktivan, to jest da se nalazi ispred svih ostalih prozora i da možete raditi s njime.

Da biste se prebacili u neki drugi prozor, kliknite njegov gumb na programskoj traci. U ovom se primjeru klikom na gumb za Kalkulator na programskoj traci njegov prozor postavlja u prvi plan.

Slika koja prikazuje kalkulator ispred igre Minolovac s označenim gumbom Kalkulator na programskoj traci
Kliknite gumb na programskoj traci da biste se prebacili na taj prozor

Klik na gumb na programskoj traci samo je jedan od nekoliko načina prebacivanja iz prozora u prozor. Dodatne informacije potražite u odjeljku Rad s prozorima.

Minimiziranje i vraćanje prozora

Kada je prozor aktivan (njegov gumb na programskoj traci je istaknut), klikom na njegov gumb na programskoj traci on postaje minimiziran. To znači da prozor nestaje s radne površine. Minimiziranjem prozora ne zatvara se prozor niti briše njegov sadržaj, već se samo privremeno uklanja s radne površine.

Na sljedećoj je slici Kalkulator minimiziran, ali ne i zatvoren. Po gumbu na programskoj traci vidi se da je još uvijek pokrenut.

Slika koja prikazuje kalkulator minimiziran na programskoj traci
Kada minimizirate Kalkulator, ostaje vidljiv samo njegov gumb na programskoj traci

Prozor možete minimizirati i klikom na gumb "Minimiziraj" u gornjem desnom kutu prozora.

Slika koja prikazuje pokazivač miša usmjeren na gumb Minimiziraj nekog prozora
Gumb Minimiziraj (lijevo)

Na programskoj traci kliknite gumb minimiziranog prozora da biste ga vratili (učinili da se ponovo pojavi na radnoj površini). Za detaljnije informacije o tim gumbima vidi Rad s prozorima.

Pretpregledi otvorenih prozora

Kada premjestite pokazivač miša nad programsku traku, pojavit će se sličica koja prikazuje umanjenu varijantu odgovarajućeg prozora. Taj pretpregled koji se naziva i minijatura vrlo je koristan. U slučaju da se u nekom od prozora reproducira videozapis ili animacija, reprodukcija će se nastaviti i u pretpregledu.

Napomena

  • Minijature možete vidjeti samo ako se na računalu može pokrenuti Aero i ako ste pokrenuli temu sustava Windows 7.

Područje obavijesti

Područje obavijesti nalazi se na desnoj strani programske trake, a sadrži sat i grupu ikona. To izgleda ovako:

Slika područja obavijesti
Područje obavijesti na krajnjoj desnoj strani programske trake

Te ikone pokazuju stanje vašeg računala odnosno omogućuju pristup određenim postavkama. Broj ikona ovisi o programima ili servisima instaliranima na računalu te načinu na koji je proizvođač podesio računalo.

Kada pomaknete pokazivač miša nad određenu ikonu, vidjet ćete njezin naziv ili stanje postavke. Ako, primjerice, pokažete na ikonu glasnoće Slika ikone glasnoće u području obavijesti programske trake, prikazat će se trenutna razina glasnoće računala. Ako pokažete na ikonu mreže Slika ikone mreže u području obavijesti programske trake, prikazat će se informacije o tome jeste li povezani s mrežom, brzina veze i jačina signala.

Dvoklikom na ikonu na području obavijesti otvorit će se program ili njemu pridružene postavke. Dvoklikom na ikonu glasnoće, na primjer, otvorit će se kontrola glasnoće. Dvoklikom na ikonu mreže otvorit će se Mrežni centar i centar za dijeljenje.

Povremeno će neka od ikona na području obavijesti prikazati maleni skočni prozor (tzv. obavijest) kojim vas se obavještava o nečemu. Na primjer, nakon dodavanja novog hardverskog uređaja na vaše računalo možete ugledati sljedeće.

Slika obavijesti s porukom "Upravljački program za uređaj uspješno je instaliran"
Područje obavijesti prikazuje poruku nakon instaliranja novog hardvera
Da biste odbacili obavijest, kliknite gumb ZatvoriSlika gumba za zatvaranje obavijesti u njezinu gornjem desnom kutu. Ako ništa ne učinite, obavijest će nakon nekoliko sekundi nestati sama od sebe.

Da bi se smanjila prenatrpanost, Windows će sakriti ikone na području obavijesti kada ih dulje vremena ne koristite. Klikom na gumb Prikaži skrivene ikone skrivene ikone privremeno postaju vidljive.

Slika područja obavijesti na kojoj je vidljiv gumb Prikaži skrivene ikone
Kliknite gumb Prikaži skrivene ikone da biste prikazali sve ikone u području obavijesti

Prilagodba programske trake

Postoji mnogo načina na koje programsku traku možete prilagoditi svojim željama i potrebama. Možete, na primjer, premjestiti cijelu programsku traku uz lijevi, desni ili gornji rub zaslona. Možete dodavati alatne trake na nju, povećati je, a Windows je može automatski sakriti kada je ne koristite.Potrebna vam je dodatna pomoć?