Otklanjanje poteškoća s povezivanjem fotoaparata


Ovdje ćete pronaći rješenja nekih uobičajenih problema koji se pojavljuju prilikom povezivanja fotoaparata s računalom.

Pokaži sve

Prenošenje slike s fotoaparata na računalo

Ako trebate pomoć pri povezivanju fotoaparata s računalom, pogledajte odjeljak Kako prenijeti slike s fotoaparata ili kamere na računalo?

Fotoaparat je povezan s računalom, no ništa se ne događa.

Postoji nekoliko mogućih rješenja za ovaj problem:

 • Najprije provjerite je li fotoaparat uključen, a u slučaju da ima poseban način za povezivanje, provjerite jeste li namjestili aparat na tu postavku.

 • Ako se problem i dalje pojavljuje, a to je prvi put da pokušavate kopirati slike s fotoaparata na računalo, moguće je da aparat treba poseban upravljački program za kopiranje slika. Upravljački program možete pronaći na web-mjestu proizvođača fotoaparata ili na disku koji ste dobili s fotoaparatom. Instalirajte upravljački program i pokušajte ponovo.

  Da biste riješili problem, možete se poslužiti i alatom za otklanjanje poteškoća s hardverom i uređajima. Njime se provjeravaju najčešći problemi te je li svaki novi uređaj ili dio hardvera povezan s vašim računalom pravilno instaliran.

  Alat za otklanjanje poteškoća s hardverom i uređajima otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite alat za otklanjanje poteškoća, a zatim kliknite Otklanjanje poteškoća. U odjeljku Hardver i zvuk kliknite Konfiguriraj uređaj. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

 • Ako ste do sada uspješno kopirali slike s fotoaparata, moguće je da je USB priključak na vašem računalu prestao raditi. Pokušajte povezati fotoaparat na drugi USB priključak. Ako se ništa ne dogodi, ponovno pokrenite računalo i pokušajte još jednom.

Fotoaparat je pravilno povezan, ali Windows ne može pronaći slike koje se na njemu nalaze.

Nekoliko je objašnjenja i rješenja ovog problema:

 • Provjerite je li izbrisiva memorijska kartica u fotoaparatu.

 • Možda su slike i videozapisi već uvezeni u računalo. Odabirom mogućnosti Uvoz slika i videozapisa neće se pokrenuti uvoz slika i videozapisa koji su već uvezeni u računalo.

 • Ako je na fotoaparatu omogućeno spremanje slika na više mjesta (npr. i na diskovnom pogonu fotoaparata i izbrisivoj memorijskoj kartici), provjerite je li fotoaparat postavljen za čitanje slika s mjesta koje uistinu sadrži željene slike.

 • Moguće je da je memorijska kartica slučajno prebrisana ili oštećena. Postoje posebni programi za oporavljanje izgubljenih slika iz digitalnih fotoaparata.

 • Možda trebate instalirati softver proizvođača vaše kamere, naročito ako se radi o starijem modelu. Provjerite je li na web-mjestu proizvođača fotoaparata dostupan najnoviji upravljački program.

Ne mogu pronaći slike koje sam kopirao na računalo.

Windows po zadanom kopira slike u mapu Moje slike te otvara Windows Explorer da bi se prikazale upravo uvezene slike i videozapisi.

Da biste pronašli upravo uvezene slike, možete otvoriti i biblioteku slika i tamo ih potražiti. Dodatne informacije o sortiranju i pronalaženju slika potražite u odjeljku Upravljanje slikama.

Nakon priključenja fotoaparata značajka samopokretanja automatski otvara program koji korisnik ne želi koristiti.

Slijedite ove korake:

 1. Značajku samopokretanja otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite samopokretanje, a zatim kliknite Samopokretanje.

 2. Da biste trajno spriječili pojavljivanje dijaloškog okvira Automatska reprodukcija, pored uređaja ili diska odaberite Ništa ne poduzimaj. Da biste mogli odabrati željenu akciju pri svakom uključivanju uređaja ili umetanju diska, odaberite Svaki put me pitaj. Da bi se neki program svaki put automatski pokrenuo, odaberite ga.

 3. Kliknite Spremi.

Savjet

 • Ako u fotoaparatu imate izbrisivu memorijsku karticu, npr. Secure Digital (SD) ili CompactFlash, preporučuje se priključiti čitač memorijskih kartica na računalo. Kada umetnete memorijsku karticu u čitač, slike možete kopirati na računalo bez kabela, instaliranja dodatnog softvera ili potrošnje baterije fotoaparata.Potrebna vam je dodatna pomoć?