O provjeri u dva koraka.

Provjera u dva koraka pridonosi vašoj zaštiti jer otežava bilo kome drugome da se prijavi na vaš Microsoftov račun.

Ako uključite provjeru u dva koraka, dobit ćete sigurnosni kod e-poštom, telefonom ili putem aplikacije za provjeru autentičnosti svaki put kada se prijavite na uređaj koji nije pouzdan. Kada je provjera isključena, samo ćete povremeno i u slučajevima kada možda postoji opasnost za sigurnost vašega računa ponovno dobiti sigurnosne kodove.

Uključivanje i isključivanje provjere u dva koraka

  1. Idite na stranicu Sigurnosne postavke i prijavite se pomoću Microsoftova računa.

  2. U rubrici Provjera u dva koraka odaberite Postavi provjeru u dva koraka da biste je uključili ili Isključi provjeru u dva koraka da biste je isključili.

  3. Slijedite upute.

Pokaži sve

Ondje gdje ne možete koristiti sigurnosne kodove, koristite lozinke za aplikacije

Neke aplikacije (kao što su aplikacije za poštu na nekim telefonima) i uređaji (kao što je Xbox 360, na primjer) ne mogu koristiti sigurnosne kodove. Ako vam se u aplikaciji ili na uređaju prikaže poruka o "netočnoj lozinki", a sigurni ste da je lozinka točna, to je znak da će vam trebati aplikacijska lozinka za tu aplikaciju ili uređaj.

Pribavljanje aplikacijske lozinke

  1. Idite na stranicu Sigurnosne postavke i prijavite se pomoću Microsoftova računa.

  2. U odjeljku Lozinke za aplikacije kliknite Stvori novu lozinku za aplikaciju. Na zaslonu će se prikazati nova, jedinstvena aplikacijska lozinka.

  3. U aplikaciju ili uređaj koje pokušavate koristiti unesite novu aplikacijsku lozinku umjesto redovne lozinke.

Dodatna pomoć