Automatsko ažuriranje sustava Windows


Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o automatskom ažuriranju sustava Windows.

Pokaži sve

Zašto automatski ažurirati Windows?

Uz automatsko ažuriranje ne morate sami na internetu tražiti ažuriranja za ni razmišljati o tome imate li na računalu sve kritične popravke za Windows. Windows automatski provjerava postoje li nova ažuriranja za vaše računalo. Ovisno o odabranim postavkama servisa Windows Update, Windows može automatski instalirati ažuriranja ili vas obavijestiti da su dostupna. Ako niste uključili automatsko ažuriranje prvi put kad ste počeli koristiti računalo, možete to učiniti i sada. Dodatne informacije potražite u članku Uključivanje i isključivanje automatskog ažuriranja.

Koliko je često potrebno provjeravati ima li ažuriranja?

Ako ne koristite automatsko ažuriranje, barem je jednom tjedno potrebno provjeriti ima li novih ažuriranja. Microsoft obično objavljuje važna ažuriranja svakog drugog ili četvrtog utorka u mjesecu. No ažuriranja se mogu izdavati u bilo kojem trenutku.

Ako ste uključili automatsko ažuriranje, većina sigurnosnih ažuriranja, ažuriranja za pouzdanost i kompatibilnost automatski se preuzima i instalira. No mnoga se ažuriranja ne instaliraju automatski. To obuhvaća ažuriranja koja nisu obavezna te ažuriranja koja zahtijevaju prihvaćanje novih uvjeta korištenja. U servisu Windows Update potražite ima li ažuriranja koja je potrebno ručno instalirati.

Koliko stoji automatsko ažuriranje sustava Windows?

Servis Windows Update je besplatan. Međutim, ovisno o vašoj internetskoj vezi, moguća je naplata standardnih cijene za lokalne i međugradske pozive i troškova internetskih usluga tijekom preuzimanja ažuriranja.

Koliko traje preuzimanje ažuriranja?

Ovisi o vašoj internetskoj vezi, veličini i broju ažuriranja potrebnih računalu. Ažuriranja se automatski preuzimaju u pozadini dok ste na internetu i ne ometaju druga preuzimanja. Ako prekinete vezu, preuzimanje će se nastaviti u pozadini prilikom sljedećeg povezivanja s internetom.

O kakvim je vrstama ažuriranja riječ?

Windows Update softverska ažuriranja kategorizira na temelju njihove važnosti. Postoje tri kategorije ažuriranja: važna, preporučena i neobavezna.

Važna ažuriranja. Važnim se ažuriranjima poboljšava sigurnost i pouzdanost računala te se pomoću njih štiti računalo i vaša privatnost. Ta ažuriranja obuhvaćaju sigurnosna i kritična ažuriranja, kao i poboljšanja pouzdanosti.

Preporučena ažuriranja Pomoću preporučenih se ažuriranjima održava ažurnost softvera te se omogućuju najbolje moguće funkcioniranje računala. Ako ste prilikom postavljanja servisa Windows Update odabrali mogućnost korištenja preporučenih postavki, preporučena će se ažuriranja prikazivati zajedno s važnim ažuriranjima. Ako ste odabrali mogućnost instalacije samo važnih ažuriranja, preporučena će se ažuriranja prikazivati zajedno s onim neobaveznima. Preporučena ažuriranja obuhvaćaju softverska ažuriranja te nove ili poboljšane značajke.

Neobavezna ažuriranja. Neobavezna ažuriranja obuhvaćaju ažuriranja i softver koje možete instalirati ručno, kao što je nov ili probni Microsoftov softver ili neobavezni upravljački programi za uređaje koje izdaju Microsoftovi partneri.

Kako znati koja su ažuriranja instalirana?

Windows Update čuva povijest ažuriranja da biste mogli provjeriti koja su ažuriranja instalirana i kada. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz instaliranih ažuriranja sustava Windows.

Hoće li me sustav Windows nakon ažuriranja pitati želim li ponovno pokrenuti računalo ili će se automatski ponovno pokrenuti?

Windows Update će vas obavijestiti ako je potrebno ponovno pokrenuti računalo da bi se dovršilo instaliranje ažuriranja te vam omogućiti da odmah ponovno pokrenete računalo ili da to odgodite za kasnije. Ako neko dulje vrijeme niste uz računalo, Windows će ga automatski ponovno pokrenuti. Windows to čini zato da bi osigurao pravovremenu primjenu najnovijih sigurnosnih i drugih važnih ažuriranja uz koja se poboljšava sigurnost računala.

Ako ste administrator sustava i želite kontrolirati način na koji se sustav ponovno pokreće, automatsko ponovno pokretanje možete spriječiti pomoću pravila grupe.

Kako Windows određuje koja su ažuriranja potrebna računalu?

Windows Update sadrži softverske alate koji prepoznaju informacije o računalu kao što su vrsta i model te verzija sustava Windows i drugog Microsoftova softvera na računalu. Microsoft na temelju tih podataka odabire samo ona ažuriranja koja su potrebna računalu. Dodatne informacije potražite u odjeljcima Uključivanje i isključivanje automatskog ažuriranja i Promjena načina na koji Windows instalira ažuriranja i obavještava o njima.

Hoću li primiti obavijest ako se pojavi problem te se važna ažuriranja ne instaliraju?

Da. Windows Update obavijestit će vas ako sigurnosna i druga važna ažuriranja nije bilo moguće instalirati. Dodatne informacije potražite u članku Otklanjanje poteškoća s instaliranjem ažuriranja.

Imam problema s instaliranjem ažuriranja. Što da učinim?

Windows sadrži ugrađeni alat za otklanjanje poteškoća u servisu Windows Update koji automatski pronalazi i ispravlja neke od uobičajenih problema sa servisom Windows Update.Potrebna vam je dodatna pomoć?