Rad s izbornicima, gumbima, trakama i okvirima


Izbornici, gumbi, kliznici i potvrdni okviri primjeri su kontrola kojima upravljate mišem ili tipkovnicom. Te kontrole vam omogućuju odabir naredbi, postavke promjena ili rad s prozorima. Ovaj odlomak opisuje kako prepoznati i koristiti kontrole s kojima ćete se često susretati tijekom rada sa sustavom Windows.

Rad s izbornicima

Većina programa sadrži desetke ili čak stotine naredbi (akcija) koje ćete koristiti u radu s njima. Većina ih je posložena na izbornicima. Slično jelovniku, izbornik u programu prikazuje popis mogućnosti. Da bi se izbjegla prenatrpanost zaslona, izbornici su skriveni do trenutka kada kliknete njihov naslov na traci izbornika, smještenoj pod naslovnom trakom.

Kliknite neku od naredbi na izborniku da biste je odabrali. Ponekad će se pojaviti dijaloški okvir u kojem možete odabrati dodatne mogućnosti. Ako je naredba nedostupna i nije je moguće kliknuti, prikazuje se u sivoj boji.

Neke stavke izbornika uopće nisu naredbe. Putem njih se, umjesto toga, otvaraju drugi izbornici. Na sljedećoj je slici prikazano kako se pokazivanjem na "Novo" otvara podizbornik.

Slika izbornika i podizbornika
Nekim se naredbama s izbornika otvaraju podizbornici

Ako ne vidite željenu naredbu, potražite je na drugom izborniku. Pomicanjem pokazivača miša preko trake s izbornicima izbornici se automatski otvaraju – ne morate ponovo klikati traku s izbornicima. Da biste zatvorili izbornik bez odabira naredbe, kliknite traku s izbornicima ili neki drugi dio prozora.

Nije uvijek jednostavno prepoznati izbornike budući da sve kontrole izbornika ne izgledaju isto ili se čak uopće ne pojavljuju na traci izbornika. Pa kako ih prepoznati? Kada vidite strelicu uz riječ ili sliku, vjerojatno gledate kontrolu izbornika. Evo nekih primjera:

Slika izbornika u sustavu Windows
Primjeri kontrola izbornika

Savjeti

  • Ako za naredbu postoji tipkovni prečac, bit će prikazan uz naredbu.

  • Izbornicima možete upravljati pomoću tipkovnice umjesto miša. Pogledajte Korištenje tipkovnice.

Rad s kliznicima

Kada su dokument, web-stranica ili slika veći od dimenzija svog prozora, pojavit će se kliznici koji vam omogućuju da pogledate podatke koji se trenutno ne vide. Sljedeća slika prikazuje dijelove kliznika.

Slika horizontalnih i vertikalnih kliznika
Vodoravni i okomiti kliznici

Upravljanje kliznikom:

  • Klikajte gornju ili donju strelicu da biste pomicali sadržaj prozora prema gore ili prema dolje u malim koracima. Držite pritisnutu tipku miša da biste sadržaj pomicali neprekidno.

  • Kliknite prazno područje kliznika ispod ili iznad okvira za klizanje da biste se pomaknuli za jednu stranicu gore ili dolje.

  • Vucite okvir za klizanje gore, dolje, lijevo ili desno da biste pomicali sadržaj unutar prozora.

Savjet

  • Ako vaš miš ima kotačić, možete ga koristiti za pomicanje po dokumentima i web-stranicama. Da biste se pomicali prema dolje, kotrljajte kotačić unatrag (prema sebi). Da biste se pomicali prema gore, kotrljajte kotačić naprijed (od sebe).

Rad s naredbenim gumbima

Naredbeni gumb izvršava naredbu (čini da se nešto dogodi) kada ga kliknete. Najčešće se nalaze u dijaloškim okvirima – malim prozorima koji sadrže mogućnosti potrebne za dovršetak zadatka. Ako, na primjer, zatvorite sliku u programu Bojanje bez da ste je prethodno spremili, možda će se pojaviti dijaloški okvir nalik ovome.

Slika dijaloškog okvira Bojanje
Dijaloški okvir s tri gumba

Da biste zatvorili sliku, morate prvo kliknuti gumb Spremi ili Nemoj spremiti. Klikom na "Spremi" slika će se spremiti zajedno sa svim promjenama koje ste učinili, a klikom na "Ne spremaj" slika će se izbrisati i bit će odbačene sve učinjene promjene. Klikom na Odustani zanemarit ćete dijaloški okvir i vratiti se programu.

Savjet

  • Pritisak na tipku ENTER ima istu funkciju kao i klik na odabrani (ocrtani) naredbeni gumb.

Izvan dijaloških okvira naredbeni gumbi mogu varirati izgledom, tako da je ponekad teško odrediti što jest, a što nije gumb. Tako se, na primjer, često pojavljuju u obliku malih ikona (slika) bez ikakvog teksta ili obruba.

Najpouzdaniji način da odredite je li nešto naredbeni gumb jest da iznad njega držite pokazivač miša. Ako se "uključi" i postane obrubljen pravokutnikom, otkrili ste gumb. Kada pokažete na njih, većina će gumba prikazati i tekst o svojoj namjeni.

Ako se gumb, kada ga pokažete, podijeli na dva dijela, otkrili ste djeljivi gumb. Klikom na glavni dio izvršit će se naredba, dok će se klikom na strelicu otvoriti izbornik s dodatnim mogućnostima.

Slika djeljivog gumba
Djeljivi će se gumb podijeliti u dva dijela kada pokažete na njega

Rad s gumbima mogućnosti

Gumbi mogućnosti omogućuju vam da odaberete jednu od dvije ili više mogućnosti. Često se pojavljuju u dijaloškim okvirima. Na sljedećoj slici su prikazana tri gumba mogućnosti. Odabrana je mogućnost "Boja".

Slika gumba mogućnosti
Klikom na gumb odabire se ta mogućnost

Kliknite jedan od gumba da biste odabrali mogućnost. Moguće je odabrati samo jednu mogućnost.

Rad s potvrdnim okvirima

Potvrdni okviri omogućuju vam odabir jedne ili više nezavisnih mogućnosti. Za razliku od gumba mogućnosti, koji vas ograničavaju na jedan odabir, potvrdni okviri pružaju mogućnost višestrukog odabira.

Slika potvrdnih okvira s pokazivačem miša na praznom potvrdnom okviru
Klikom na prazan potvrdni okvir odabire se ta mogućnost

Upravljanje potvrdnim okvirima:

  • Kliknite prazan kvadrat da biste odabrali ili "uključili" tu mogućnost. U kvadratu će se pojaviti kvačica, označavajući da je mogućnost odabrana.

  • Kliknite mogućnost da biste je isključili, tj. uklonili njezinu kvačicu.

  • Mogućnost koja se trenutno ne može odabrati ili isključiti prikazuje se u sivoj boji.

Rad s klizačima

Klizač vam omogućuje odabir vrijednosti iz određenog raspona. To izgleda ovako:

Slika klizača
Pomicanjem klizača mijenja se brzina pokazivača

Položaj klizača na traci pokazuje trenutno odabranu vrijednost. U prethodnom primjeru klizač je postavljen na sredinu, između sporog i brzog, što predstavlja srednju brzinu pokazivača.

Da biste upravljali klizačem, vucite ga do željene vrijednosti.

Rad s tekstnim okvirima

Tekstni okvir omogućuje upis podataka, kao što su traženi pojam ili lozinka. Sljedeća slika prikazuje dijaloški okvir koji sadrži tekstni okvir. U njega smo upisali "medvjed".

Slika tekstnog okvira
Primjer tekstnog okvira unutar dijaloškog okvira

Trepćuća okomita crta, zvana pokazivač, pokazuje gdje će se početi pojavljivati tekst koji budete upisivali. U primjeru možete vidjeti pokazivač iza posljednjeg "d" u riječi "medvjed". Pokazivač je jednostavno premjestiti klikom na novi položaj. Da biste, na primjer, dodali riječ ispred riječi "medvjed", potrebno je premjestiti pokazivač ispred slova "m".

Ako se u tekstnom okviru ne vidi pokazivač, tekstni okvir nije spreman za unos. Prvo kliknite okvir, a zatim pišite.

Tekstni okviri koji zahtijevaju upis lozinke obično skrivaju lozinku dok je upisujete, za slučaj da još netko gleda u zaslon.

Slika lozinke u tekstnom okviru
Tekstni okviri namijenjeni lozinkama obično skrivaju lozinke

Rad s padajućim popisima

Padajući popisi slični su izbornicima. Umjesto da kliknete naredbu, međutim, na padajućim popisima odabirete mogućnost. Kada se zatvori, na padajućem se popisu prikazuje samo trenutno odabrana mogućnost. Preostale raspoložive mogućnosti ostaju skrivene dok ne kliknete kontrolu, kako je prikazano dolje.

Slika padajućeg popisa
Zatvoren (lijevo) i otvoren (desno) padajući popis

Kliknite padajući popis da biste ga otvorili. Kliknite mogućnost na popisu da biste je odabrali.

Rad s okvirima s popisima

Okvir s popisom prikazat će popis mogućnosti koje možete odabrati. Za razliku od padajućeg popisa, neke ili sve mogućnosti vidljive su bez otvaranja popisa.

Slika okvira s popisom
Okvir s popisom

Kliknite mogućnost s popisa da biste je odabrali. Ako željena mogućnost nije vidljiva, poslužite se kliznikom da biste se pomaknuli prema gore ili dolje. Ako iznad okvira s popisom postoji tekstni okvir, možete umjesto toga upisati naziv ili vrijednost mogućnosti.

Rad s karticama

U nekim dijaloškim okvirima mogućnosti su podijeljene unutar dviju ili više kartica. U određenom je trenutku moguće gledati samo jednu karticu ili skup mogućnosti.

Slika kartica
Kartice

Trenutno odabrana kartica pojavljuje se ispred ostalih kartica. Kliknite karticu da biste se prebacili na nju.Potrebna vam je dodatna pomoć?