Gotovo sve što činite na vašem računalu zahtijeva rad s programom. Želite li, na primjer, nešto nacrtati, potreban vam je program za crtanje ili slikanje. Za pisanje pisma potreban vam je program za uređivanje teksta. Za istraživanje Interneta koristite program zvan web-preglednik. Postoje tisuće programa za Windows.

Otvaranje programa

Ulazna vrata do svih programa na vašem računalu jest izbornik Start. Da biste otvorili izbornik Start, kliknite gumb StartSlika gumba Start. Lijevo okno izbornika Start sadrži kratak popis programa koji uključuje internetski preglednik, program e-pošte i programe koje ste nedavno koristili. Da biste otvorili program, kliknite ga.

Ako ne vidite program koji želite otvoriti, ali mu znate naziv, upišite naziv ili dio naziva u okvir za pretraživanje u dnu lijevog okna. U odjeljku Programi kliknite program da biste ga otvorili.

Da biste pregledali cjelokupni popis svojih programa, kliknite gumb Start, a zatim kliknite Svi programi. Dodatne informacije potražite u odjeljku Izbornik Start (pregled).

Savjet

 • Program se može otvoriti i otvaranjem datoteke. Otvaranjem datoteke automatski će se pokrenuti program kojem je pridružena. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otvaranje datoteke ili mape.

Rad s naredbama u programima

Većina programa sadrži desetke ili čak stotine naredbi (akcija) koje ćete koristiti u radu s njima. Većina tih naredbi organizirana je u vrpci, smještenoj odmah ispod naslovne trake.

Vrpca u programu Bojanje
Vrpca u programu Bojanje

U nekim su programima naredbe smještene u izbornicima. Slično jelovniku, izbornik u programu prikazuje popis mogućnosti. Da bi se izbjegla prenatrpanost zaslona, izbornici su skriveni dok ne kliknete njihove naslove na traci izbornika koja se nalazi ispod naslovne trake.

Kliknite neku od naredbi na vrpci da biste je odabrali. Ponekad će se pojaviti dijaloški okvir u kojem možete odabrati dodatne mogućnosti. Ako je naredba nedostupna i nije je moguće kliknuti, prikazuje se u sivoj boji.

U nekim programima alatne trake pružaju pristup često korištenim naredbama u obliku gumba ili ikona. Te naredbe obično postoje i na izbornicima programa, ali vam alatne trake omogućuju odabir naredbi samo jednim klikom. Alatne se trake obično nalaze tik ispod trake izbornika.

Klikom na gumb na alatnoj traci izvršit će se naredba. U programu WordPad, na primjer, dokument se sprema klikom na gumb SpremiSlika gumba Spremi. Da biste saznali koju funkciju ima određeni gumb na alatnoj traci, pokažite na njega. Prikazat će se funkcija ili naziv gumba:
Slika pokazivača miša iznad gumba Ispis u programu WordPadPad s vidljivim opisom elementa
Pokazivanjem na gumb na alatnoj traci prikazuje se njegova namjena

Dodatne informacije potražite u odjeljku Rad s izbornicima, gumbima, trakama i okvirima.

Stvaranje novog dokumenta

Mnogi vam programi omogućuje stvaranje, uređivanje, spremanje i ispisivanje dokumenata. Općenito, dokument je bilo koja vrsta datoteke koju je moguće uređivati. Dokumenti su, na primjer, datoteke vezane uz obradu teksta kao i proračunske tablice, poruke e-pošte i prezentacije. Iako se pojmovi dokument i datoteka obično koriste kao istoznačnice, slike, glazbeni i videozapisi koje možete uređivati obično se nazivaju datotekama iako je, tehnički gledano, riječ o dokumentima.

Neki programi, uključujući WordPad, Blok za pisanje i Bojanje, pri pokretanju automatski otvaraju prazan, nenaslovljeni dokument, pa odmah možete početi s radom. Prikazat će se velika bijela površina i generički naziv kao što je "Bez naslova" ili "Dokument" u naslovnoj traci programa.

Slika naslovne trake u programu WordPad
Naslovna traka programa WordPad

Ako program nakon otvaranja ne otvara automatski novi dokument, to možete učiniti sami.

 • Kliknite izbornik Datoteka, a zatim Nova.
  – ili –
  Kliknite gumb izbornika Slika gumba Izbornik, a zatim kliknite Novo. Ako programom možete otvarati više vrsta datoteka, možda će s popisa biti potrebno odabrati vrstu datoteke.

Spremanje dokumenta

Tijekom rada s dokumentom nadopune i promjene pohranjuju se u memoriji (RAM-u) vašeg računala. Pohrana u RAM je privremena. Ako se računalo isključi ili ostane bez napajanja, svi se podaci iz RAM-a brišu.

Spremanje dokumenta omogućuje vam da mu dodijelite naziv i trajno ga pohranite na tvrdi disk računala. Na taj je način dokument siguran, čak i kada je računalo isključeno, te ga kasnije opet možete otvoriti.

Spremanje dokumenta

 1. Kliknite izbornik Datoteka, a zatim Spremi.
  – ili –
  Kliknite gumb SpremiSlika gumba Spremi.
 2. Ako je ovo prvi put da spremate dokument, od vas će se zatražiti da navedete naziv i mjesto na računalu (tvrdom disku) na koje ćete ga spremiti.

Čak i ako ste dokument već jednom spremili, morat ćete ga opet spremati kako radite na njemu. To je zbog toga što se sve promjene od posljednjeg spremanja dokumenta pohranjuju u RAM, a ne na tvrdi disk. Da biste izbjegli neočekivani gubitak napravljenoga uslijed problema s napajanjem ili sličnog, spremajte svoj dokument svakih nekoliko minuta.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Spremanje datoteke.

Premještanje podataka iz datoteke u datoteku

Većina vam programa dopušta međusobno dijeljenje teksta i slika. Kada kopirate podatak, on odlazi u privremeno područje pohrane zvano međuspremnik. Odatle ga možete zalijepiti u dokument.

Prije nego podatke počnete premještati uokolo, trebali biste se znati kretati među prozorima na radnoj površini. Dodatne informacije potražite u odjeljku Rad s prozorima.

Pokaži sve

Kopiranje ili premještanje teksta iz jednog u drugi dokument

 1. U dokumentu odaberite tekst koji želite kopirati ili premjestiti. (Da biste odabrali tekst, vucite pokazivač miša preko njega. Odabrani će tekst postati istaknut.)

 2. Na izborniku Uređivanje kliknite Kopiraj ili Izreži. (Naredba Kopiraj ostavlja podatke u polaznom dokumentu. Naredbom Izreži uklanjaju se podaci iz dokumenta.)
  – ili –
  Na kartici Polazno kliknite Kopiraj ili Izreži.

 3. Prijeđite na dokument u koji želite prenijeti tekst i zatim kliknite željeno mjesto u dokumentu.

 4. Kliknite izbornik Uređivanje, a zatim Zalijepi. Tekst možete lijepiti više puta.
  – ili –
  Na kartici Polazno kliknite Zalijepi.

Kopiranje slike s web-stranice u dokument

 1. Na web-stranici desnom tipkom miša kliknite sliku koju želite kopirati, a zatim kliknite Kopiraj.

 2. Prijeđite u dokument u koji želite prenijeti sliku, a zatim kliknite željeno mjesto u dokumentu.

 3. Kliknite izbornik Uređivanje, a zatim Zalijepi. Sliku možete lijepiti više puta.
  – ili –
  Na kartici Polazno kliknite Zalijepi.

Napomena

 • Slike ne možete zalijepiti u Blok za pisanje. Umjesto toga koristite WordPad ili neki drugi program za uređivanje teksta.

Poništavanje zadnje akcije

Većina programa dopušta poništavanje akcije koju ste svjesno ili zabunom poduzeli. Ako, na primjer, zabunom obrišete odlomak u WordPadovu dokumentu, možete ga vratiti pomoću naredbe Poništi. Ako nacrtate neželjenu liniju u programu Bojanje, poništavanjem ona nestaje.

Da biste poništili akciju:

 • Kliknite izbornik Uređivanje, a zatim Poništi.
  – ili –
  Kliknite gumb PoništiSlika gumba Poništi.

Pristup pomoći za određeni program

Praktično svaki program dolazi s vlastitim sustavom pomoći koji će vam dobro doći u trenucima u kojima ste zbunjeni načinom funkcioniranja programa.

Da biste pristupili sustavu pomoći za određeni program:

 • Kliknite izbornik Pomoć i zatim kliknite prvu stavku na popisu, na primjer "Prikaz pomoći", "Teme pomoći" i slično. (Naziv ove stavke može se razlikovati.)
  – ili –
  Kliknite gumb PomoćSlika gumba Pomoć.

  Savjet

  • Možete pristupiti sustavu pomoći programa i pritiskom na F1. Ova funkcijska tipka otvara sustav pomoći u praktično svakom programu.

Osim sustava pomoći namijenjenih pojedinim programima, u nekim dijaloškim okvirima postoje i veze na teme pomoći o funkcijama specifičnima za te dijaloške okvire. Ako vidite znak upitnika u krugu ili kvadratu ili tekstualnu podcrtanu vezu u boji, kliknite je da biste otvorili temu pomoći.

Slika veza sustava pomoći u dijaloškim okvirima i prozorima
Veze na sustav pomoći

Dodatne informacije potražite u odjeljku Pristup sustavu pomoći.

Izlaz iz programa

Da biste zatvorili program, u gornjem desnom kutu njegova prozora kliknite gumb ZatvoriSlika gumba Zatvori. Ili možete kliknuti izbornik Datoteka i zatim Izlaz.

Ne zaboravite spremiti dokument prije izlaza iz programa. Ako ste napravili nešto što niste spremili, a pokušate izaći iz programa, program će vas upitati želite li spremiti dokument.

Slika dijaloškog okvira Bojanje
Ako izađete iz programa bez spremanja napravljenog, pojavljuje se dijaloški okvir
 • Da biste spremili dokument i zatim izašli iz programa, kliknite Spremi.

 • Da biste izašli iz programa bez spremanja dokumenta, kliknite Nemoj spremiti.

 • Da biste nastavili s radom, kliknite Odustani.

Instaliranje ili deinstaliranje programa

Niste ograničeni na upotrebu samo onih programa koji su isporučeni s računalom - nove programe možete kupiti na CD-u ili DVD-u ili ih preuzeti (besplatno ili uz naknadu) s Interneta.

Instaliranje programa znači njegovo dodavanje na računalo. Nakon instaliranja program će se pojaviti na izborniku Start i popisu Svi programi. Neki programi mogu dodati prečac na vašu radnu površinu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Instalacija programa.