Konfiguracija sustava (msconfig) alat je koji omogućuje otkrivanje problema koji sprječavaju pravilno pokretanje sustava Windows. Konfiguracija sustava omogućuje pokretanje sustava Windows s isključenim uobičajenim servisima i aplikacijama, a zatim njihovo ponovno pojedinačno uključivanje. Ako se problem ne pojavljuje kada su određena aplikacija ili servis isključeni, ali se pojavljuje kada je taj servis uključen, taj bi servis mogao biti uzrok problema.

 • Alat za konfiguriranje sustava otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesetemsconfig, a zatim dodirnete ili kliknete msconfig. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir.

U sljedećoj su tablici opisane kartice i mogućnosti dostupne u konfiguraciji sustava:

Kartica Opis
Kartica

Općenito

Opis

Popis načina konfiguracije pokretanja:

 • Normalno pokretanje. Pokreće Windows na uobičajeni način. Ovaj način pokretanja sustava Windows koristite kada završite s druga dva načina za otklanjanje poteškoća.


 • Dijagnostičko pokretanje. Pokretanje sustava Windows samo uz osnovne servise i upravljačke programe. Ovaj način može pomoći pri isključivanju osnovnih datoteka sustava Windows kao uzroka problema.

  Pokretanje sustava Windows u načinu dijagnostičkog pokretanja

  • Na kartici Općenito dodirnite ili kliknite Dijagnostičko pokretanje, zatim U redu, a potom Ponovno pokreni.

   Ako se problem ponovno pojavi, možda su oštećene osnovne datoteke ili upravljački programi sustava Windows. Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća potražite u članku Osvježavanje i vraćanje PC-ja te vraćanje u izvorno stanje.

   Ako se problem ne pojavi, pokušajte pronaći problem u načinu selektivnog pokretanja uključivanjem ili isključivanjem polaznih aplikacija.

 • Selektivno pokretanje. Pokreće Windows uz osnovne servise i upravljačke programe te servise i polazne aplikacije koje odaberete.

  Pokretanje sustava Windows u načinu selektivnog pokretanja

  1. Na kartici Općenito dodirnite ili kliknite Selektivno pokretanje te poništite potvrdne okvire Učitaj sistemske servise i Učitaj polazne stavke.

  2. Potvrdite okvir Učitaj sistemske servise, dodirnite ili kliknite U redu, a zatim Ponovo pokreni.

  3. Ako se problem nakon ponovnog pokretanja ponovo pojavi, obavite jedan ili oba (ako je neophodno) sljedeća zadatka:

   Otkrijte sistemski servis koji uzrokuje problem.

   • Dodirnite ili kliknite karticu Servisi pa Onemogući sve, potvrdite okvir za prvi servis na popisu, a potom ponovno pokrenite PC. Ako se problem ne pojavi ponovno, možete eliminirati i prvi servis kao uzrok problema.

   • Uz odabran prvi servis potvrdite okvir drugog servisa, a zatim ponovno pokrenite PC.

   • Postupak ponavljajte sve dok se problem ponovno ne pojavi. Ako ne uspijete ponoviti problem, možete eliminirati sistemske servise kao uzrok problema.

   Otkrijte polaznu stavku koja uzrokuje problem.

   • Dodirnite ili kliknite karticu Pokretanje, a zatim Otvori upravitelj zadataka.

   • Isključite sve polazne stavke osim prve tako da dodirnete ili kliknete svaku polaznu stavku, a zatim dodirnete ili kliknete Onemogući. Ponovo pokrenite računalo. Ako se problem ne pojavi ponovno, možete eliminirati prvu polaznu stavku kao uzrok problema.

   • Uz odabranu prvu polaznu stavku dodirnite ili kliknite drugu polaznu stavku, a zatim dodirnite ili kliknite Omogući. Ponovo pokrenite računalo. Postupak ponavljajte sve dok se problem ponovno ne pojavi.

Kartica

Pokretanje

Opis

Prikazuje konfiguracijske mogućnosti operacijskog sustava i dodatne postavke za ispravljanje pogrešaka, uključujući:

 • Sigurno pokretanje: minimalno. Prilikom pokretanja sustava otvara grafičko korisničko sučelje sustava Windows (eksplorer za datoteke) u sigurnom načinu rada uz pokretanje samo ključnih sistemskih servisa. Onemogućen je rad s mrežom.

 • Sigurno pokretanje: zamjenska ljuska. Prilikom pokretanja otvara naredbeni redak sustava Windows u sigurnom načinu rada uz pokretanje samo ključnih sistemskih servisa. Mreža i eksplorer za datoteke nisu omogućeni.

 • Sigurno pokretanje: popravak servisa Active Directory. Prilikom pokretanja otvara eksplorer za datoteke u sigurnom načinu rada uz pokretanje ključnih sistemskih servisa i servisa Active Directory.

 • Sigurno pokretanje: mreža. Prilikom pokretanja otvara eksplorer za datoteke u sigurnom načinu rada uz pokretanje samo ključnih sistemskih servisa. Omogućen je rad s mrežom.

 • Pokretanje bez grafičkog korisničkog sučelja Tijekom pokretanja ne prikazuje se zaslon dobrodošlice u Windows.

 • Zapisnik pokretanja U datoteku %SystemRoot%Ntbtlog.txt spremaju se sve informacije o postupku pokretanja.

 • Osnovni videoprikaz Prilikom pokretanja otvara se eksplorer za datoteke u minimalnom VGA načinu rada. Time se umjesto upravljačkih programa specifičnih za videohardver na PC-ju učitavaju standardni VGA upravljački programi.

 • Informacije o pokretanju operacijskog sustava Prikazuje nazive upravljačkih programa pri učitavanju svakog od njih tijekom postupka pokretanja.

 • Istek vremena. Određuje koliko se dugo prikazuje izbornik pokretanja prije automatskog odabira zadanog načina pokretanja. Po zadanom je postavljeno na 30 sekundi.

 • Učini sve postavke za pokretanje trajnima Ne zapisuje promjene napravljene u konfiguraciji sustava. Mogućnosti se kasnije pomoću konfiguracije sustava mogu promijeniti, ali to morate učiniti ručno. Kad je odabrana ova mogućnost, promjene se ne mogu poništiti odabiranjem normalnog pokretanja na kartici Općenito.

Dodatne mogućnosti:

 • Broj procesora Ograničuje broj procesora koji se koriste pri sustavu s više procesora. Ako ste potvrdili okvir, sustav će se pokretati koristeći samo broj procesora navedenih u padajućem popisu.

 • Maksimalna memorija Određuje maksimalnu količinu fizičke memorije koju operacijski sustav koristi da bi simulirao konfiguraciju nedovoljne memorije. Vrijednost u tekstnom okviru su megabajti (MB).

 • Zaključavanje PCI-a Sustavu Windows omogućuje ponovnu alokaciju ulazno-izlaznih i IRQ resursa na PCI sabirnici. Ulazno-izlazni i memorijski resursi koje je postavio BIOS ili UEFI zadržavaju se.

 • Ispravljanje pogrešaka Omogućuje jezgreni način rada ispravljanja pogrešaka za razvoj upravljačkog programa uređaja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu kompleta upravljačkih programa za Windows.

 • Globalne postavke ispravljanja pogrešaka Određuje postavke veze alata za ispravljanje pogrešaka na PC-ju da bi jezgreni alat za ispravljanje pogrešaka mogao komunicirati s glavnim računalom za ispravljanje pogrešaka. Veza alata za ispravljanje pogrešaka između glavnog i ciljnog PC-ja može biti serijska, IEEE 1394 ili USB veza.

 • Priključak za ispravljanje pogrešaka Određuje upotrebu serijske vrste veze i serijskog priključka. Zadani priključak je COM 1.

 • Brzina prijenosa Određuje brzinu prijenosa koja se koristi u slučaju da je odabran priključak za ispravljanje pogrešaka, a odabrana je serijska veza. Ovaj korak nije obavezan. Valjane su vrijednosti prijenosa 9600, 19 200, 38 400, 57 600 i 115 200. Zadana je brzina prijenosi 115 200 b/s.

 • Kanal Određuje upotrebu 1394 kao vrstu veze za ispravljanje vrste veze i navodi broj kanala za upotrebu. Vrijednost za kanal mora biti decimalni cijeli broj od 0 do 62, a mora odgovarati broju kanala koje koristi glavni PC. Navedeni kanal ne ovisi o odabranom fizičkom priključku 1394 na prilagodniku. Zadana je vrijednost za kanal 0.

 • Naziv USB cilja Određuje niz koji koristi kad je vrsta veze za ispravljanje pogrešaka USB. Niz može biti bilo koja vrijednost.

Kartica

Servisi

Opis

Popis svih servisa koji se pokreću pri pokretanju PC-ja te njihov trenutni status (pokrenut ili zaustavljen). Karticu Servisi koristite za uključivanje ili isključivanje pojedinačnih servisa tijekom pokretanja da biste otkrili koji servisi pridonose problemima s pokretanjem.

Da biste na popisu servisa vidjeli samo aplikacije drugih proizvođača, odaberite Sakrij sve Microsoftove servise. Poništite potvrdni okvir servisa da biste ga onemogućili prilikom sljedećeg pokretanja PC-ja. Ako ste na kartici Općenito odabrali selektivno pokretanje, na kartici Općenito morate odabrati normalno pokretanje ili pak potvrditi okvir servisa da biste ga ponovo pokrenuli prilikom pokretanja.

Upozorenje  Onemogućivanjem servisa koji se obično pokreću tijekom pokretanja možete prouzročiti nefunkcioniranje nekih aplikacija ili nestabilnost sustava. Nemojte onemogućivati servise s tog popis ako niste sigurni da nisu ključni za rad PC-ja. Odabirom mogućnosti Onemogući sve nećete onemogućiti neke Microsoftove servise koji su nužni za pokretanje operacijskog sustava.

Kartica

Pokretanje

Opis

Polaznim stavkama sad možete upravljati pomoću upravitelja zadataka. Na kartici Pokretanje u upravitelju zadataka navedene su aplikacije i servisi koji se pokreću prilikom pokretanja PC-ja zajedno s nazivom izdavača, statusom i učinkom na pokretanje.


 • Upravitelj zadataka otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Upravitelj zadataka, a zatim dodirnete ili kliknete Upravitelj zadataka.

Napomena  Onemogućivanje aplikacija ili servisa koji se inače pokreću tijekom pokretanja sustava može uzrokovati sporije pokretanje aplikacija ili servisa ili neočekivanim načinom pokretanja.

Kartica

Alati

Opis

Praktičan popis dijagnostičkih alata i ostalih dodatnih alata koje je moguće pokrenuti.

Informacije o dodatnim mogućnostima pokretanja sustava potražite u članku Postavke pokretanja sustava Windows (uključujući siguran način rada). Dodatne informacije potražite na Microsoftovu web-mjestu za IT profesionalce.
Potrebna vam je dodatna pomoć?