Pojam komplementarni metal-oksidni poluvodič, ili CMOS, obično se odnosi na memorijski čip koji se napaja baterijom, nalazi se u računalu, a pohranjuje informacije o pokretanju. Te informacije prilikom pokretanja računala koristi BIOS (Basic Input/Output System) računala.

Pogreške vezane uz CMOS mogu biti uzrokovane neispravnom ili praznom baterijom. Ako vam je računalo dugo vremena isključeno, baterija se može isprazniti. Da biste riješili pogreške vezane uz CMOS, proučite informacije dobivene uz računalo ili se obratite proizvođaču računala. Budući da su postavke CMOS-a specifične za hardver računala, Microsoft ne može dati specifične upute o promjeni postavki.Potrebna vam je dodatna pomoć?