Što je potrebno za povezivanje s internetom?


Za povezivanje s internetom potreban je davatelj internetskih usluga (ISP) i hardver.

  • ISP. ISP pruža pristup Internetu. Podnošenje zahtjeva za korisnički račun ISP-a jednako je podnošenju zahtjeva za telefonske ili druge usluge.

  • Hardver. Za širokopojasnu vezu kao što je Digital Subscriber Line (DSL) ili kabelska veza potreban vam je DSL ili kabelski modem. Taj je hardver obično dio paketa koji dobivate od ISP-a kada se prijavite za širokopojasni pristup internetu. Ako planirate postaviti mrežu da biste internetski pristup koristili zajedno s više računala, bit će vam potreban i usmjerivač. Za modemsku vezu treba vam telefonski modem. Mnoga se računala isporučuju s već ugrađenim modemom.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Povezivanje s internetom.Potrebna vam je dodatna pomoć?