Što trebam učiniti ako Microsoft Security Essentials na računalu otkrije zlonamjerni softver?

Ako Microsoft Security Essentials na računalu otkrije zlonamjerni softver ili potencijalno neželjeni softver (tijekom nadzora računala pomoću zaštite u stvarnom vremenu ili nakon skeniranja), program će vas o otkrivenom softveru obavijestiti prikazom poruke u području obavijesti na desnoj strani programske trake.

U nekim slučajevima, Microsoft Security Essentials izvršava automatske akcije kako bi uklonio zlonamjerni softver s računala i obavijestit će vam o tome. U drugim slučajevima, Microsoft Security Essentials obavijestit će vas da je prepoznat zlonamjeran i potencijalno neželjen softver. Kliknite Očisti računalo da biste uklonili softver, kliknite Prikaži pojedinosti da biste otvorili prozor Pojedinosti potencijalne prijetnje i pregledali dodatne informacije o otkrivenoj prijetnji. Ako vam je potrebna pomoć pri određivanju koja će se akcija primijeniti na otkrivenu stavku, ravnajte se prema razini upozorenja koju je program Microsoft Security Essentials dodijelio softveru (dodatne informacije potražite u odjeljku Razine upozorenja u programu Microsoft Security Essentials).

Razine upozorenja omogućuju vam da odaberete način na koji želite odgovoriti na viruse, špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver. Iako program Microsoft Security Essentials preporučuje uklanjanje svih virusa i svog špijunskog softvera, neki označeni programi neće biti zlonamjerni ni neželjeni. Pomoću informacija u nastavku možete odrediti što ćete učiniti ako program Microsoft Security Essentials na vašem računalu prepozna potencijalno neželjen softver.

Ovisno o razini upozorenja, možete odabrati jednu od sljedećih akcija koja će se primijeniti na otkriveni softver:

  • Ukloni – Ova akcija trajno briše softver s računala.

  • Karantena – Ova akcija softver stavlja u karantenu kako se on ne bi mogao pokrenuti. Kada program Microsoft Security Essentials softver stavi u karantenu, on ga premješta na drugo mjesto na računalu, a zatim sprječava pokretanje softvera sve dok ne odaberete da softver želite vratiti ili ukloniti.

  • Dopusti – Ova akcija softver dodaje na popis dopuštenog softvera u programu Microsoft Security Essentials i omogućuje njegovo pokretanje na računalu. Microsoft Security Essentials više vas neće upozoravati o opasnosti koju softver možda predstavlja po vašu privatnost ili računalo.

Oprez:

Ako za određenu stavku, poput softvera, odaberete Dopusti, Microsoft Security Essentials neće vas više upozoravati o opasnosti koju softver možda predstavlja po vašu privatnost ili računalo. Stoga softver na popis dopuštenih stavki dodajte samo ako smatrate da su softver i izdavač softvera pouzdani.