Koje protokole Windows Media Player koristi za strujanje?


Možete se služiti programom Windows Media Player da biste reproducirali digitalne medijske sadržaje koji se strujanjem prenose s Interneta. Da bi Windows Media Services poslužitelj mogao uspostaviti najbolju vezu s programom Player, Player je konfiguriran za primanje automatskog strujanja putem bilo kojeg od sljedećih protokola za strujanje (ovisno o okruženju): User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) i Hypertext Transfer Protocol (HTTP). UDP i TCP osnovni su mrežni protokoli koji se koriste zajedno s protokolom Real Time Streaming Protocol (RTSP) za upravljanje visokorazinskom razmjenom podataka. Player može primati i višesmjerno strujanje.

Ako ste na javnoj mreži, primjerice, u kafiću ili zračnoj luci, Vatrozid za sustav Windows može blokirati UDP i višesmjerna strujanja prije nego što stignu do programa Player. Da biste riješili taj problem, otvorite Vatrozid za sustav Windows, kliknite Propuštanje programa ili značajke kroz Vatrozid za Windows, a zatim potvrdite okvir Windows Media Player. Ako ta postavka nije dostupna, možda njome upravljaju Pravila grupe. Dodatne informacije o grupnim pravilima zatražite od administratora sustava. Dodatne informacije o korištenju vatrozida za Windows potražite u odjeljku Dopuštanje komunikacije programa kroz Vatrozid za Windows.

Pokaži sve

Promjena postavki protokola za Player

 1. Kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Media Player.
  Ako ste u načinu rada Reproducira se, kliknite gumb Prijeđi na bibliotekuSlika gumba Prijeđi u biblioteku u gornjem desnom kutu programa Player.
 2. U biblioteci programa Player kliknite Organiziraj, a zatim Mogućnosti.

 3. Kliknite karticu Mreža, a zatim napravite izmjene.

  Napomena

  • Ako poništite potvrdni okvir TCP ili ako vatrozid blokira TCP strujanja, a Player je konfiguriran za korištenje RTSP protokola, Player će pokušati primiti strujanja putem UDP protokola. Ako poništite i potvrdni okvir UDP ili ako vatrozid blokira strujanja koja se služe tim protokolima, a Player je konfiguriran za korištenje RTSP protokola, Player će pokušati primiti strujanja putem HTTP protokola.

Promjena postavki proxy poslužitelja za Player

Možete se povezati s Internetom pomoću proxy poslužitelja, računala koje funkcionira kao posrednik između web-preglednika i Interneta. Da biste promijenili postavke proxy poslužitelja, učinite sljedeće:

 1. Kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Media Player.
  Ako je Player već otvoren i trenutno je u načinu rada Reproducira se, kliknite gumb Prijeđi na bibliotekuSlika gumba Prijeđi u biblioteku u gornjem desnom kutu programa.
 2. U biblioteci programa Player kliknite Organiziraj, a zatim Mogućnosti.

 3. Kliknite karticu Mreža.

 4. U okviru Postavke za strujeće proxy poslužitelje kliknite protokol koji želite konfigurirati, a zatim Konfiguriraj. Možete promijeniti sljedeće postavke:

  • Automatski pronađi postavke za proxy poslužitelje. Odaberite tu mogućnost ako želite da Player automatski pronađe postavke za proxy poslužitelj ili postavke za automatsko konfiguriranje.

  • Koristi postavke web-preglednika za proxy poslužitelje. Tu mogućnost (raspoloživu samo s protokolom HTTP) odaberite samo ako želite da Player koristi postavke za proxy poslužitelje definirane u zadanom web-pregledniku.

  • Ne koristi proxy poslužitelj. Ako odaberete tu mogućnost, Player neće pokušati komunicirati s proxy poslužiteljem tijekom povezivanja s Internetom. To obično znači da Player ne prima strujeći sadržaj s Interneta.

  • Koristi ovaj proxy poslužitelj. Unosom naziva ili IP adrese te broja priključka željenog proxy poslužitelja možete navesti proxy poslužitelj koji želite koristiti za povezivanje s Internetom. Zadani brojevi priključka su HTTP (80) i RTSP (554). Možete odabrati i sljedeće mogućnosti:

   • Možete potvrditi okvir Ne koristi proxy poslužitelj za lokalne adrese ako ne želite da Player koristi proxy poslužitelj za strujanja s intraneta. Proxy poslužitelj služi kao sigurnosna zapreka između intraneta i Interneta te ćete možda trebati dodatne dozvole od administratora sustava da biste putem proxy poslužitelja dobili pristup web-stranicama.

   • Možete navesti adrese za koje ne želite koristiti proxy poslužitelje. Ako se želite povezati s računalom na intranetu, provjerite jeste li u taj okvir unijeli njegovu adresu. Za povezivanje s računalom s nazivom Joe1, na primjer, unesite Joe1. Možete se služiti zamjenskim znakovima da biste uskladili nazive ili adrese domene i glavnog računala, na primjer, www.*.com; 128.*, 240.*, *mojagrupa.*, *x* itd.Potrebna vam je dodatna pomoć?