Kad otvorite programsku, datoteku ili mapu, ona se pojavi na zaslonu u obliku kutije ili okvira nazvanog prozor (po kojem je operacijski sustavWindows dobio svoje ime). Budući da su u sustavu Windows prozori sveprisutni, važno je znati kako ih premještati, mijenjati im veličinu ili ih jednostavno maknuti.

Dijelovi prozora

Iako je sadržaj svakog prozora različit, svi oni imaju zajedničkih dijelova. Prvo, prozori se uvijek pojavljuju na radnoj površini - glavnom radnom području vašeg zaslona. Nadalje, većina se prozora sastoji od istih osnovnih dijelova:

Slika prozora programa Blok za pisanje s označenim različitim dijelovima
Dijelovi tipičnog prozora
 • Naslovna traka. Prikazuje naziv dokumenta i programa (ili mape ako radite u mapi).

 • Gumbi za minimiziranje, maksimiziranje i zatvaranje. Skrivaju (spuštaju) prozor, povećavaju ga preko cijelog zaslona te ga zatvaraju (kasnije će biti više riječi o tome).

 • Traka izbornika. Sadrži stavke koje možete kliknuti da biste vršili odabire u programu. Pogledajte Rad s izbornicima, gumbima, trakama i okvirima.

 • Kliznik. Pomiče sadržaj prozora da biste vidjeli podatke koji se trenutno ne vide na zaslonu.

 • Rubovi i uglovi. Da biste promijenili veličinu prozora, možete ih povlačiti pokazivačem miša.

Ostali prozori mogu imati dodatne gumbe, okvire ili trake. No obično imaju i osnovne dijelove.

Premještanje prozora

Da biste premjestili prozor, pokazivačem miša pokažite na naslovnu traku Slika pokazivača miša. Zatim ga vucite do željenog mjesta. (Povlačenje podrazumijeva pokazivanje mišem na stavku, držanje pritisnutom lijeve tipke, premještanje stavke, a zatim otpuštanje tipke miša.)

Promjena veličine prozora

 • Da bi prozor ispunio čitav zaslon, kliknite gumb MaksimizirajSlika gumba Maksimiziraj ili dvokliknite naslovnu traku prozora.
 • Da biste maksimizirani prozor vratili na prethodnu veličinu, kliknite gumb VratiSlika gumba Vrati (koji se pojavljuje na mjestu gumba Maksimiziraj). ili dvokliknite naslovnu traku prozora.
 • Da biste promijenili veličinu prozora (učinili ga većim ili manjim), pokažite na bilo koji od njegovih rubova ili uglova. Kada se pokazivač miša promijeni u dvosmjernu strelicu (vidi donju sliku), vucite rub ili ugao da biste smanjili ili povećali prozor.

  Slika obruba prozora s pokazivačima za promjenu veličine
  Povlačenje ruba ili ugla prozora radi promjene veličine

  Maksimiziranom prozoru ne možete mijenjati veličinu. Najprije ga morate vratiti na prethodnu veličinu.

Napomena

 • Premda je većinu prozora moguće maksimizirati ili im mijenjati veličinu, postoje neki koji su nepromjenjive veličine, kao što su dijaloški okviri.

Skrivanje prozora

Skrivanje prozora naziva se minimiziranje. Želite li prozor privremeno skloniti, ali ne i zatvoriti, minimizirajte ga.

Da biste minimizirali prozor, kliknite njegov gumb MinimizirajSlika gumba Minimiziraj. Prozor nestaje s radne površine i vidljiv je samo kao gumb na programskoj traci, dugoj vodoravnoj traci na dnu zaslona.
Slika gumba programske trake za kalkulator
Gumb programske trake

Da bi se minimizirani prozor ponovo pojavio na radnoj površini, kliknite njegov gumb na programskoj traci. Pojavit će se isti kakav je bio prije minimiziranja. Dodatne informacije o programskoj traci potražite u odjeljku Programska traka (pregled)

Zatvaranje prozora

Zatvaranjem prozora uklanjate ga s radne površine i programske trake. Ako ste završili rad s programom ili dokumentom i nećete ga uskoro trebati, zatvorite ga.

Da biste zatvorili prozor, kliknite njegov gumb ZatvoriSlika gumba Zatvori.

Napomena

 • Ako zatvorite dokument bez spremanja učinjenih promjena, pojavit će se poruka koja nudi mogućnost spremanja.

Prebacivanje iz prozora u prozor

Ako otvorite nekoliko programa ili dokumenata, radna površina ubrzo postaje pretrpana prozorima. Nadzor nad njima nije uvijek lak posao jer se međusobno mogu djelomično ili potpuno prekrivati.

Rad s programskom trakom. Programska traka predstavlja sredstvo za organiziranje svih prozora. Svaki prozor ima odgovarajući gumb na programskoj traci. Da biste se prebacili u neki drugi prozor, samo kliknite njegov gumb na programskoj traci. Prozor će se pojaviti ispred svih ostalih i postati aktivni prozor — onaj u kojem trenutno radite. Dodatne informacije o gumbima programske trake potražite u odjeljku Programska traka (pregled).

Da biste lakše prepoznali prozor, pokažite na njegov gumb na programskoj traci. Kada pokažete na gumb na programskoj traci, vidjet ćete pretpregled prozora veličine minijature, bez obzira na to sadrži li prozor dokument, fotografiju ili je u njemu pokrenut videozapis. Taj je pretpregled posebno koristan ako iz samog naziva ne možete prepoznati o kojem se prozoru radi.

Slika pretpregleda minijature na programskoj traci
Pokazivanjem na gumb prozora na programskoj traci prikazuje se pretpregled prozora

Napomena

 • Da biste vidjeli pretpreglede minijatura, računalo mora podržavati značajku Aero. Dodatne informacije o značajki Aero potražite u odjeljku Aero na radnoj površini računala

Korištenje kombinacije tipki Alt + Tab. Pritiskom na tipke ALT+TAB možete se prebaciti u prethodni prozor ili ako držite pritisnutom tipku ALT i uzastopno pritišćete tipku TAB, možete kružiti kroz sve otvorene prozore i radnu površinu. Otpustite tipku ALT da biste prikazali odabrani prozor.

Korištenje značajke Aero Flip 3D. Značajka Aero Flip 3D raspoređuje prozore u trodimenzionalni stog da biste se mogli brzo prebacivati iz jednoga u drugi. Da biste koristili mogućnost Prebaci 3D:

 1. Držeći pritisnutu tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows, pritisnite tipku Tab da biste otvorili značajku Flip 3D.
 2. Dok držite pritisnutom tipku Windows Logo, uzastopnim pritiskanjem tipke TAB ili rotiranjem kotačića miša kružite otvorenim prozorima. Možete pritisnuti i strelicu desno ili strelicu dolje da biste se pomaknuli za jedan prozor unaprijed, odnosno strelicu lijevo ili strelicu gore da biste se pomaknuli za jedan prozor unatrag.

 3. Otpustite tipku s logotipom sustava Windows da biste prikazali prozor na vrhu hrpe. Možete i kliknuti bilo koji dio bilo kojeg prozora na hrpi da biste ga prikazali.

  Slika značajke Aero Flip 3D
  Aero Flip 3D

Savjet

 • Flip 3D dio je značajke Aero. Ako vaše računalo ne podržava Aero, možete vidjeti otvorene programe i prozore na svojem računalu pritiskom na ALT+TAB. Da biste kružili otvorenim prozorima, možete pritisnuti tipku TAB, pritisnuti strelice ili upotrijebiti miš. Da biste saznali više o značajki Aero, pogledajte odjeljak Aero na radnoj površini računala.

Automatsko raspoređivanje prozora

Sada kada znate premještati i mijenjati veličinu prozora, možete ih rasporediti na radnoj površini kako god želite. Isto tako možete i pustiti da ih Windows automatski rasporedi na jedan od tri načina: kaskadno, okomito u hrpu ili jedan uz drugi.

Slika prozora u kaskadnom rasporedu, u okomitom snopu te raspoređenih jedan uz drugi
Kaskadni raspored prozora (lijevo), u okomitoj hrpi (sredina) ili jedan uz drugi (desno)

Da biste odabrali jednu od tih mogućnosti, otvorite nekoliko prozora na svojoj radnoj površini, desnom tipkom miša kliknite prazno područje programske trake, a zatim kliknite Kaskadno složi prozore, Pokaži prozore jedan iznad drugoga ili Pokaži prozore jedan uz drugi.

Raspoređivanje prozora pomoću značajke Poravnanje

Značajka Poravnanje automatski mijenja veličinu prozora kada ih pomičete ili ih poravnava uz rub zaslona. Poravnanje možete koristiti da biste složili prozore jedan uz drugi, raširili ih po visini ili maksimizirali.

Raspoređivanje prozora jedan uz drugi

 1. Vucite naslovnu traku prozora ulijevo ili udesno na zaslonu sve dok se ne pojavi obris proširenog prozora.

 2. Pustite tipku miša da biste proširili prozor.

 3. Ponovite 1. i 2. korak s nekim drugim prozorom da biste prozore rasporedili jedan uz drugi.

Slika prozora stisnutog na polovicu radne površine
Proširivanje prozora do polovice zaslona povlačenjem do ruba radne površine

Okomito proširivanje prozora

 1. Pomaknite pokazivač miša na gornji ili donji rub prozora dok ne poprimi oblik dvosmjerne strelice Slika okomite strelice koja pokazuje da je moguće promijeniti visinu prozora.
 2. Povucite rub prozora do vrha ili dna zaslona da biste prozor proširili na cijelu visinu radne površine. Širina prozora ne mijenja se.

Slika prozora stisnutog na cijelu visinu radne površine
Povucite gornji ili donji rub prozora da biste ga proširili po visini

Maksimiziranje prozora

 1. Povucite naslovnu traku prozora do vrha zaslona. Kontura prozora proširit će se na cijeli zaslon.

 2. Pustite prozor da biste ga proširili na cijelu radnu površinu.

Slika prozora stisnutog na vrh radne površine
Povucite prozor na vrh radne površine da biste ga potpuno proširili.

Dijaloški okviri

Dijaloški okvir posebna je vrsta prozora kojim vam se postavljaju pitanja, dopušta odabir mogućnosti za izvršavanje zadatka ili daju obavijesti. Dijaloške okvire često ćete vidjeti kada je potreban vaš odgovor da bi neki program ili sustav Windows mogao nastaviti s radom.

Slika dijaloškog okvira programa Bojanje
Ako izađete iz programa bez spremanja napravljenog, pojavljuje se dijaloški okvir

Za razliku od običnih prozora, većinu dijaloških okvira nije moguće maksimizirati, minimizirati niti im mijenjati veličinu. Moguće ih je, međutim, premještati.Potrebna vam je dodatna pomoć?