Najčešći uzrok probleme vezanih uz povezivanje s internetom su odspojeni kabeli ili usmjerivači ili modemi koji ne rade kako treba. Najprije pokušajte pokrenuti alat za otklanjanje poteškoća s mrežom da biste provjerili može li dijagnosticirati i riješiti problem.

 • Da biste otvorili alat za otklanjanje poteškoća s mrežom, desnom tipkom miša kliknite mrežnu ikonu u području obavijesti, a zatim kliknite Otklanjanje poteškoća.

Ako pokretanje alata za otklanjanje poteškoća s mrežom nije riješilo poteškoće, slijedite korake opisane u odjeljku Problemi s mrežnom vezom u sustavu Windows.

Ako koraci u tom odjeljku nisu pomogli, slijedite ove korake:

 1. Provjerite jesu li priključeni svi kabeli (primjerice, provjerite je li modem, bilo izravno ili putem usmjerivača, povezan s ispravnom telefonskom utičnicom ili kabelskom vezom).

 2. Ponovno pokrenite modem, a zatim ponovno pokrenite usmjerivač. Isključite kabele za napajanje iz modema i usmjerivača. Kad se isključe sve žaruljice na uređaju, pričekajte još najmanje deset sekundi, a zatim ponovno uključite modem i usmjerivač u napajanje. Neki su modemi opremljeni pričuvnom baterijom koja sprječava isključivanje žaruljica. Na toj vrsti modema pritisnite i brzo otpustite gumb za vraćanje zadanih postavki. Ako ne vidite gumb za vraćanje izvornih postavki, umjesto toga uklonite bateriju.

  Slika stražnje strane usmjerivača na kojoj je prikazano mjesto kabela za napajanje
  Stražnja strana usmjerivača, na kojoj je prikazano mjesto napajačkog kabla.
 3. Provjerite usmjerivač. Zbog novih značajki umrežavanja u sustavima Windows Vista i Windows 7, neki stariji mrežni usmjerivači nisu sasvim kompatibilni s ovim verzijama sustava Windows i mogu uzrokovati probleme. Popis usmjerivača kompatibilnih sa sustavom Windows Vista potražite na web-mjestu centra za kompatibilnost sustava Windows.

Ako tako ne uspijete riješiti problem, potražite određeni problem i moguća rješenja u sljedećim odjeljcima.

Pokaži sve

Nije se moguće povezati s Internetom putem širokopojasne DSL (Digital Subscriber Line) ili kabelske veze.

Pokušajte sljedeće:

 • Provjerite je li modem uključen.

 • Provjerite je li Ethernet pravilno uključen u Ethernet priključak na modemu i na računalu. Svaki kraj Ethernet kabela izgleda ovako:

  Slika ethernet kabela
  Ethernet kabel
 • Provjerite da ne koristite DSL filtar između telefonske utičnice i modema.

 • Provjerite lampice na modemu. Lampice mogu katkad označavati mjesto problema bez obzira na to je li riječ o Ethernet vezi, napajanju modema ili DSL-a ili kabelskoj vezi.

 • Oštećenje datoteke Winsock može dovesti do problema s povezivanjem. Da biste to ispravili, otvorite mrežnu dijagnostiku:

  • Da biste otvorili alat za otklanjanje poteškoća s mrežom, desnom tipkom miša kliknite mrežnu ikonu u području obavijesti, a zatim kliknite Otklanjanje poteškoća.

  Dodatne informacije potražite u odjeljku Kako ustanoviti i otkloniti oštećenje ključa Winsock2 na web-mjestu tvrtke Microsoft.

 • Zamolite svog davatelja internetskih usluga (ISP) da provjeri rade li poslužitelji pravilno i da imate korisnički račun ISP-a i pristup ISP-ovu servisu.

 • Ako ste nedavno zamijenili usmjerivač ili modem, upitajte svog ISP-a koristi li filtriranje MAC adrese. Ako je tako, vaš ISP mora dodati vaš novi uređaj popisu uređaja koji mogu pristupiti mreži.

Nije se moguće povezati s Internetom putem modema ili se veza stalno prekida

Pokušajte sljedeće:

 • Provjerite birate li ispravan broj, uključujući i sve potrebne pristupne brojeve (poput broja 9) te nije li broj zauzet.

 • Provjerite je li telefonska utičnica funkcionalna. Da biste to provjerili, priključite u nju ispravni telefon i provjerite čuje li se pozivni ton.

 • Provjerite je li telefonski kabel uključen u utičnicu "line" na modemu, ne u utičnicu "telephone".

 • Provjerite nije li telefonski kabel oštećen tako da ga uključite u utičnicu "telephone" na modemu. Ako čujete pozivni ton, telefonski je kabel ispravan.

 • Ako je uključena mogućnost poziva na čekanju, isključite je, a zatim se pokušajte ponovo povezati.

 • Možda je davatelj internetskih usluga (ISP) prekinuo vezu ako dulje razdoblje nije bilo nikakve aktivnosti između vas i web-mjesta. Pokušajte se ponovo povezati.

 • Ako je netko podigao telefonsku slušalicu dok ste bili povezani s Internetom, možda vam je veza automatski prekinuta. Pokušajte se ponovo povezati.

 • Većina telefonskih modema radi samo s analognim telefonskim linijama. Provjerite koristite li analogne telefonske linije ili, ako koristite digitalne telefonske linije, provjerite ima li vaše računalo digitalni modem.

 • Provjerite radi li modem ispravno. Dodatne informacije potražite u uputama dobivenima s modemom ili posjetite web-mjesto proizvođača modema.

 • Kontaktirajte telekomunikacijsku tvrtku da biste provjerili kvalitetu telefonske linije.

 • Ako vaše računalo ima dvije mrežne veze, program za umrežavanje mora izabrati koju vezu treba koristiti za mrežni promet. Softver za umrežavanje odabire vezu s najboljim performansama. Ako veza A ima mogućnost povezivanja s Internetom, ali i slabe performanse, a veza B nema mogućnost povezivanja s Internetom, ali ima bolje performanse lokalne mreže, program za umrežavanje mrežni će promet preusmjeriti na vezu B. To znači da nećete moći pregledavati web-mjesta pa će ikona umrežavanja i mrežni dijagram u centru za mreže i zajedničko korištenje pokazivati da imate samo lokalnu vezu (bez Interneta). To je točno, ali nije ono što želite. Da biste računalu nametnuli korištenje veze A - veze koja omogućuje povezivanje s Internetom, prekinite vezu B i pokušajte ponovo.