Pogreška 80070008 ili 8007000e u servisu Windows Update.

Pogreška 80070008 ili 8007000e u servisu Windows Update često se može ukloniti pokretanjem alata za otklanjanje poteškoća sa servisom Windows Update, koji može automatski pronaći i riješiti najčešće probleme sa servisom Windows Update.

Do tih pogrešaka može doći ako računalu ponestane memorije prilikom instalacije ažuriranja. Ako alat za otklanjanje poteškoća sa servisom Windows Update ne riješi problem, pokušajte sljedeće:

 • Zatvorite sve programe, uključujući i one koji se izvode u pozadini, kao što su vatrozidi, antišpijunski programi, web-ubrzivači, internetska sigurnost i antivirusni softver pa ponovno pokrenite Windows update.

  Ako isključite vatrozid, antivirusni program ili neki drugi sigurnosni program, uključite ga nakon instalacije ažuriranja. Možete ponovno pokrenuti i druge programe koje ste zatvorili.

Problem se može pojaviti i prilikom korištenja izdanja Windows 7 Ultimate ili Windows 7 Enterprise s mnogo jezičnih paketa. Ako je instalirano više od 20 jezičnih paketa, slijedite ove korake da biste uklonili jezične pakete koje ne koristite:

 1. Da biste otvorili prozor Regionalne i jezične mogućnosti, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, zatim Sat, jezik i regija, a potom Regionalne i jezične mogućnosti.

 2. Kliknite karticu Jezici i tipkovnica.

 3. U odjeljku Jezik prikaza kliknite Instalacija/deinstalacija jezika, a zatim Deinstaliraj jezike prikaza.

 4. S popisa odaberite jezike koje ne koristite, a zatim kliknite Dalje. Ovisno o broju jezika, to može potrajati nekoliko minuta.

 5. Kada deinstalirate jezike, kliknite Zatvori, a zatim U redu.

 6. Ponovno pokrenite WindowsUpdate.

Ako vam se pogreška nastavi prikazivati, idite na web-mjesto Microsoft Answers i ondje potražite pomoć.

Kodovi pogrešaka na koje se ovo primjenjuje:

 • WindowsUpdate_80070008

 • 0x80070008

 • WindowsUpdate_8007000e

 • 0x8007000e