Dodavanje Bluetooth ili nekog drugog bežičnog ili mrežnog uređaja: najčešća pitanja

Čarobnjak za dodavanje uređaja u ovoj verziji sustava Windows omogućuje povezivanje računala s Bluetooth mobilnim telefonom, tipkovnicom, mišem ili drugim bežičnim uređajem koji koristi Wi‑Fi vezu. Pomoću tog čarobnjaka s računalom možete povezati mrežni uređaj, primjerice mrežni skener, uređaj za pohranu ili ekstender sustava Windows Media Center. Da biste na računalo mogli dodati uređaje s omogućenim umrežavanjem, morate ih povezati s istom mrežom s kojom je povezano vaše računalo.

Ovdje ćete pronaći odgovore na neka uobičajena pitanja o dodavanju takvih uređaja na računalo.

Informacije o dodavanju bežičnog ili mrežnog pisača potražite u odjeljku Instaliranje pisača.

Napomena

 • Bluetooth tehnologija nije podržana ni u jednoj verziji sustava Windows Server.

Pokaži sve

Dodavanje bežičnog ili mrežnog uređaja na računalo

Najjednostavniji način jest pomoću čarobnjaka za dodavanje uređaja u ovoj verziji sustava Windows.

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Kliknite Dodaj uređaj, a zatim slijedite upute.

Slika čarobnjaka za dodavanje uređaja
Čarobnjak za dodavanje uređaja

Windows ne prepoznaje bežični uređaj koji želite dodati na računalo. Zašto?

Mnogo je razloga iz kojih sustav Windows nije u mogućnosti prepoznati bežični uređaj kao što je to Bluetooth mobilni telefon ili tipkovnica. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da pronađete uređaj koji želite dodati na vaše računalo:

 • Provjerite je li uređaj koji pokušavate upariti možda isključen, ima li slabu bateriju ili je u stanju čekanja (koje se također naziva stanje mirovanja).

 • Provjerite nalazi li se uređaj unutar dosega bežičnog signala računala, što obično iznosi između dva do tri metra za većinu Bluetooth uređaja, odnosno do 30 metara za uređaj s bežičnom Wi‑Fi mrežom. Ako niste sigurni je li uređaj u dometu, pokušajte ga primaknuti bliže računalu. Ako se između uređaja i računala nalazi zid, pokušajte uređaj i računalo smjestiti u istu prostoriju.

 • Provjerite ometaju li bežični uređaj drugi uređaji, kao što su to mikrovalne pećnice, bežični telefoni ili drugi bežični uređaji.

 • Ako računalo koristi vanjski prilagodnik za Bluetooth ili Wi‑Fi prilagodnik, provjerite radi li prilagodnik ispravno te je li pravilno povezan i instaliran.

 • Ako računalo ima ugrađenu mogućnost korištenja Bluetooth tehnologije, provjerite je li uključen Bluetooth odašiljač. Možda je u kombinaciji s preklopnikom koji uključuje ili isključuje prijamnik za bežičnu mrežu. Velik broj prijenosnih računala posjeduje vanjski preklopnik, na kojem se ta mogućnost može uključiti i isključiti. Ako niste sigurni kako je uključiti, odgovor potražite u dokumentaciji koju ste dobili s računalom.

 • Provjerite je li uređaj vidljiv. Kad je Bluetooth uređaj postavljen da bude vidljiv, on odašilje radio signale da obavijesti ostale uređaje i računala o svojem položaju. Ako ne znate postaviti uređaj tako da bude vidljiv, provjerite upute koje ste dobili s uređajem ili potražite informacije na web-mjestu proizvođača. Neki uređaji (kao što su bežični miš ili tipkovnica) imaju gumb koji trebate pritisnuti, a drugi (kao što je Bluetooth mobilni telefon) mogu na softverskom izborniku imati postavku koju morate odabrati da biste uređaj učinili vidljivim.

 • Ako pokušavate dodati bežični mrežni uređaj, morate ga konfigurirati prema svojoj bežičnoj mreži prije dodavanja na računalo. Ako niste sigurni kako to učiniti, pročitajte upute koje ste dobili s uređajem ili posjetite web-mjesto proizvođača.

 • Ako ste računalo nadogradili sustavom Windows 7 pa ustanovili da su neke Bluetooth veze prestale funkcionirati, pokušajte ponovno pokrenuti računalo. Ako se time problem ne riješi, probajte isključiti vanjski Bluetooth prilagodnik, ako ga koristite na računalu, a zatim ga ponovno uključite. Ako je Bluetooth mogućnost integrirana u računalo, pokušajte je isključiti i ponovno uključiti. (Prekidač možda nije označen kao "Bluetooth"; mogao bi biti kombiniran s prekidačem kojim uključujete i isključujete bežičnu mrežu.)

Dodatne informacije potražite u člancima pomoći i podrške za "Bluetooth".

Windows ne prepoznaje mrežni uređaj koji želite dodati na računalo. Zašto?

Mnogo je mogućih razloga zašto Windows ne može prepoznati mrežni uređaj, kao što je mrežni skener, uređaj za pohranu ili ekstender sustava Windows Media Center. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da pronađete mrežni uređaj koji želite dodati na računalo:

 • Provjerite je li uređaj već povezan s istom mrežom kao i računalo. Ako je riječ o ožičenom mrežnom uređaju, provjerite je li povezan s mrežom i uključen. Ako se radi o bežičnom mrežnom uređaju (Wi-Fi), provjerite je li uključen i pravilno konfiguriran za povezivanje s mrežom. Ako niste sigurni kako to učiniti, pročitajte upute koje ste dobili s uređajem ili posjetite web-mjesto proizvođača.

 • Provjerite jeste li možda uređaj već ranije dodali na računalo. Uređaji koji su već dodani ne prikazuju se na popisu uređaja s kojima se možete povezati u čarobnjaku za dodavanje uređaja.

 • Nakon što novi uređaj povežete s mrežom, pričekajte nekoliko sekundi da ga sustav Windows prepozna.

 • Provjerite sprječava li mrežni vatrozid da se uređaj pojavi na popisu uređaja koje možete dodati. Možda će biti potrebno uključiti otkrivanje mreže. Dodatne informacije potražite u odjeljku Omogućivanje i onemogućivanje otkrivanja mreže.

 • Neke mrežne uređaje nije moguće dodati na računalo, čak i ako ih računalo prepoznaje na mreži. Da biste doznali je li povezivanje uređaja s računalom moguće, provjerite informacije koje ste dobili s uređajem ili posjetite web-mjesto proizvođača.

 • Većinu mrežnih uređaja moguće je otkriti samo ako su na istoj podmreži mreže s kojom je povezano vaše računalo. Ako se mreža sastoji od više međusobno povezanih podmreža, pokušajte uređaj povezati s istom podmrežom. Dodatne informacije zatražite od administratora mreže.

 • Provjerite ima li mrežni uređaj IP adresu i pravilnu mrežnu adresu. Većina mrežnih usmjerivača automatski dodjeljuje IP adresu pri povezivanju uređaja s mrežom. Dodatne informacije zatražite od administratora mreže.

 • Provjerite je li uređaj konfiguriran da bi objavio svoju prisutnost na mreži. Većina mrežnih uređaja čine to automatski. Dodatne informacije potražite u uputama dobivenima uz uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača.

Zašto se Bluetooth uređaj ne može povezati s računalom?

Možda računalo trebate učiniti vidljivim za Bluetooth uređaje ili trebate postaviti sustav Windows tako da vas obavijesti svaki put kad se novi uređaj pokuša povezati s računalom. Da biste to učinili, potrebno je kontrolirati način na koji se računalo uparuje (povezuje) s Bluetooth uređajima.

Da biste kontrolirali način na koji se računalo uparuje s Bluetooth uređajima

 1. Upravljačku ploču otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča.

 2. U okvir za pretraživanje upravljačke ploče unesite Bluetooth, a zatim kliknite Promjena postavki tehnologije Bluetooth.

 3. U dijaloškom okviru Postavke za Bluetooth, kliknite karticu Mogućnosti, a zatim učinite sljedeće:

  • Da biste računalo učinili vidljivim za Bluetooth uređaje, potvrdite okvir Dopusti Bluetooth uređajima da pronađu ovo računalo.

   Kad je računalo s Bluetooth tehnologijom u načinu rada otkrivanja, ono odašilje signal bežične mreže koji omogućuje da ga otkriju druga računala ili uređaji s Bluetooth tehnologijom. To se ponekad naziva stanje uparivanja.

   Upozorenje

   • Da biste spriječili da netko bez odobrenja pristupa vašem računalu, uključite vidljivost računala samo ako želite da neki Bluetooth uređaj pronađe vaše računalo. Vidljivost isključite kada vam više nije potrebna.

  • Da biste Bluetooth uređajima omogućili povezivanje s vašim računalom, potvrdite okvir Dopusti Bluetooth uređajima povezivanje s ovim računalom.

  • Da biste primili obavijest da se Bluetooth uređaj pokušava povezati s računalom, potvrdite okvir Obavijesti me kad se novi Bluetooth uređaj želi povezati.

Slika kartice Mogućnosti u dijaloškom okviru Postavke za Bluetooth
Kartica Mogućnosti u dijaloškom okviru Postavke za Bluetooth

Zašto bežična tipkovnica ili miš ne rade?

Ako ste s računalom već uparili bežičnu tipkovnicu ili miš, a uređaji više ne rade, provjerite imaju li nove baterije i jesu li u potpunosti napunjeni. Ako to ne riješi problem, pokušajte tipkovnicu ili miš ukloniti s računala, a zatim ih ponovno dodati. Prvo s računalom povežite ožičenu tipkovnicu ili miš tako da možete upravljati računalom, a zatim slijedite ove korake:

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Odaberite miš ili tipkovnicu koja ne radi, a zatim kliknite Ukloni uređaj. Ako na popisu ne vidite miš ili tipkovnicu, prijeđite na sljedeći korak.

 3. Kliknite Dodaj uređaj.

 4. Provjerite jesu li bežična tipkovnica ili miš vidljivi pritiskom na gumb (obično je to mali gumb pri dnu) s oznakom "Connect," (Povezivanje), "Pair" (Uparivanje) ili nešto slično.

 5. Odaberite bežičnu tipkovnicu ili miš koje želite dodati, a zatim kliknite Dalje te slijedite upute.

  Ako ne vidite tipkovnicu ili miš koje želite dodati, a sigurni ste da imaju nove baterije ili su u potpunosti napunjeni, ponovite ove korake. Ako još uvijek niste pronašli tipkovnicu ili miš, pogledajte odjeljak sa sljedećem temom: "Windows ne prepoznaje bežični uređaj koji želite dodati na računalo. Zašto?"

Napomena

 • Ako imate poteškoća s povezivanjem Bluetooth miša ili tipkovnice s računalom, potražite malu tipku s donje strane miša ili tipkovnice koji je označen logotipom Bluetooth ili riječju "Connect" (povezivanje). Držite tu tipku pritisnutu dvadesetak sekundi. Kada završite, pokušajte ponovno dodati miša ili tipkovnicu na računalo slijedeći gore navedene korake.

Zašto bežični uređaj nakon uparivanja s računalom više ne radi kako treba?

Mnogo je razloga zbog kojih bežični uređaj može prestati pravilno raditi nakon dodavanja na računalo. Evo nekoliko savjeta koji bi vam mogli olakšati ponovno postizanje funkcionalnosti uređaja:

 • Provjerite je li uređaj u dometu bežične mreže računala, što je za većinu Bluetooth uređaja unutar 1,5 do 2,5 metra, a za Wi-Fi uređaje unutar 30 metara. Ako niste sigurni je li uređaj u dometu, pokušajte ga primaknuti bliže računalu. Ako se između uređaja i računala nalazi zid, pokušajte uređaj i računalo smjestiti u istu prostoriju.

 • Provjerite je li uređaj možda prezauzet i ima li previše veza (na primjer, možda su s Bluetooth pisačem povezani i drugi uređaji). Ako je uređaj zauzet, malo pričekajte i zatim pokušajte ponovno. Ako uređaj ima previše veza, isključite vidljivost drugih uređaja. Ako niste sigurni kako isključiti vidljivost, pročitajte upute koje ste dobili s uređajem ili posjetite web-mjesto proizvođača.

 • Pokušajte ukloniti i ponovno instalirati uređaj. Da biste uklonili uređaj, kliknite gumb StartSlika gumba Start pa klikom na Uređaji i pisači na izborniku Start otvorite dijaloški okvir Uređaji i pisači. Desnim gumbom miša kliknite uređaj, a zatim kliknite Ukloni uređaj. Da biste ponovno instalirali uređaj, kliknite Dodaj uređaj i slijedite upute.
 • Provjerite pokušava li se računalo povezati s pravim uređajem. Moguće je da postoji više uređaja kao što je taj koji pokušavate dodati, pogotovo ako ste u većem uredu ili na javnom mjestu.

 • Provjerite jeste li unijeli ispravan kod za uparivanje uređaja (ponekad se naziva PIN ili "passcode"). Dodatne informacije potražite u sklopu sljedećih tema: "Kako pronaći kod za uparivanje za bežični uređaj?"

 • Pokušajte uređaj odmaknuti od drugih uređaja koji koriste radijske frekvencije, kao što su mikrovalne pećnice, bežični telefoni ili bežične mreže jer ti uređaji mogu ometati signal bežične mreže.

 • Nakon što bežični uređaj uključite ili ga pomaknete unutar raspona računala, pričekate nekoliko sekundi da ga sustav Windows prepozna.

 • Provjerite ne blokira li mrežni vatrozid prikaz uređaja na popisu uređaja koje možete dodati. Trebali biste uključiti i mrežno otkrivanje. Informacije potražite u odjeljku Omogućivanje i onemogućivanje otkrivanja mreže.

 • Provjerite jesu li pravilno instalirani upravljački programi za uređaj. Ako se pojave problemi s tim, Windows bi u prozoru Uređaji i pisači trebao prikazati žutu ikonu upozorenja Slika žute ikone upozorenja za uređaj.

Kako pronaći kod za uparivanje za bežični uređaj?

Uz neke bežične uređaje isporučuje se kod za uparivanje (ponekad se naziva PIN ili "passcode"). Prilikom uparivanja uređaja s računalom od vas bi se moglo tražiti da unesete taj kod. Windows pokušava odabrati najbolji način uparivanja za uređaj i daje upute koje često obuhvaćaju kod za uparivanje. No neki bežični uređaji isporučuju se s vlastitim kodom za uparivanje koji ćete morati pronaći.

Čak i ako znate kod za uparivanje, unošenje koda u uređaj može biti tegobno. Neki bežični uređaji, kao na primjer mobilni telefoni, isporučuju se s tipkovnicom koja služi za unos koda za uparivanje te sadrže zaslon koji će potvrditi da unosite ispravan kod. Drugi uređaji poput Bluetooth slušalica nemaju tipkovnicu ni zaslon.

Evo nekoliko savjeta za pronalaženje koda za uparivanje za bežični uređaj:

 • Provjerite informacije koje ste dobili s uređajem. Možda je kod za uparivanje tamo naveden ili ispisan na samom uređaju (često na dnu). Nemaju svi bežični uređaji kod za uparivanje.

 • Ako Windows naiđe na problem tijekom postupka uparivanja, možda će vam pružiti mogućnost da sami stvorite kod za uparivanje. Ako odaberete tu mogućnost, ne morate koristiti kod koji ste dobili s uređajem.

Evo nekoliko savjeta za rješavanje problema s unosom koda za uparivanje za bežični uređaj:

 • Provjerite je li uređaj koji pokušavate upariti možda isključen, ima li slabu bateriju ili je u stanju čekanja (koje se također naziva stanje mirovanja).

 • Ako unesete kod za uređaj, ali Windows to ne prepoznaje, kod biste trebali unijeti pritiskom na tipku uređaja označenu s "Enter", "OK", "Return" ili nekako slično. U slučaju nekih uređaja, kao što su mobilni telefoni, možda ćete morati odabrati mogućnost izbornika da biste unijeli kod. Ako ne možete pronaći gumb, tipku ili mogućnost izbornika, provjerite informacije koje ste dobili s uređajem ili posjetite web-mjesto proizvođača.

 • Provjerite jeste li kod za uparivanje unijeli dovoljno brzo. Obično vam je na raspolaganju oko 30 sekundi prije nego što uređaj ili računalo prekine pokušaj uparivanja. Točno vrijeme ovisi o uređaju.

 • Provjerite može li uređaj prikazati kod za uparivanje. Neki uređaji, kao što su slušalice, sustavu Windows katkad dojavljuju da mogu prikazati kod za uparivanje iako ga nemaju na čemu prikazati. Ako je tako, a Windows od vas traži da provjerite kod za uparivanje prikazan na uređaju, pokušajte ponovno upariti uređaj. Windows bi vam pri sljedećem pokušaju trebao dopustiti da odaberete drukčiju mogućnost uparivanja. Ako niste sigurni koju mogućnost odabrati, pročitajte upute koje ste dobili s uređajem ili posjetite web-mjesto proizvođača.

 • Ako ste unutar dometa ostalih bežičnih uređaja, mogli biste se nenamjerno upariti s uređajem neke druge osobe (ako je, na primjer, u blizini netko s istim modelom mobilnog telefona). Provjerite uparujete li se s ispravnim uređajem.

 • Ako se nalazite na javnom mjestu, unutar dometa vašeg računala može biti nekoliko uređaja s istim nazivom. Ako u čarobnjaku za dodavanje uređaja vidite više uređaja s istim nazivom, neke od uređaja na popisu možete preimenovati da biste ih mogli razlikovati. Da biste preimenovali uređaj, kliknite ga desnom tipkom miša, a zatim kliknite Svojstva. Na kartici Općenito unesite novi naziv, a zatim kliknite U redu.

 • Windows bi od vas mogao zatražiti da provjerite pojavljuje li se isti kod na uređaju kao i na računalu. Ako se ti kodovi ne podudaraju ili se ne prikaže nikakav kod, možda ste se nehotice uparili s tuđim uređajem. U tom će slučaju Windows prikazivati netočan kod za uparivanje ili ga uopće neće prikazivati. Provjerite uparujete li se s ispravnim uređajem.

 • Možda će biti potrebno da određene bežične uređaje stavite u posebno stanje uparivanja koje omogućuje da se s njim povežu računala ili drugi uređaji. Većina Bluetooth uređaja prelazi u taj način rada kada imaju uključenu mogućnost vidljiv. Druge bežične uređaje možda ćete morati staviti u stanje uparivanja te im uključiti vidljivost. Dodatne informacije potražite u uputama dobivenima uz uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača.

Zašto Windows javlja da postoji problem s Bluetooth uređajem ako uređaj ispravno funkcionira?

Neki bežični uređaji podržavaju Bluetooth servise koji nisu namijenjeni za rad sa sustavom Windows. Mobilni telefon, primjerice, može sadržavati servis koji mu omogućuje strujanje zvuka na Bluetooth slušalicu. Taj servis nije potreban za povezivanje uređaja s računalom, ali ako Windows ne može pronaći upravljački program za taj servis, može prijaviti pogrešku uređaja.

Ako prijavi pogrešku uređaja, Windows će u značajki Uređaji i pisači upravljačke ploče uz uređaj prikazati žutu ikonu upozorenja Slika žute ikone upozorenja. Ako Bluetooth uređaj ispravno funkcionira s računalom, ikonu upozorenja možete zanemariti.

Da biste onemogućili Bluetooth servis koji nije podržan, desnom tipkom miša kliknite uređaj u značajki Uređaji i pisači, zatim kliknite Svojstva, a potom karticu Servisi. Poništite potvrdni okvir pokraj servisa koji nisu podržani i kliknite U redu. Nestat će žuta ikona upozorenja nestati.

Upozorenje

 • Onemogućivanjem nekih servisa može se spriječiti ispravno funkcioniranje Bluetooth uređaja s računalom.