Napredni savjeti za pretraživanje u sustavu Windows

Pretraživanje u sustavu Windows 7 može se provesti jednostavnim upisivanjem nekoliko slova u okvir za pretraživanje, ali postoje i napredni postupci pretraživanja. Da biste pretraživali datoteke, nije nužno poznavati te postupke, ali one mogu biti korisni ovisno o tome gdje pretražujete i što tražite.

Savjet

 • Ako vam je poznata vrsta datoteke, u okvir za pretraživanje možete unijeti samo datotečni nastavak (primjerice "JPG"). Dodatne informacije o osnovnom pretraživanju u sustavu Windows potražite u odjeljku Pronalaženje datoteke ili mape.

Dodavanje operatora

Jedan od načina na koje možete suziti pretraživanje jest korištenje operatora AND, OR i NOT. Kada koristite te operatore, morate ih napisati velikim slovima.

Operator Primjer Rezultati
Operator

AND

Primjer

tropski AND otok

Rezultati

Pronađene su datoteke koje sadrže riječi "tropski" i "otok" (čak i ako se te riječi nalaze na različitim mjestima unutar datoteke). U slučaju jednostavnog pretraživanja teksta, rezultati su isti kao da ste otipkali "tropski otok".

Operator

NOT

Primjer

tropski NOT otok

Rezultati

Pronađene su datoteke koje sadrže riječ "tropski", ali ne i "otok".

Operator

OR

Primjer

tropski OR otok

Rezultati

Pronađene su datoteke koje sadrže riječ "tropski" ili riječ "otok".

Dodavanje filtara pretraživanja

Filtri pretraživanja nova su značajka u sustavu Windows 7 koja uvelike pojednostavnjuje pretraživanje datoteka po svojstvima (primjerice po autoru ili po veličini datoteke).

Dodavanje filtra pretraživanja u pretraživanje

 1. Otvorite mapu, biblioteku ili pogon koji želite pretražiti.

 2. Kliknite unutar okvira pretraživanja, a zatim kliknite odgovarajući filtar pretraživanja (primjerice Datum snimanja: u biblioteci Slike).

 3. Kliknite neku od dostupnih mogućnosti. (Ako, na primjer, kliknete Datum snimanja:, odaberite datum ili raspon datuma.)

  Slika filtra za pretraživanje "Datum snimanja" u okviru za pretraživanje
  Filtar pretraživanja "Datum snimanja"

U pretraživanje možete dodati više filtara pretraživanja ili čak kombinirati filtre pretraživanja s uobičajenim pojmovima pretraživanja da biste dodatno suzili pretraživanje.

Slika filtra za pretraživanje "Oznake" u okviru za pretraživanje
Da biste potražili davno snimljenu sliku s oznakom "obitelj", možete koristiti dva filtra pretraživanja.

Ovisno o tome gdje provodite pretraživanje, dostupni su samo određeni filtri pretraživanja. Ako, primjerice, pretražujete biblioteku Dokumenti, vidjet ćete drukčije filtre pretraživanja nego u biblioteci Slike. Ne možete odrediti koji će se filtri pretraživanja vidjeti, ali možete promijeniti vrstu datoteke za koju je biblioteka optimizirana. Time ćete promijeniti filtre dostupne prilikom pretraživanja te biblioteke. Objašnjenje tog postupka potražite u odjeljku Prilagodba biblioteke.

Sužavanje pretraživanja pomoću ključnih riječi

Ako želite filtrirati prema svojstvu koje se ne pojavljuje kada kliknete unutar okvira za pretraživanje, možete koristiti posebne ključne riječi. To obično znači da se nakon naziva svojstva upisuje dvotočka, katkad operator, a zatim vrijednost. U ključnim se riječima ne razlikuju velika i mala slova.

Primjer pojma za pretraživanje Rezultati
Primjer pojma za pretraživanje

System.FileName:~<"napomene"

Rezultati

Datoteke čiji nazivi počinju riječju "napomene". ~< znači "počinje sa".

Primjer pojma za pretraživanje

System.FileName:="tromjesečno izvješće"

Rezultati

Datoteke pod nazivom "tromjesečno izvješće". = znači "identično podudaranje".

Primjer pojma za pretraživanje

System.FileName:~="pro"

Rezultati

Datoteke čiji nazivi sadrže riječ "pro" ili znakove pro u sklopu neke druge riječi (primjerice "proces" ili "procedura"). ~= znači "sadrži".

Primjer pojma za pretraživanje

System.Kind:<>slika

Rezultati

Datoteke koje nisu slike. <> znači "nije".

Primjer pojma za pretraživanje

System.DateModified:25.5.2010.

Rezultati

Datoteke izmijenjene tog datuma. Možete upisati i "System.DateModified:2010" da biste potražili datoteke promijenjene navedene godine.

Primjer pojma za pretraživanje

System.Author:~!"Slaven"

Rezultati

Datoteke čiji autori u imenu nemaju znakove "Slaven". ~! znači "ne sadrži".

Primjer pojma za pretraživanje

System.Keywords:"zalazak"

Rezultati

Datoteke označene riječju zalazak.

Primjer pojma za pretraživanje

System.Size:<1mb

Rezultati

Datoteke manje od 1 MB.

Primjer pojma za pretraživanje

System.Size:>1mb

Rezultati

Datoteke veće od 1 MB.

Napomena

 • Možete koristiti upitnik (?) kao zamjenski znak za jedan znak i zvjezdicu (*) kao zamjenski znak za bilo koji broj znakova.

Možete koristiti i operatore AND, OR i NOT za kombiniranje ključnih riječi pretraživanja. (Imajte u vidu da korištenjem zagrada možete promijeniti učinak pojma za pretraživanje.)

Primjer pojma za pretraživanje Rezultati
Primjer pojma za pretraživanje

System.Author:Hrvoje AND Slaven

Rezultati

Datoteke čiji je autor Hrvoje, baš kao i datoteke koje u nazivu ili bilo kojem svojstvu sadrže ime Slaven.

Primjer pojma za pretraživanje

System.Author:Hrvoje AND System.DateModified:>2009

Rezultati

Samo datoteke koje stvorio Hvroje nakon 2009.

Primjer pojma za pretraživanje

System.Author:(Hrv* AND Slaven)

Rezultati

Datoteke za koje su kao autori navedeni Hrvojka i Slaven ili Hrvoje i Slaven.

Primjer pojma za pretraživanje

System.Author:"Hrvoje Slaven"

Rezultati

Datoteke čiji je autor osoba s tim imenom i prezimenom.

Pretraživanje prirodnim jezikom

Ako uključite pretraživanje prirodnim jezikom, ono će biti jednostavnije, bez korištenja stupaca i bez potrebe za pisanjem operatora AND i OR velikim slovima. Usporedite, primjerice, ova dva pretraživanja:

Bez prirodnog jezika S prirodnim jezikom
Bez prirodnog jezika

System.Music.Artist:(Beethoven OR Mozart)

S prirodnim jezikom

glazba Beethovena ili Mozarta

Bez prirodnog jezika

System.Kind:dokument System.Author:(Hrvoje I Slaven)

S prirodnim jezikom

dokumenti Hrvoja i Slavena

Uključivanje pretraživanja prirodnim jezikom

 1. Mogućnosti mapa otvorit ćete tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, zatim Izgled i personalizacija, a naposljetku Mogućnosti mapa.

 2. Kliknite karticu Pretraživanje.

 3. Potvrdite okvir Koristi pretraživanje prirodnim jezikom.

Čak i ako je pretraživanje prirodnim jezikom uključeno, okvir za pretraživanje možete nastaviti koristiti na isti način. Ako želite, možete koristiti operatore ili ključne riječi za pretraživanje. Razlika je u tome da pretraživanja možete unositi i na manje formalan način. Evo nekih primjera:

 • e-pošta danas

 • dokumenti 2011.

 • autor Suzana

 • slike s odmora

Napomena

 • Kada uključite pretraživanje prirodnim jezikom, neka pretraživanja mogu dati više rezultata no što očekujete. Ako, primjerice, unesete ključne riječi "e-pošta danas", vidjet ćete sve danas poslane poruke, kao i sve poruke u čijem se sadržaju nalazi riječ "danas".