Automatska promjena zadanih pisača između kuće, posla ili škole

Sustav Windows 7 nudi praktičnu mogućnost automatske promjene zadanog pisača na vašem prijenosniku kad otkrije da ste se prebacili s jedne mreže na drugu, primjerice, od kuće na posao.

Ta značajka, nazvana Ispis prilagođen lokaciji, dostupna je samo u premium izdanjima sustava Windows 7. Također, možete je pronaći samo na prijenosnicima i ostalim prijenosnim uređajima koji za rad koriste baterijsko napajanje.

Da biste koristili tu mogućnost, najprije jedan pisač postavite kao zadani. Taj pisač postaje zadani pisač za mrežu s kojom ste spojeni. Zatim Windows postavite tako da mijenja zadani pisač ovisno o tome gdje se nalazite.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako promijeniti zadani pisač (0:52)

Informacije o postupku dodavanja pisača potražite u odjeljku Instaliranje pisača.

Postavljanje zadanog pisača

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Desnom tipkom miša kliknite pisač, a zatim kliknite Postavi kao zadani pisač.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako automatski promijeniti zadane pisače (1:12)

Upravljanje postavkama ispisa prilagođenog lokaciji

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Kliknite pisač i zatim na alatnoj traci kliknite Upravljanje zadanim pisačima.

 3. Kliknite Promijeni zadani pisač kada mijenjam mreže.

 4. Na popisu Odabir mreže kliknite mrežu.

 5. Na popisu Odabir pisača kliknite odgovarajući zadani pisač.

 6. Kliknite Dodaj.

 7. Prema potrebi ponovite korake 4, 5 i 6. Kada završite, kliknite U redu.

Napomene

 • Ako ne želite da Windows promijeni postavke zadanog pisača kada se premještate s jednoga na drugo mjesto, u dijaloškom okviru Upravljanje zadanim pisačima kliknite Uvijek koristi isti pisač kao zadani, a zatim kliknite U redu.

 • Ako želite da se u dijaloškom okviru Upravljanje zadanim pisačima pojavljuje neka bežična mreža, morat ćete se barem jednom uspješno povezati s njom.

Da biste pogledali još jedan videozapis, idite na Slika gumba za reprodukcijuVideo: Sharing a printer at home.