Promjena postavki upravljanja bojama

Sustavi upravljanja bojama omogućuju najbolji mogući prikaz boja na svim uređajima, uključujući uređaje poput zaslona i pisača.

Slika monitora, pisača i kruga boja
Sustavi upravljanja bojom omogućuju istovjetni prikaz na različitim uređajima

Različite vrste uređaja imaju različite mogućnosti i karakteristike prikaza boja. Zasloni, primjerice, ne mogu prikazati isti skup boja koji pisač može ispisati. Svaki uređaj koristi različiti postupak stvaranja prikaza boja. Skeneri i digitalni fotoaparati također imaju različite karakteristike prikaza boja. Čak i različiti programi ponekad različito tumače i obrađuju boje. Ako ne postoji jedinstven sustav upravljanja bojama, ista slika može izgledati različito na svakom od tih uređaja.

Prikaz sadržaja boja ovisi i o uvjetima gledanja (poput osvjetljenja prostora) jer se ljudsko oko prilagođava različitim uvjetima okolne rasvjete, čak i kada je u pitanju ista slika. Sustavi upravljanja bojama omogućuju prihvatljiv prikaz boja na uređajima s različitim mogućnostima prikaza boja i u različitim uvjetima gledanja.

Promjena postavki upravljanja bojama

Postavke upravljanja bojama ne moraju se često mijenjati. Zadane postavke upravljanja bojama obično zadovoljavaju potrebe. Postavke mijenjajte samo u slučaju ako zadane postavke ne zadovoljavaju posebne potrebe za upravljanjem bojama. Navedene su postavke uglavnom namijenjene stručnjacima za prikaz boja.

Razmotrite mogućnost promjene postavki prikaza boja ako želite učiniti nešto od sljedećeg:

 • Dodati ili ukloniti profil boje.

 • Jednom od svojih uređaja pridružiti jedan ili više profila boja.

 • Promijeniti zadani profil boja na jednom od uređaja.

 • Promijeniti zadane sistemske postavke boja za određeni uređaj za sve korisnike računala.

 • Promijeniti zadani cilj renderiranja ili zadani prostor boja.

Profil boja

Profil boja jest datoteka koja opisuje karakteristike boja određenog uređaja dok se nalazi u određenom stanju. Profil može sadržavati i dodatne informacije koje određuju uvjete gledanja ili načine preslikavanja gamuta. Profili boja i sustav upravljanja bojama na računalu osiguravaju prihvatljiv prikaz sadržaja u boji, bez obzira na uređaj ili uvjete gledanja.

U sustavu upravljanja bojama, profili boja koriste se za stvaranje pretvorbi boja koje programi koriste za pretvaranje boja iz prostora boja jednog uređaja u prostor boja drugog uređaja. (Prostor boja trodimenzionalni je model u kojem su nijansa, svjetlina i kromatske osobine boja grafički prikazane da bi se predočile sposobnosti uređaja za prikazivanje boja.) Kada na računalo dodate novi uređaj, profil boja za taj uređaj obično se instalira automatski.

Dvije su glavne vrste profila boja koje Windows i dalje podržava: Sustav boja u sustavu Windows (WCS) i profil boja Međunarodnog konzorcija za boje (ICC). Navedeno omogućuje vrlo veliku mogućnost prilagodbe upravljanja postavkama boja i rada s bojama. WCS predstavlja napredni sustav upravljanja bojom, a nalazimo ga u novijim verzijama sustava Windows. WCS podržava ICC-ovo upravljanje bojama utemeljeno na profilima, no podržava i dodatne mogućnosti koje nisu ponuđene u postojećim ICC sustavima upravljanja bojama.

Dodavanje profila boja na određeni uređaj

Profili boja obično se automatski pridodaju kada se instaliraju novi uređaji za prikaz boja. Profile boja moguće je dodavati i pomoću alata za upravljanje bojama, poput uređaja za kalibriranje zaslona. Moguće je da su profili boja za uređaje već instalirani na računalo. Da biste ipak instalirali novi profil, slijedite ove korake:

 1. Upravljanje bojama otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite upravljanje bojama, a zatim kliknite Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Svi profili, a zatim Dodaj.

 3. Pronađite i odaberite novi profil boja, a zatim kliknite Dodaj.

 4. Kliknite Zatvori.

Pridruživanje profila boja uređajima

Uređaj može imati više profila boja. To je zbog toga što profili boja predstavljaju karakteristike boja određenog uređaja u određenom stanju. Svaka promjena koja bi rezultirala promjenom prikaza boja tog uređaja mogla bi zahtijevati posebni profil. Profile je moguće optimizirati i za različite vrste projekata. Pisač tako može imati više profila od kojih je svaki namijenjen različitim vrstama papira ili tinte.

Ako postoji više profila za neki instalirani uređaj, potrebno je odrediti koji će se profil koristiti za određeni projekt.

Pokaži sve

Pridruživanje više profila boja jednome uređaju

 1. Upravljanje bojama otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite upravljanje bojama, a zatim kliknite Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Uređaji.

 3. S popisa Uređaji odaberite uređaj za prikaz boja kojemu želite pridružiti jedan ili više profila boja.

 4. Potvrdite okvir Koristi moje postavke za ovaj uređaj, a zatim kliknite Dodaj.

 5. U dijaloškom okviru Pridruži profil boja učinite jedno ili oboje od navedenog:

  • Ako želite koristiti profil koji je već instaliran na vaše računalo, kliknite profil boja na popisu i zatim kliknite U redu.

  • Ako želite koristiti prilagođeni profil boja koji nije instaliran na vaše računalo, kliknite Pregledaj, pronađite prilagođeni profil boja koji želite koristiti i zatim kliknite Dodaj.

   Odabrani profil boja (ili više profila) pridružen je uređaju te se može koristiti s programima koji koriste Windows sustav za upravljanje bojama za opisivanje karakteristika boja navedenog uređaja. Da biste koristili novopridruženi profil boja kao zadani profil boja za odabrani uređaj, kliknite Postavi kao zadani profil.

 6. Kliknite Zatvori.

Napomena

 • Program za uređivanje slika ili grafika možda vam omogućuje i odabir profila boja. Kada u tim programima mijenjate postavke boja, one se obično koriste samo u tim programima.

Razdruživanje profila boja s određenog uređaja

 1. Upravljanje bojama otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite upravljanje bojama, a zatim kliknite Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Uređaji.

 3. S popisa Uređaji odaberite uređaj za prikaz boja s kojeg želite razdružiti jedan ili više profila boja.

 4. Potvrdite okvir Koristi moje postavke za ovaj uređaj, kliknite profil boja koji želite razdružiti s odabranog uređaja te zatim kliknite Ukloni.

  Odabrani profil boja (ili više profila) nije više pridružen uređaju te se ne može koristiti s programima koji koriste Windows sustav za upravljanje bojama za opisivanje karakteristika boja navedenog uređaja.

 5. Kliknite Zatvori.

Napomena

 • Program za uređivanje slika ili grafika možda vam omogućuje i odabir profila boja. Kada u tim programima mijenjate postavke boja, one se obično koriste samo u tim programima.

Spremanje i korištenje pridruživanja uređajima

Nakon pridruživanja profila boja (ili više profila) određenom uređaju, moguće je spremiti i koristiti novo pridruživanje uređaja za prikaz boja na nekoliko različitih načina. Učinjene promjene utječu na postavke boja za trenutni korisnički račun i samo za odabrani uređaj.

 1. Upravljanje bojama otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite upravljanje bojama, a zatim kliknite Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Uređaji.

 3. Učinite nešto od navedenog:

  • Da biste spojili trenutno zadane sistemske postavke boja koje uređaj koristi s trenutnim skupom postavki koji ste pridružili uređaju, kliknite Profili i zatim kliknite Kombiniraj moje postavke sa zadanim postavkama sustava.

  • Ako odlučite da ne želite koristiti profile boja koje ste pridružili uređaju te da umjesto njih želite koristiti zadane sistemske postavke boja, kliknite Profili, zatim Vrati moje postavke na zadane postavke sustava ili poništite potvrdni okvir Koristi moje postavke za ovaj uređaj.

  • Da biste spremili pridruživanje odabranog uređaja trenutnom skupu profila koji koristi, kliknite Profili, a zatim Spremi pridruživanja. U okvir Naziv datoteke unesite naziv za pridruživanje uređaja, a zatim kliknite Spremi.

   Nakon što ste spremili datoteku za pridruživanje uređaja, možete je naknadno učitati i tako ponovo pozvati postavke za odabrani uređaj. Moguće je, primjerice, spremiti nekoliko datoteka za pridruživanje uređajima za više projekata te zatim brzo promijeniti postavke boja učitavanjem različitih datoteka za pridruživanje uređajima. Svaka datoteka za pridruživanje uređajima sadrži informacije o zadanom profilu boja u trenutku spremanja datoteke.

  • Da biste učitali datoteku za pridruživanje uređajima te da bi odabrani uređaj koristio postavke boja određene u datoteci pridruživanja, kliknite Profili, a zatim kliknite Učitaj pridruživanja. Pronađite i odaberite spremljenu datoteku pridruživanja i zatim kliknite Otvori.

 4. Kliknite Zatvori.

Promjena postavki boja za uređaj za sve korisnike računala

Promjene postavki boja utječu samo na trenutnog korisnika. No moguće je promijeniti zadane sistemske postavke boja da bi se one primjenjivale za sve korisnike računala (koji nisu potvrdili okvir Koristi moje postavke za ovaj uređaj u upravljanju bojama određenog uređaja). Da biste promijenili zadane sistemske postavke boja, morate biti prijavljeni kao korisnik s administratorskim ovlastima.

Promjena postavki boja za sve korisnike

 1. Upravljanje bojama otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite upravljanje bojama, a zatim kliknite Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Dodatno, a zatim Promijeni zadane postavke sustava.

 3. S popisa Uređaji u dijaloškom okviru Upravljanje bojama - zadane postavke sustava odaberite uređaj za prikaz boja kojemu želite pridružiti jedan ili više profila boja za sve korisnike računala koji koriste zadane sistemske postavke boja za taj uređaj.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali novi profil boja za odabrani uređaj, kliknite Dodaj te prijeđite na korak broj 5.

  • Ako ne želite pridružiti profil boja odabranom uređaju, kliknite profil boja, kliknite Ukloni i zatim Da da biste razdružili profil od uređaja. Za nastavak prijeđite na korak broj 6.

  • Ako je za uređaj odabrano više profila boja, kliknite profil koji želite postaviti kao zadani profil boja za taj uređaj, a zatim kliknite Postavi kao zadani profil. Za nastavak prijeđite na korak broj 6.

 5. U dijaloškom okviru Pridruži profil boja učinite jedno ili oboje od navedenog:

  • Ako želite odrediti profil koji je već instaliran na vaše računalo, kliknite profil boja na popisu i zatim kliknite U redu.

  • Ako želite odabrati prilagođeni profil boja koji još nije instaliran na računalo, kliknite Pregledaj, pronađite prilagođeni profil boja i zatim kliknite Dodaj.

   Odabrani profil boja (ili više profila) sada je pridružen uređaju te će se koristiti za opisivanje karakteristika boja navedenog uređaja.

 6. (Neobavezno) Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste spremili pridruživanje odabranog uređaja trenutnom skupu profila koji koristi, kliknite Profili, a zatim Spremi pridruživanja. U okvir Naziv datoteke unesite naziv za pridruživanje uređaja, a zatim kliknite Spremi.

  • Da biste učitali datoteku za pridruživanje uređajima te da bi odabrani uređaj koristio postavke boja određene u datoteci pridruživanja, kliknite gumb Profili, a zatim kliknite Učitaj pridruživanja. Pronađite i odaberite spremljenu datoteku pridruživanja i zatim kliknite Otvori.

 7. U dijaloškom okviru Upravljanje bojama - zadane postavke sustava kliknite Zatvori.

 8. U dijaloškom okviru Upravljanje bojama kliknite Zatvori.

  Ako zadane postavke boja već nisu u upotrebi (u tom je slučaju potvrđen okvir Koristi moje postavke za ovaj uređaj), prilikom otvaranja sustavaWindows za upravljanje bojama bit ćete obaviješteni da su promijenjene zadane postavke boja u sustavu. U tom trenutku možete odabrati želite li spojiti promijenjene postavke sa svojima ili vratiti svoje postavke boja da biste uskladili nove zadane sistemske postavke boja s odabranim uređajem.

Zadani cilj renderiranja

Cilj renderiranja određuje način prikaza boja pri prebacivanju s jednog uređaja (dakle, jednog prostora boja) na drugi. Cilj renderiranja shvatite kao stil prikaza boja; to je pristup koji sustav Windows koristi da bi odabrao ispravne boje prilikom njihova prijenosa s jednog uređaja na drugi.

Kartica Dodatno u sustavu Windows za upravljanje bojama omogućuje vam da odredite preslikavanje između WCS profila modela preslikavanja gamuta i četiri uobičajena cilja ICC renderiranja. Načelno, preslikavanja cilja renderiranja promijenite samo ako ste instalirali dodatne modele za preslikavanje gamuta WCS profila koje je proizvela treća strana te ih želite koristiti umjesto zadanog WCS preslikavanja gamuta. Većina korisnika neće nikada morati mijenjati te postavke.

Većina programa za grafičko uređivanje omogućuje određivanje cilja renderiranja za određenu sliku. Ako to nije slučaj s vašim programom, možete odrediti zadani cilj renderiranja koji želite koristiti. Postoje četiri uobičajena cilja renderiranja koji obuhvaćaju najčešće namjene. Prikaz slike razlikovat će se ovisno o cilju renderiranja, budući da će sustav Windows koristiti različiti raspon dostupnih boja da bi prikazao sliku. Obično se koriste ova četiri cilja renderiranja:

Cilj renderiranja Uobičajena namjena
Cilj renderiranja

Perceptualni (fotografije)

Uobičajena namjena

Najbolje koristiti za fotografije. Kada se boje pretvaraju iz prostora boja jednog uređaja u prostor boja drugog, održava se veza između boja. To je početna zadana postavka cilja renderiranja sustava Windows.

Cilj renderiranja

Relativni kolorimetrijski cilj renderiranja (crteži)

Uobičajena namjena

Najbolje koristiti kada je potrebno naći točan ekvivalent nekolicini boja, primjerice pri renderiranju logotipa. To je i najbolji izbor za posljednju razinu transformacije u pretpregledima ispisa. Boje koje se nalaze u dopuštenom prostoru boja oba uređaja se ne mijenjaju, no druge se boje mogu promijeniti, što rezultira komprimiranim tonom boja. Relativni kolorimetrijski cilj renderiranja preslikat će bijelu boju iz prostora boja izvorišnog uređaja u prostor boja odredišnog uređaja.

Cilj renderiranja

Apsolutni kolorimetrijski cilj renderiranja (simulacija papira)

Uobičajena namjena

Najbolje koristiti na posljednjoj razini transformacije kada se izrađuju otisci stranice kojima želite prikazati boju papira u konačnom proizvodu. Apsolutni kolorimetrijski cilj razlikuje se od relativnog po tome što se bijela boja iz izvorišnog prostora boja uređaja ne preslikava u bijelu boju u odredišnom prostoru boja.

Cilj renderiranja

Poslovni grafički prikazi (grafikoni i dijagrami)

Uobičajena namjena

Najbolje koristiti za izradu poslovnih grafičkih prikaza kod kojih su živopisne boje važnije od realističnosti, primjerice za poslovne grafove i dijagrame. Kada se boje pretvaraju iz prostora boja jednog uređaja u prostor boja drugog, održava se relativna nijansa boja, no boje se mogu pomaknuti.

Izmjena zadanog cilja renderiranja

 1. Upravljanje bojama otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite upravljanje bojama, a zatim kliknite Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Dodatno.

 3. U odjeljku Cilj ICC renderiranja u mapiranju u WCS gamut promijenite jednu ili više postavki.

Kalibracija zaslona

Kalibracija zaslona sastavni je dio upravljanja bojama koji omogućuje da boje budu ispravno prikazane na zaslonu prilagođavajući ih poznatom obliku. Pomoću kalibracije boje zaslona u sustavu Windows moguće je kroz nekoliko koraka stvoriti kalibraciju zaslona te poboljšati prikaz boja na istome. Dodatne informacije o kalibriranju zaslona pomoću kalibracije boje zaslona potražite u odjeljku Kalibracija zaslona.

Ako je na vašemu računalu već instaliran softver za kalibraciju zaslona nekog drugog proizvođača, možete iskoristiti navedeni softver za kalibraciju vašega zaslona. Često se uređaj za kalibraciju zaslona isporučuje sa softverom za kalibraciju. Korištenje uređaja za kalibriranje s pratećim softverom za kalibraciju, s kojim se često isporučuje, olakšava pronalaženje najbolje boje zaslona. Općenito, korištenje instrumenata za mjerenje boje pri kalibraciji zaslona rezultirat će boljom kalibracijom u usporedbi s vizualnom kalibracijom.

Nakon kalibracije zaslona stvara se novi kalibrirani profil boja koji se pridružuje zaslonu. Informacije o kalibraciji moraju se učitati iz profila boja u sustav zaslona. Kalibraciju je moguće učitati pomoću sustava Windows ili pomoću softvera za kalibraciju drugih proizvođača (ako je softver instaliran na računalo).

Ako koristite softver za kalibraciju drugih proizvođača, pogotovo ako je riječ o softveru koji koristi instrument za mjerenje boja, potrebno je koristiti učitavač kalibracije zaslona koji se često isporučuje sa softverom za kalibraciju drugih proizvođača. Navedeni softver može automatski onemogućiti učitavač kalibracije zaslona u sustavu Windows 7 pa će se umjesto njega koristiti softver za učitavanje kalibracije drugih proizvođača. No moguće je i ručno omogućiti ili onemogućiti učitavač kalibracije zaslona u sustavu Windows. Ako koristite alat za kalibraciju zaslona drugih proizvođača, potrebno je provjeriti je li učitavač za kalibraciju zaslona u sustavu Windows onemogućen.

Omogućivanje i onemogućivanje učitavanja kalibracije u sustavu Windows

Da biste omogućili ili onemogućili učitavanje kalibracije u sustavu Windows, morate biti prijavljeni kao korisnik s administratorskim ovlastima.

 1. Upravljanje bojama otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite upravljanje bojama, a zatim kliknite Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Dodatno, a zatim Promijeni zadane postavke sustava.

 3. Kliknite karticu Dodatno u dijaloškom okviru Upravljanje bojama - zadane postavke sustava te učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste omogućili učitavanje kalibracije u sustavu Windows, potvrdite okvir Koristi kalibraciju zaslona za Windows.

  • Da biste onemogućili učitavanje kalibracije u sustavu Windows, poništite potvrdni okvir Koristi kalibraciju zaslona za Windows.

 4. Kliknite Zatvori u dijaloškom okviru Upravljanje bojama - zadane postavke sustava.

 5. Kliknite Zatvori u dijaloškom okviru Upravljanje bojama.