Obrezivanje slike pomoću programa Bojanje

Ako niste zadovoljni kompozicijom snimljene slike, možete koristiti program Bojanje kako biste sliku obrezali i poboljšali njezinu kompoziciju ili fokusirali određene elemente na njoj.

Pogledajte ovaj videozapis da biste doznali kako obrezati sliku pomoću programa Bojanje (1:15)

Obrezivanje slike u programu Bojanje

  1. Bojanje otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Svi programi, zatim Pomagala, a potom Bojanje.

  2. Kliknite gumb BojanjeSlika gumba Bojanje, kliknite Otvori, kliknite sliku koju želite obrezati i onda kliknite Otvori.
  3. Na kartici Početak, u grupi Slika, kliknite Odaberi.

  4. Kliknite i povucite za odabir elementa kojeg želite zadržati na slici, a zatim kliknite Obreži.

  5. Kliknite gumb Bojanje Slika gumba Bojanje, pokažite na Snimi kao i kliknite tip slikovne datoteke za obrezanu sliku.
  6. U okvir Naziv datoteke unesite novi naziv datoteke, a zatim kliknite Spremi.

Napomena

  • Ako ne možete vidjeti cijelu sliku na ekranu dok pokušavate odabrati dio slike koji želite zadržati, kliknite gumb SmanjiSlika gumba Zum na klizaču za povećavanje/smanjivanje dok ne budete mogli vidjeti cijelu sliku.