Kartice za digitalnu kabelsku televiziju: najčešća pitanja

Putem sustava Windows Media Center i uz odgovarajući hardver moguće je gledati i snimati prvoklasne kabelske kanale davatelja usluga kabelske televizije. No postavljanje računala za taj zadatak može biti komplicirano. Slijede odgovori na neka česta pitanja o postavljanju računala za primanje digitalne kabelske televizije.

Pokaži sve

Što je kartica za digitalnu kabelsku televiziju?

Kartica za digitalnu kabelsku televiziju vrsta je TV kartice koja može primati šifrirane i nešifrirane digitalne kabelske kanale. Velik broj proizvođača računala prodaje posebno konfigurirana računala koja su pripremljena za prijam digitalne kabelske televizije, a sadrže najmanje jednu karticu za digitalnu kabelsku televiziju. Kartice za digitalnu kabelsku televiziju možete i zasebno kupiti.

Što je kartica CableCARD i kako se može nabaviti?

CableCARD je sigurnosni uređaj koji, umetnut u utor kartice za digitalnu kabelsku televiziju, omogućuje siguran pristup šifriranom programu digitalne kabelske televizije koji primate uz pretplatu na digitalnu kabelsku televiziju. Kartica CableCARD potrebna vam je za pristup prvoklasnim kanalima vašeg davatelja usluga digitalne kabelske televizije.

Kartice CableCARD vlasništvo su davatelja usluga kabelske televizije i pretplatnicima se iznajmljuju. Da biste dobili takvu karticu, morate zakazati servisni sastanak s davateljem usluga kabelske televizije. Ako davatelj usluga kabelske televizije nudi tu uslugu, tehničar će isporučiti karticu CableCARD i potvrditi njezinu autentičnost te zajamčiti da je signal kabelske televizije dovoljno snažan da ga kartica za digitalnu kabelsku televiziju može primati.

Što je Digital Cable Advisor?

Digital Cable Advisor alat je programa Media Center koji možete koristiti da biste analizirali hardver računala i utvrdili zadovoljava li ono minimalne preduvjete za gledanje i snimanje digitalne kabelske televizije. To obuhvaća i performanse računala, mogućnosti prikazivanja te dostupne vrste veza.

Ako računalo zadovoljava minimalne preduvjete, možete ažurirati postavke sustava da biste na računalu omogućili digitalnu kabelsku televiziju.

Pokretanje programa Digital Cable Advisor i omogućivanje podrške za digitalnu kabelsku televiziju

 1. Kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Media Center.
 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako nikada ranije niste koristili Digital Cable Advisor, pomaknite se do postavke Dodaci, zatim kliknite Galerija dodataka, potom pločicu Digital Cable Advisor, a nakon toga slijedite upute da biste ga instalirali.

  • Ako je na vašem računalu Digital Cable Advisor već instaliran, pomaknite se do postavke Dodaci, zatim kliknite Biblioteka dodataka, a potom pločicu Digital Cable Advisor.

 3. Slijedite upute da biste pokrenuli Digital Cable Advisor.

  • Ako sustav prođe test, kliknite Ažuriraj postavke sustava da biste na računalu omogućili podršku za digitalnu kabelsku televiziju.

  Ako bilo koja od komponenti sustava ne zadovoljava preduvjete, morat ćete riješiti taj problem da biste mogli gledati i snimati digitalnu kabelsku televiziju. Ako, primjerice, vaša zvučna kartica nije dovoljno snažna da podrži digitalnu kabelsku televiziju, morat ćete instalirati novu, a zatim ponovno pokrenuti Digital Cable Advisor.

  Slika programa Digital Cable Advisor u sustavu Media Center
  Zaslon s rezultatima programa Digital Cable Advisor

Mogu li samostalno dodati karticu za digitalnu kabelsku televiziju i CableCARD?

Većina korisnika kartice za digitalnu kabelsku televiziju kupila je računalo pripremljeno za prijam digitalne kabelske televizije, a većina davatelja usluga kabelske televizije koji nude kartice CableCARD upošljava tehničare koji će vam instalirati te kartice i potvrditi im autentičnost. Možete sami kupiti i instalirati karticu za digitalnu kabelsku televiziju, a neki davatelji usluga kabelske televizije omogućuju i da karticu CableCARD sami instalirate u karticu za digitalnu kabelsku televiziju te da potom potvrdite njezinu autentičnost pozivom korisničkoj službi. No to je složen zadatak. Ako niste upoznati s otklanjanjem poteškoća s hardverom i softverom, vjerojatno je najbolje osloniti se na tehničara lokalne kabelske tvrtke koji će vam instalirati CableCARD i potvrditi njezinu autentičnost.

Postupak postavljanja kartice za digitalnu kabelsku televiziju i kartice CableCARD ovisi o vašoj lokaciji, davatelju usluga kabelske televizije te vrsti kartice koju imate. Web-mjesta zajednice o sustavu Media Center, kakvo je primjerice The Green Button, izvrstan su izvor informacija o kupnji kartice za digitalnu kabelsku televiziju koja će se koristiti s karticom CableCARD.

Ako planirate kupnju digitalne TV kartice, ali ne želite koristiti CableCARD, druga je mogućnost nabaviti digitalnu TV karticu koja je konfigurirana za vrste signala ATSC i ClearQAM. Danas na tržištu postoji veći broj takvih kartica koje mogu primati nešifrirane digitalne TV signale u standardnoj i visokoj razlučivosti – putem antene (ATSC) ili kabelske TV utičnice (ClearQAM) – bez potrebe za karticom CableCARD. Loša je strana te vrste instalacije to što vam izbor kanala može biti ograničen, ovisno o davatelju usluga kabelske televizije ili (ako koristite zemaljsku antenu) ovisno o snazi signala. Dodatne informacije potražite u članku Što je potrebno znati prije dodavanja TV kartica za korištenje u sustavu Windows Media Center?

Mogu li gledati TV pomoću kartice za digitalnu kabelsku televiziju ako nije instalirana kartica CableCARD?

Svrha je kartice CableCARD omogućiti pristup šifriranim kanalima. Ako imate pretplatu na digitalnu kabelsku televiziju, trebali biste moći postaviti karticu za digitalnu kabelsku televiziju za gledanje nešifriranih digitalnih kanala (putem signala ClearQAM). No vjerojatno nećete moći gledati neke od kanala na koje ste pretplaćeni (uključujući prvoklasne digitalne kanale) jer su oni šifrirani. Da biste saznali kako postaviti ClearQAM signal, pročitajte članak Postavljanje televizijskog signala u sustavu Windows Media Center.

Kako se instalira i aktivira CableCARD?

Ako imate računalo s instaliranom karticom za digitalnu kabelsku televiziju, prođite ove korake s tehničarom za kabelsku televiziju da biste instalirali i aktivirali karticu CableCARD:

 1. Zamolite tehničara kabelske televizije da provjeri kvalitetu kabelskog signala. Razina QAM signala mora biti između ± 8 dBmV (tehničar kabelske televizije znat će što to znači).

 2. Slijedite upute u odjeljku "Postavljanje TV signala digitalne kabelske televizije pomoću kartice za digitalnu kabelsku televiziju (samo za SAD)" u članku Postavljanje televizijskog signala u sustavu Windows Media Center. S kartice CableCARD prepišite UnitAddress (adresu jedinice) i CableCARD S/N (serijski broj kartice). (Te brojke neće biti vidljive kada karticu umetnete u TV karticu.)

 3. Dok je Media Center pokrenut, umetnite CableCARD u karticu za digitalnu kabelsku televiziju. Jedna od LED lampica na kartici trebala bi dvadesetak sekundi bljeskati crveno i zeleno, a potom početi svijetliti zeleno. Ako kartica počne svijetliti crveno, postoji problem sa signalom izvan signalnog pojasa (tehničar kabelske televizije znat će što to znači).

 4. U programu Media Center trebala bi se pojaviti poruka "CableCARD kartica je otkrivena". Slijedite upute da biste pokrenuli instalaciju kartice CableCARD.

 5. Kada dođete do stranice pod naslovom "Nazovite tvrtku koja se bavi kabelskom TV", vi ili tehničar kabelske televizije morat ćete nazvati davatelja usluga kabelske televizije i dati mu informacije s te stranice (pod nazivom uparivanje podataka) da biste potvrdili autentičnost kartice CableCARD.

  Kada davatelj usluga kabelske televizije primi podatke i potvrdi autentičnost kartice CableCARD, njezina potpuna aktivacija može potrajati do dvadeset minuta. Iskušajte niz kanala da biste potvrdili da je kartica CableCARD ispravno aktivirana.

Što ako se pojave problemi s karticom za digitalnu kabelsku televiziju i karticom CableCARD?

Ovisno o vrsti problema, možete iskušati neka od sljedećih rješenja.

 • Ako je računalo povezano s mrežom koja koristi sigurnost internetskog protokola (IPsec), morate se odspojiti s mreže da bi kartica za digitalnu kabelsku televiziju i kartica CableCARD mogle funkcionirati.

 • Ako ne možete gledati televizijski program uživo ili možete gledati samo manji dio kanala, pokušajte učiniti sljedeće:

  • Nazovite davatelja usluga kabelske televizije i zatražite provjeru kvalitete signala kabelske televizije te potvrdu da je ispravno zabilježeno uparivanje podataka za karticu CableCARD (sa stranice "Nazovite tvrtku koja se bavi kabelskom TV").

  • Pokrenite Windows Update da biste bili sigurni da kartica za digitalnu kabelsku televiziju ima instaliran najnoviji firmver. Objašnjenje tog postupka potražite u članku Instaliranje ažuriranja za Windows u sustavu Windows 7. (Firmver kartice za digitalnu kabelsku televiziju pojavit će se kao neobavezno ažuriranje.)

  • Nazovite davatelja usluga kabelske televizije i zatražite drugu karticu CableCARD.

 • Ako prilikom gledanja televizijskog programa primate poruku "Ograničeni sadržaj", pokušajte sljedeće:

  • Ako je računalo povezano s televizijskim prijamnikom ili monitorom putem DVI ili HDMI priključka, provjerite je li zaslon kompatibilan sa standardom HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).

  • Kod proizvođača računala ili grafičke kartice provjerite koristite li preporučeni upravljački program grafičke kartice računala.

  • Ako ste nedavno u računalo dodali novu grafičku karticu, a ona za povezivanje s televizijskim prijamnikom ili monitorom koristi DVI ili HDMI priključak, provjerite podržava li kartica standarde HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) i DXVA (DirectX Video Acceleration).

  • Provjerite je li računalo povezano s internetom te je li došlo do prekida u usluzi.

  • Provjerite je li sustav Windows aktiviran klikom na gumb StartSlika gumba Start, a zatim klikom na odjeljak Upravljačka ploča, pa Sustav i sigurnost i na kraju Sustav. Provjerite je li u odjeljku Aktivacija sustava Windows navedeno Sustav Windows je aktiviran.
 • Ako prilikom gledanja televizijskog programa primate poruku "TV kartica nije pronađena", pokušajte sljedeće:

  • Ponovno pokrenite računalo.

  • Odspojite napajanje kartice za digitalnu kabelsku televiziju i ponovno ga priključite, a zatim ponovno pokušajte postaviti televizijski signal. Ako ponovno primite poruku o pogrešci, možda morate ažurirati firmver kartice za digitalnu kabelsku televiziju. Detalje potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz uređaj ili se za pomoć obratite proizvođaču računala.

  • Ako i dalje primate tu poruku, možda vatrozid blokira TV karticu. U postavkama vatrozida pokušajte otvoriti sljedeće iznimke:

   Program
   Protocol/Port (Protokol/Priključak)
   Direction (Smjer)
   Network (Mreža)

   ehprivjob.exe

   UDP 5001-5006

   Inbound (Dolazni)

   Local subnet (Lokalna podmreža)

   svchost.exe

   UDP 1900

   Inbound, Outbound (Dolazni, odlazni)

   Local subnet (Lokalna podmreža)

   system (sustav)

   TCP 2869

   Inbound, Outbound (Dolazni, odlazni)

   Local subnet (Lokalna podmreža)

   ehprivjob.exe

   TCP 554

   Outbound (Odlazni)

   Local subnet (Lokalna podmreža)

   ehprivjob.exe

   UDP 5757-5772

   Outbound (Odlazni)

   Local subnet (Lokalna podmreža)