Uvod u rad s programom Bojanje

Bojanje je značajka sustava Windows koja služi za crtanje, bojanje i uređivanje slika. Bojanje je neka vrsta digitalnog bloka za crtanje u kojem se stvaraju jednostavne slike i kreativni projekti, ali i dodaje tekst i crtež drugim slikama, npr. onima snimljenima digitalnim fotoaparatom.

Dijelovi programa Bojanje

 • Bojanje otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Svi programi, zatim Pomagala, a potom Bojanje.

Kada pokrenete program Bojanje, vidjet ćete prazan prozor — alati za crtanje i bojanje nalaze se na vrpci na vrhu prozora. Sljedeća ilustracija prikazuje različite dijelove prozora programa Bojanje:

Slika prozora programa Bojanje
Prozor programa Bojanje

Rad s alatima

Vrpca u programu bojanje sadrži praktičnu zbirku alata za crtanje. Možete ih koristiti za stvaranje prostoručnih crteža i dodavanje različitih geometrijskih likova slikama.

Sljedeći odlomak opisuje neke osnovne zadatke. Dodatne informacije o korištenju različitih alata u programu Bojanje potražite u odjeljku Rad s programom Bojanje.

Crtanje crte

Neki alati i oblici, poput olovke, kista, crte i krivulje omogućuju stvaranje različitih ravnih, zakrivljenih i valovitih crta. Ono što crtate određeno je načinom na koji povlačite miša. Crtu, na primjer, možete koristiti za crtanje ravne crte.

 1. Na kartici Polazno u grupi Oblici kliknite alat CrtaSlika alata Crta.
 2. U grupi Boje kliknite Boja 1, a zatim boju koju želite koristiti.

 3. Da biste crtali, vucite pokazivač miša preko površine za crtanje.

Crtanje krivudave crte

Vaši crteži ne moraju se sastojati samo od ravnih crta. Olovka i Kistovi mogu poslužiti za stvaranje proizvoljnih, prostoručnih oblika.

 1. Na kartici Početak u grupi Alati kliknite alat OlovkaSlika alata Olovka.
 2. U grupi Boje kliknite Boja 1, a zatim boju koju želite koristiti.

 3. Za crtanje vucite pokazivač miša preko površine za crtanje i načinite valovitu crtu.

Napomena

 • Ako želite nacrtati crtu koja ima drugačiji izgled, upotrijebite jedan od kistova

Crtanje likova

Bojanje omogućuje crtanje mnogo različitih oblika. Možete crtati gotove, definirane oblike kao što su pravokutnici, krugovi, kvadrati, trokuti i strelice (nekoliko primjera). Možete i napraviti vlastite prilagođene oblike uz pomoć oblika MnogokutSlika oblika mnogokuta za crtanje mnogokuta, što je oblik koji može imati bilo koji broj stranica.
 1. Na kartici Polazno u grupi Oblici kliknite neki gotovi oblik, primjerice PravokutnikSlika alata Pravokutnik.
 2. Za dodavanje gotovih oblika vucite pokazivač miša preko podloge za crtanje kako biste napravili oblik.

 3. Za promjenu stila konture u grupi Oblici kliknite Konture i onda kliknite stil konture.

  Ako ne želite konturu na svojem obliku, kliknite Bez kontura.

 4. U grupi Boje kliknite Boja 1, a zatim boju koju želite koristiti za konturu.

 5. U grupi Boje kliknite Boja 2, a zatim kliknite boju koju želite koristiti za ispunu oblika.

 6. Za promjenu stila ispune u grupi Oblici kliknite Ispuna i onda stil ispune.

  Ako ne želite ispunu na svojem obliku, kliknite Bez ispune.

Dodavanje teksta

Svojoj slici možete dodati i tekst. Alat Tekst omogućuje dodavanje jednostavnih poruka ili naslova.

 1. Na kartici Polazno u grupi Alati kliknite alat TekstSlika alata za tekst.
 2. Vucite pokazivač miša preko područja u kojem želite dodati tekst.

 3. U odjeljku Tekstni alati na kartici Tekst kliknite vrstu, veličinu i stil fonta u grupi Font.

  Slika grupe fontova
  Grupa Font
 4. U grupi Boje kliknite Boja 1, a zatim boju. Ovo je boja teksta.

 5. Odaberite tekst koji želite dodati.

Brisanje dijela slike

Ako ste pogriješili ili jednostavno želite promijeniti dio slike, koristite gumicu. Zadano, gumica svakom području koje briše mijenja boju u bijelu, no to je moguće promijeniti. Ako kao boju ispune postavite, na primjer, žutu, sve što izbrišete požutjet će.

 1. Na kartici Početak u grupi Alati kliknite GumicaSlika alata Brisalo/brisalo boje.
 2. U grupi Boje kliknite Boja 2, a zatim boju kojom želite brisati. Ako želite brisati bijelom bojom, ne trebate je birati.

 3. Povucite pokazivač preko površine koju želite izbrisati.

Spremanje slike

Sliku povremeno spremajte da biste se osigurali od slučajnog gubitka obavljenog posla. Da biste spremili sliku, kliknite gumb BojanjeSlika gumba Bojanje i potom Spremi. Time spremate sve promjene koje ste načinili na slici od prethodnog spremanja.

Kada prvi put spremate novu sliku, morat ćete joj, kao datoteci, dodijeliti naziv. Slijedite ove korake:

 1. Kliknite gumb BojanjeSlika gumba Bojanje, a zatim Spremi.
 2. U okviru Spremi u obliku odaberite format datoteke.

 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv, a zatim kliknite Spremi.