Instaliranje ažuriranja za Windows u sustavu Windows 7

Ako želite da sustav Windows instalira važna ažuriranja čim postanu dostupna, uključite automatsko ažuriranje. Važna ažuriranja od velike su koristi za poboljšanje sigurnosti i pouzdanosti. Windows možete postaviti i da automatski instalira preporučena ažuriranja koja mogu riješiti manje važne poteškoće te poboljšati rad s računalom. Neobavezna se ažuriranja ne preuzimaju ni ne instaliraju automatski. Dodatne informacije o vrstama ažuriranja koje objavljuje Microsoft potražite u odjeljcima Uključivanje i isključivanje automatskog ažuriranja i Promjena načina na koji Windows instalira ažuriranja i obavještava o njima.

Pokaži sve

Traženje ažuriranja za Windows

 1. Da biste otvorili značajku Ažuriranje sustava Windows, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite ažuriranje, a zatim na popisu rezultata kliknite Ažuriranje sustava Windows.

 2. U lijevom oknu kliknite Provjeri ima li ažuriranja te pričekajte dok sustav Windows traži najnovija ažuriranja za računalo.

 3. Ako vam se prikaže poruka koja vam poručuje da su važna ažuriranja dostupna ili da trebate pregledati važna ažuriranja, kliknite tu poruku da biste vidjeli i odabrali važna ažuriranja koja je potrebno instalirati.

 4. Na popisu kliknite važna ažuriranja da biste dobili dodatne informacije. Potvrdite okvire za svako ažuriranje koje želite instalirati, a zatim kliknite U redu.

 5. Kliknite Instaliraj ažuriranja.

  Pročitajte i prihvatite licencne odredbe i zatim kliknite Završi ako to ažuriranje traži. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

Napomene

 • Ako su dostupni jezični paketi, instalirajte samo jezike koje koristite.

 • Neka ažuriranja možda će tražiti ponovno pokretanje računala da biste završili instalaciju. Spremite i zatvorite sve programe prije nego ponovno pokrenete računalo da ne biste izgubili podatke.

Instaliranje upravljačkih programa i drugih neobaveznih ažuriranja

Da biste instalirali neobavezna ažuriranja, pregledajte ih i odaberite s popisa ažuriranja koje je Windows našao za vaše računalo. Neobavezna se ažuriranja ne instaliraju automatski.

 1. Da biste otvorili značajku Ažuriranje sustava Windows, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite ažuriranje, a zatim na popisu rezultata kliknite Ažuriranje sustava Windows.

 2. U lijevom oknu kliknite Provjeri ima li ažuriranja te pričekajte dok sustav Windows traži najnovija ažuriranja za računalo.

 3. Ako vidite poruku koja vam poručuje da su neobavezna ažuriranja dostupna ili da trebate pregledati neobavezna ažuriranja, kliknite tu poruku da biste vidjeli i odabrali neobavezna ažuriranja koja je potrebno instalirati.

 4. Na popisu kliknite neobavezna ažuriranja da biste vidjeli dodatne informacije o tim ažuriranjima. Potvrdite okvire za svako neobavezno ažuriranje koje želite instalirati, a zatim kliknite U redu.

 5. Kliknite Instaliraj ažuriranja.

  Pročitajte i prihvatite licencne odredbe i zatim kliknite Završi ako to ažuriranje traži. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

Dodatne informacije o instaliranju ažuriranja za Microsoft Office potražite u članku Ažuriranje sustava Microsoft Office.

Kako znati koja su ažuriranja instalirana?

Windows Update čuva povijest ažuriranja da biste mogli provjeriti koja su ažuriranja instalirana i kada. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikaz instaliranih ažuriranja sustava Windows.

Što učiniti kad nešto pođe po krivu

Ažuriranje računala pomoću automatskog ažuriranja ili ručnog provjeravanja ima li ažuriranja preporučen je način ažuriranja. Međutim, ponekad problemi vezani uz računalo, sigurnosni softver ili vezu mogu spriječiti skeniranje ili instalaciju ažuriranja. Kad se to dogodi, pokušajte nešto od sljedećeg:

 • Ako vam je automatsko ažuriranje uključeno, ali neka ažuriranja nisu uspješna, pokušajte ručno pregledati ima li ažuriranja. To ponekad može riješiti problem.

 • Pobrinite se da vaše računalo nije zaraženo virusom ili zlonamjernim programima. Pokrenite pretražnik virusa i špijunskih programa prije pokretanja značajke Windows Update.

 • Zatvorite sve programe i ponovo pokrenite računalo. Postoji mogućnost da drugi program ometa rad značajke Windows Update.

 • Provjerite svoju internetsku vezu. Provjerite možete li posjetiti druga web-mjesta prije pokretanja značajke Windows Update. Problemi s vezom mogu prouzročiti pogreške za koje se ponekad čini da su uzrokovane drugim čimbenicima.

 • Ako znate koje ažuriranje trebate, npr. servisni paket ili sigurnosno ažuriranje, možete pretražiti web-mjesto tvrtke Microsoft. Većina ažuriranja ima i članak u bazi znanja (KB) koji objašnjava ažuriranje, a većina ažuriranja sadrži upute o ručnom preuzimanju i instalaciji.

 • Ako vam se i dalje prikazuju pogreške, pogledajte ovaj automatski alat za otklanjanje poteškoća: automatic troubleshooter na web-mjestu za podršku tvrtke Microsoft ili idite na web-mjesto Microsoft Answers radi dodatne podrške.