Promjena dijaprojekcije za pozadinu radne površine

Trenutnoj dijaprojekciji možete dodati nove slike za pozadinu radne površine, ukloniti slike, promijeniti postavke ili isključiti dijaprojekciju. Dodatne informacije o stvaranju dijaprojekcije potražite u odjeljku Stvaranje dijaprojekcije za pozadinu radne površine.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako promijeniti dijaprojekciju koja služi kao pozadina radne površine (1:42)

Dodavanje slika u trenutnu dijaprojekciju

Provjerite nalaze li se sve slike koje želite dodati u istoj mapi u kojoj i trenutne slike iz dijaprojekcije.

 1. Pozadinu radne površine otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite pozadina radne površine, a zatim kliknite Promjena pozadine radne površine.

 2. Ako ne vidite slike iz dijaprojekcije, kliknite popis Mjesto slike da biste vidjeli ostale kategorije ili kliknite Pregledaj da biste pronašli mapu u kojoj se nalaze slike iz dijaprojekcije.

  Slika popisa Mjesto slike
  Potražite slike na drugim mjestima na računalu.
 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pokažite na svaku sliku koju želite dodati u dijaprojekciju, potvrdite njen okvir te zatim kliknite Spremi promjene.

   Napomena

   • Ako dođete u neku mapu dok tražite slike koje želite dodati, sve će se slike u toj mapi automatski odabrati. Ako ne želite uključiti sve slike u dijaprojekciju, kliknite stavku Očisti sve, odaberite zasebno slike koje želite dodati, a zatim kliknite Spremi promjene.

   Slika jedne neodabrane slike u grupi odabranih slika
   Postavite pokazivač miša na sliku i potvrdite okvir da biste dodali sliku u dijaprojekciju.
  • Pritisnite tipku Ctrl i držite je pritisnutom, kliknite na svaku sliku koju želite dodati te zatim kliknite Spremi promjene. Samo će se odabrane slike pojaviti u dijaprojekciji.

  Napomena

  • Ako su sve slike u mapi odabrane, svaka nova slika koju dodate u tu mapu bit će dodana u dijaprojekciju automatski.

Uklanjanje slika iz dijaprojekcije

 1. Pozadinu radne površine otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite pozadina radne površine, a zatim kliknite Promjena pozadine radne površine.

  Ako su slike trenutne dijaprojekcije na nekom drugom mjestu, kliknite točno mjesto na popisu Mjesto slike ili kliknite Pregledaj da biste pronašli mapu gdje se nalaze slike dijaprojekcije.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pokažite na svaku sliku koju želite ukloniti iz dijaprojekcije, poništite njen okvir te zatim kliknite Spremi promjene.

  • Pritisnite tipku Ctrl i držite je pritisnutom, kliknite na svaku sliku koju želite ukloniti te zatim kliknite Spremi promjene. U dijaprojekciji pojavit će se samo odabrane slike.

  Napomene

  • Nemojte poništiti potvrdne okvire slika koje želite zadržati u dijaprojekciji.

  • Provjerite jesu li barem dvije slike odabrane. Ako je samo jedna slika odabrana, dijaprojekcija će završiti i ta će slika postati pozadina radne površine.

Prijelaz na sljedeću sliku u dijaprojekciji

Na sljedeću sliku dijaprojekcije za pozadinu radne površine možete prijeći bez promjene postavki dijaprojekcije.

 • Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu, a zatim kliknite Sljedeća pozadina radne površine.

Promjena postavki dijaprojekcije

Možete prilagoditi položaj slike, vrijeme potrebno da se slika promijeni te redoslijed slika u dijaprojekciji.

 1. Pozadinu radne površine otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite pozadina radne površine, a zatim kliknite Promjena pozadine radne površine.

  Ako su slike trenutne dijaprojekcije na nekom drugom mjestu, kliknite točno mjesto na popisu Mjesto slike ili kliknite Pregledaj da biste pronašli mapu gdje se nalaze slike dijaprojekcije.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Na popisu Mjesto slike kliknite neku stavku da biste slike obrezali tako da ispune cijeli zaslon, prilagodili zaslonu njihovu veličinu te ih rastegnuli, posložili ili centrirali na zaslonu.

  • Kliknite neku stavku na popisu Interval promjene slike da biste odabrali koliko će se brzo slike u dijaprojekciji izmjenjivati.

  • Da bi se slike reproducirale nasumce, potvrdite okvir Izmiješaj.

 3. Da biste spremili nove postavke, kliknite Spremi promjene.

Reprodukcija dijaprojekcije dok prijenosno računalo koristi baterijsko napajanje

Da bi baterija dulje trajala, dijaprojekcija u pozadini radne površine privremeno se prema zadanim postavkama zaustavlja kada prijenosno računalo koristi baterijsko napajanje. Ako želite da se dijaprojekcija reproducira kada vaše prijenosno računalo nije uključeno, promijenite postavke korištenja energije.

 1. Mogućnosti uštede energije otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča, zatim Sustav i sigurnost, a potom Mogućnosti uštede energije.

 2. U sklopu trenutno aktivnog plana napajanja kliknite Promjena postavki plana.

 3. Na stranici Promjena postavki plana kliknite Promjena naprednih postavki napajanja.

 4. Na kartici Napredne postavke proširite Postavke pozadine radne površine, a potom proširite Dijaprojekcija. Kliknite Na bateriji pa kliknite strelicu, zatim Dostupno, a potom kliknite U redu.

Napomena

 • Baterija bi mogla kraće trajati ako se dijaprojekcija reproducira dok prijenosno računalo koristi baterijsko napajanje.

Isključivanje dijaprojekcije

 1. Pozadinu radne površine otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite pozadina radne površine, a zatim kliknite Promjena pozadine radne površine.

 2. Kliknite sliku ili boju koju želite postaviti kao pozadinu radne površine, a zatim kliknite Spremi promjene.