Kalkulator

Kalkulator je preuređen i sada osim novog izgleda ima i nove značajke, uključujući nove načine rada Programer i Statistika. Pretvorba jedinica pretvara stupnjeve Celzijusa u stupnjeve Fahrenheita, unce u grame i džule u britanske termalne jedinice (BTU). Praktični predlošci za izračune olakšavaju različite izračune, primjerice, izračun ekonomične potrošnje goriva i rata najma automobila.

Povijest izračuna prikazuje što ste učinili, a ako imate računalo s dodirnim zaslonom, moći ćete računati dodirom izravno na zaslonu.

Slika programa Windows Calculator
Mogućnosti kalkulatora protežu se dalje od aritmetičkih jednadžbi.