Upravljanje napajanjem

Pogledajte ovaj videozapis da biste doznali kako Windows 7 može produljiti funkcioniranje baterije.

Umorni ste od toga da vaše računalo gubi snagu kada ga najviše trebate? Sustav Windows 7 oblikovan je tako da produlji trajanje baterije.

Kako? Za početak, sustav Windows 7 obavlja manji broj aktivnosti u pozadini pa se tako računalni procesor ne napreže previše i troši manju količinu energije. Ostale inovacije uključuju DVD reprodukciju sa smanjenom potrošnjom energije (što je praktično za duge letove), automatsko zatamnjenje zaslona, isključivanje nekorištenih priključaka i precizniji indikator vijeka trajanja baterije. Time je smanjena mogućnost da vas iznenadi prazna baterija.