Postavljanje širokopojasne (DSL ili kabelske) veze

Da biste postavili DSL (Digital Subscriber Line) ili kabelsku vezu, najprije vam treba račun pri davatelju internetskih usluga (Internet Service Provider, ISP). Davatelj internetskih usluga za DSL vezu obično je telekomunikacijska tvrtka, a za kabelsku vezu davatelj usluga kabelske televizije.

Potreban vam je i modem, usmjerivač ili kombinirani uređaj, tj. spoj ta dva uređaja. Neki davatelji internetskih usluga vam omogućit će vam te uređaje; ako vam ih vaš davatelj internetskih usluga ne omogući, morat ćete ih kupiti. Kada imate modem, usmjerivač ili kombinirani uređaj, slijedite upute dobivene od davatelja internetskih usluga ili slijedite korake opisane dolje u tekstu.

Pokaži sve

Ako imate jedan uređaj (spoj modema i usmjerivača)

Slika pravilno priključenog kombiniranog modema i usmjerivača
Kombinirani je modem i usmjerivač priključen
 1. Priključite uređaj u utičnicu.

 2. Jedan kraj telefonske žice ili kabela priključite u priključak za mrežu širokog područja (Wide Area Network, WAN) na uređaju, a drugi u utičnicu u zidu. WAN priključak trebao bi biti označen riječju "WAN." (Za korisnike DSL-a: Nemojte koristiti DSL filtar na telefonskoj liniji.)

 3. Priključite jedan kraj Ethernet kabela u priključak za lokalnu mrežu (Local Area Network, LAN) na uređaju, a drugi u mrežni priključak na računalu koje želite povezati s internetom. LAN priključak trebao bi biti označen riječju "LAN." (Ako se povezujete bežično, preskočite ovaj korak.)

 4. Pokrenite (ili ponovo pokrenite) računalo.

 5. Čarobnjaka za povezivanje s internetom otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite mreža, zatim kliknite Centar za mreže i zajedničko korištenje, zatim Postavljanje nove veze ili mreže, a potom dvokliknite Povezivanje s internetom.

 6. Slijedite upute u čarobnjaku.

Ako imate dva uređaja (zaseban modem i usmjerivač)

Slika pravilno priključenog modema i usmjerivača
Modem i usmjerivač su priključeni
 1. Priključite modem u utičnicu.

 2. Priključite jedan kraj telefonske žice ili kabela u modem, a drugi u utičnicu u zidu. (Za korisnike DSL-a: Nemojte koristiti DSL filtar na telefonskoj liniji.)

 3. Priključite jedan kraj Ethernet kabela u modem, a drugi u priključak za mrežu širokog područja (Wide Area Network, WAN) na usmjerivaču.

 4. Priključite usmjerivač u utičnicu.

 5. Priključite jedan kraj Ethernet kabela u priključak za lokalnu mrežu (Local Area Network, LAN) na usmjerivaču, a drugi u mrežni priključak na računalu koje želite povezati s internetom. (Ako se povezujete bežično, preskočite ovaj korak.)

 6. Pokrenite (ili ponovo pokrenite) računalo.

 7. Čarobnjaka za povezivanje s internetom otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite mreža, zatim kliknite Centar za mreže i zajedničko korištenje, zatim Postavljanje nove veze ili mreže, a potom dvokliknite Povezivanje s internetom.

 8. Slijedite upute u čarobnjaku.