Savjeti za stvaranje neprobojnih lozinki i pristupnih izraza

Lozinka je niz znakova koji se koriste za pristup informacijama ili računalu. Pristupni izrazi obično su duži od lozinki radi dodatne sigurnosti te sadrže više riječi koje tvore frazu. Lozinke i pristupni izrazi sprečavaju neovlašten pristup datotekama, programima i drugim resursima. Kad stvarate lozinku ili pristupni izraz neka bude neprobojna, što znači da se teško može pogoditi ili probiti. Preporučujemo da neprobojne lozinke koristite za sve korisničke račune na računalu. Ako se koristite mrežom na svom radnom mjestu, mrežni administrator može zahtijevati upotrebu neprobojne lozinke.

Napomena

 • Sigurnosni ključ za zaštićeni bežični pristup (Wi-Fi Protected Access, WPA) podržava upotrebu pristupnog izraza za bežične mreže. Taj pristupni izraz pretvara se u ključ koji se koristi za šifriranje, premda vi ne vidite taj proces. Dodatne informacije o WPA sigurnosnim ključevima potražite u odjeljku Različite metode zaštite bežične mreže

Što lozinku ili pristupni izraz čini neprobojnim?

Neprobojna lozinka: Neprobojan pristupni izraz:
Neprobojna lozinka:
 • Sadrži najmanje osam znakova.

 • Ne sadrži korisničko ime, stvarno ime ili ime tvrtke.

 • Ne sadrži cjelovitu riječ.

 • Znatno se razlikuje od prethodnih lozinki.

Neprobojan pristupni izraz:
 • Sadrži između 20 i 30 znakova.

 • Niz je riječi koje tvore frazu.

 • Ne sadrži uobičajene fraze koje se mogu naći u književnosti ili glazbi.

 • Ne sadrži riječi koje se mogu naći u rječniku.

 • Ne sadrži korisničko ime, stvarno ime ili ime tvrtke.

 • Znatno se razlikuje od prethodnih lozinki ili pristupnih izraza.

Sadrži lozinke i pristupne izraze iz svake od navedenih četiri kategorija:

Kategorija znaka Primjeri
Kategorija znaka

Velika slova

Primjeri

A, B, C

Kategorija znaka

Mala slova

Primjeri

a, b, c

Kategorija znaka

Brojke

Primjeri

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kategorija znaka

Simboli na tipkovnici (svi znakovi na tipkovnici koji nisu definirani kao slova ili brojke) i razmaci

Primjeri

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Lozinka ili pristupni izraz može udovoljavati svim kriterijima i ne biti neprobojna. Hello2U!, primjerice, zadovoljava sve kriterije za neprobojnu lozinku, no i svejedno je riječ o slaboj lozinki jer sadrži cjelovitu riječ. H3ll0 2 U! bolji je izbor jer zamjenjuje neka slova cjelovite riječi brojkama te sadrži razmake.

Neprobojnu lozinku ili pristupni izraz možda ćete lakše zapamtiti slijedeći navedene savjete:

 • Stvorite akronim nekog lako pamtljivog podatka. Odaberite određeni izraz koji za vas ima neko značenje, npr. Moj sin je rođen 12. prosinca 2004. Vodeći se tom rečenicom za lozinku možete odabrati izraz Msjr12/1204.

 • Zamijenite slova i riječi u lako pamtljivoj frazi brojkama, simbolima i pravopisnim pogreškama. Tako, primjerice, Moj sin je rođen 12. prosinca 2004 može postati Moj$in jerošen 12124, što predstavlja dobar pristupni izraz.

 • Povežite lozinku ili pristupni izraz s omiljenim hobijem ili sportom. Tako, primjerice, Volim badminton može postati V()l1mB@dm1nt()n.

Ako lozinku ili pristupni izraz morate zapisati da biste ih zapamtili, nemojte napisati da je riječ o lozinci i pohranite je na sigurno mjesto.

Stvaranje neprobojne lozinke i pristupnog izraza pomoću ASCII znakova

Lozinku i pristupni izraz možete stvoriti i pomoću proširenih ASCII znakova. Korištenje proširenih ASCII znakova čini lozinku ili pristupni izraz sigurnijima, jer je izbor znakova za stvaranje neprobojne lozinke ili pristupnog izraza veći. Prije nego što upotrijebite proširene ASCII znakove, provjerite jesu li lozinke i pristupni izrazi koji sadrže takve znakove kompatibilni s programima koje koristite ili koji se koriste na vašem radnom mjestu. Budite naročito oprezni s upotrebom proširenih ASCII znakova za lozinke ili pristupne izraze ako se na vašem radnom mjestu koristi nekoliko različitih operacijskih sustava ili verzija sustava Windows.

Proširene ASCII znakove možete pronaći u karti znakova. Neki prošireni ASCII znakovi ne bi se trebali upotrebljavati za lozinke ili pristupne izraze. Ne koristite znak za koji nije određena tipka u donjem desnom uglu dijaloškog okvira karte znakova. Dodatne informacije potražite u odjeljku Korištenje posebnih znakova (karte znakova): najčešća pitanja.

Lozinke za sustav Windows mogu biti i dulje od preporučenih osam znakova. Mogu, štoviše, sadržavati čak 127 znakova. Međutim, ako ste u mreži u kojoj se nalaze i računala sa sustavom Windows 95 ili Windows 98, preporučujemo da lozinka sadrži najviše 14 znakova. Ako je lozinka dulja od 14 znakova, možda se nećete moći prijaviti u mrežu s računala s navedenim operacijskim sustavima.