Korištenje sažetaka sadržaja (RSS-ova)

Ovdje ćete pronaći odgovore na neka uobičajena pitanja o sažecima sadržaja (RSS-ovima).

Pokaži sve

Što je sažetak sadržaja (RSS)?

RSS sažeci sadržaja omogućuju često ažuriranje sadržaja objavljenog na web-mjestu. Obično se koriste za web-mjesta s novostima i blogovima, ali i za isporuku drugih vrsta digitalnog sadržaja, uključujući slike, audiozapise i videozapise. Putem sažetaka sadržaja moguća je i isporuka audiosadržaja (obično u MP3 formatu), koji možete poslušati na računalu ili prijenosnom uređaju. To se naziva podcasting prijenos.

Sažetak sadržaja može imati isti sadržaj kao i web-stranica, ali obično je drugačije oblikovan. Kada se pretplatite, Internet Explorer automatski provjerava web-mjesto i preuzima novi sadržaj, tako da možete vidjeti što se promijenilo od zadnjeg posjeta sažetku sadržaja.

Kako znati nudi li web-mjesto sažetke sadržaja?

Kada prvi put posjetite web-mjesto, Internet Explorer potražit će sažetke sadržaja. Ako su sažeci sadržaja dostupni, gumb Sažeci sadržaja Slika gumba Sažetak sadržaja promijenit će boju i začut će se zvuk.

Kako pogledati sažetak sadržaja?

Kada posjetite web-stranicu, gumb Sažeci sadržaja Slika gumba Sažeci sadržaja promijenit će boju da bi vas obavijestio da su sažeci sadržaja dostupni. Kliknite gumb Sažeci sadržaja, a zatim sažetak sadržaja koji želite pogledati. Ako web-mjesto ponudi i web-odsječke, prikazat će se gumb Web-odsječak Slika gumba Web-odsječak. Morate se pretplatiti na sažetak sadržaja da biste automatski dobivali sadržaj. Dodatne informacije o web-odsječcima potražite u članku Prilagodba trake favorita.

Kako se pretplatiti na sažetak sadržaja?

  1. Da biste otvorili Internet Explorer, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite Internet Explorer, a zatim na popisu rezultata kliknite Internet Explorer.

  2. Otiđite na web-mjesto na kojem se nalazi sažetak sadržaja na koji se želite pretplatiti.

  3. Kliknite gumb Sažeci sadržajaSlika gumba Sažeci sadržaja da biste otkrili sažetke sadržaja na web-stranici.
  4. Kliknite sažetak sadržaja (ako ih je dostupno više). Ako je dostupan samo jedan sažetak sadržaja, bit ćete upućeni izravno na njegovu stranicu.

  5. Kliknite gumb Pretplata na ovaj sažetak sadržaja.

  6. Unesite naziv sažetka sadržaja i odaberite mapu u kojoj ćete ga stvoriti.

  7. Kliknite Pretplati se.

Kako dodati sažetak sadržaja na traku favorita?

Da biste dodali sažetak sadržaja na traku favorita, pretplatite se na njega, a zatim potvrdite okvir Dodaj na traku favorita u dijaloškom okviru Pretplata na ovaj sažetak sadržaja. Ako ste već pretplaćeni na ovaj sažetak sadržaja, možete kliknuti gumb Dodaj u traku favoritaSlika gumba Dodaj na traku favorita da biste dodali sažetak sadržaja u traku favorita. Dodatne informacije o traci favorita potražite u odjeljku Prilagodba trake favorita.

Koliko stoji pretplata na sažetak sadržaja?

Pretplata na sažetak sadržaja obično je besplatna.

Kako vidjeti sažetke sadržaja na koje sam pretplaćen?

Sažetke sadržaja možete vidjeti na kartici Sažeci sadržaja u centru za favorite. Za prikaz sažetaka sadržaja kliknite gumb Favoriti, a zatim kliknite Sažeci sadržaja.

Mogu li drugi programi prikazati sažetke sadržaja na koje sam pretplaćen?

Da, Internet Explorer drugim programima stavlja na raspolaganje popis čestih sažetaka sadržaja. To omogućuje pretplatu na sažetke sadržaja pomoću programa Internet Explorer i njihovo čitanje u drugim programima, kao što je klijent e-pošte.

Što znači RSS?

RSS je akronim za Really Simple Syndication (stvarno jednostavna distribucija), a njime se opisuje tehnologija pomoću koje se stvaraju sažeci sadržaja.