Konfiguracija sustava je alat koji olakšava prepoznavanje problema koji bi mogli onemogućivati pravilno pokretanje sustava Windows. Sustav Windows možete pokrenuti ako su uobičajeni servisi i instalacijski programi isključeni, a potom ih ponovo pojedinačno uključiti. Ako se problem ne pojavi kad je servis isključen, ali se pojavljuje kad je uključen, taj bi servis mogao biti uzrok problema.

Namjena je alata konfiguracija sustava pronalaženje i izdvajanje problema, ali ne i upravljanje postupkom pokretanja računala. Za trajno uklanjanje ili isključivanje programa ili servisa koji se pokreću pri pokretanju računala pogledajte odjeljak Deinstaliranje ili promjena programa.

U sljedećoj su tablici opisane kartice i mogućnosti dostupne u konfiguraciji sustava:

Kartica Opis
Kartica

Općenito

Opis

Popis načina konfiguracije pokretanja:

 • Normalno pokretanje. Pokretanje sustava Windows na uobičajeni način. Ovaj način pokretanja sustava Windows koristite kada završite s druga dva načina za otklanjanje poteškoća.

 • Dijagnostičko pokretanje. Pokretanje sustava Windows samo uz osnovne servise i upravljačke programe. Ovaj način može pomoći pri isključivanju osnovnih datoteka sustava Windows kao uzroka problema.

 • Selektivno pokretanje. Pokretanje sustava Windows uz osnovne servise i upravljačke programe te servise i polazne programe koje odaberete.

Kartica

Pokretanje

Opis

Prikaz konfiguracijskih mogućnosti operacijskog sustava i dodatnih postavki za ispravljanje pogrešaka, uključujući:

 • Sigurno pokretanje: Minimalno Pri pokretanju otvara grafičko korisničko sučelje sustava Windows (Windows Explorer) u sigurnom načinu rada uz pokretanje samo ključnih sistemskih servisa. Onemogućen je rad s mrežom.

 • Sigurno pokretanje: Alternativna ljuska Pri pokretanju otvara naredbeni redak sustava Windows u sigurnom načinu rada uz pokretanje samo ključnih sistemskih servisa. Onemogućen je rad s mrežom i grafičko korisničko sučelje.

 • Sigurno pokretanje: Popravljanje servisa Active Directory Pri pokretanju otvara grafičko korisničko sučelje sustava Windows u sigurnom načinu rada uz pokretanje samo ključnih sistemskih servisa i servisa Active Directory.

 • Sigurno pokretanje: Mreža Pri pokretanju otvara grafičko korisničko sučelje sustava Windows u sigurnom načinu rada uz pokretanje samo ključnih sistemskih servisa. Omogućen je rad s mrežom.

 • Pokretanje bez grafičkog korisničkog sučelja Tijekom pokretanja ne prikazuje se zaslon dobrodošlice sustava Windows.

 • Zapisnik pokretanja U datoteku %SystemRoot%Ntbtlog.txt spremaju se sve informacije o postupku pokretanja.

 • Osnovni videoprikaz Pri pokretanju otvara grafičko korisničko sučelje sustava Windows u minimalnom VGA načinu. Time se umjesto upravljačkih programa specifičnih za videohardver na računalu učitavaju standardni VGA upravljački programi.

 • Informacije o pokretanju operacijskog sustava Prikazuje nazive upravljačkih programa pri učitavanju svakog od njih tijekom postupka pokretanja.

 • Učini sve postavke za pokretanje trajnima Ne zapisuje promjene napravljene u konfiguraciji sustava. Mogućnosti se kasnije pomoću konfiguracije sustava mogu promijeniti, ali to morate učiniti ručno. Kad je odabrana ova mogućnost, promjene se ne mogu poništiti odabiranjem normalnog pokretanja na kartici Općenito.

Dodatne mogućnosti pokretanja računala:

 • Broj procesora Ograničuje broj procesora koji se koriste pri sustavu s više procesora. Ako ste potvrdili okvir, sustav će se pokretati koristeći samo broj procesora navedenih u padajućem popisu.

 • Maksimalna memorija Određuje maksimalnu količinu fizičke memorije koju operacijski sustav koristi da bi simulirao konfiguraciju nedovoljne memorije. Vrijednost u tekstnom okviru su megabajti (MB).

 • Zaključavanje PCI Sprječava da sustav Windows ponovno dodijeli I/O i IRQ resurse na PCI sabirnici. Time su sačuvani I/O i resursi memorije koje je postavio BIOS.

 • Ispravljanje pogrešaka Omogućuje jezgreni način rada ispravljanja pogrešaka za razvoj upravljačkog programa uređaja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Windows Driver Kit.

 • Globalne postavke ispravljanja pogrešaka Određuje postavke veze alata za ispravljanje pogrešaka na računalu, kako bi jezgreni alat za ispravljanje pogrešaka mogao komunicirati s glavnim alatom za ispravljanje pogrešaka. Veza alata za ispravljanje pogrešaka između glavnog i ciljnog računala može biti serijska, IEEE 1394 ili preko USB 2.0.

 • Priključak za ispravljanje pogrešaka Određuje upotrebu serijske vrste veze i serijskog priključka. Zadani priključak je COM 1.

 • Brzina prijenosa Određuje brzinu prijenosa koja se koristi u slučaju da je odabran priključak za ispravljanje pogrešaka, a odabrana je serijska veza. Ovaj korak nije obavezan. Važeće vrijednosti za brzinu prijenosa su 9600, 19,200, 38,400, 57,600, i 115,200. Zadana brzina prijenosa je 115,200 bps.

 • Kanal Određuje upotrebu 1394 kao vrstu veze za ispravljanje vrste veze i navodi broj kanala za upotrebu. Vrijednost za kanal mora biti cijeli broj između i uključujući 0 i 62, a mora odgovarati broju kanala koje koristi glavno računalo. Navedeni kanal ne ovisi o fizičkom priključku 1394 odabranom na prilagodniku. Zadana vrijednost za kanal je 0.

 • Naziv USB cilja Određuje vrijednost koja se koristi kad je vrsta ispravljanja pogrešaka USB.‎ Može biti bilo koja vrijednost.

Kartica

Servisi

Opis

Popis svih servisa koji se pokreću pri pokretanju računala te njihov status (Radi ili Zaustavljen). Karticu Servisi koristite za uključivanje ili isključivanje pojedinačnih servisa tijekom pokretanja da biste otkrili koji servisi pridonose problemima s pokretanjem.

Da biste na popisu servisa vidjeli samo programe nezavisnih dobavljača, odaberite Sakrij sve Microsoftove servise. Poništite potvrdni okvir za servis, da bi ga onemogućili sljedeći put kad pokrećete računalo. Ako ste na kartici Općenito odabrali selektivno pokretanje, na kartici Općenito morate odabrati normalno pokretanje ili pak potvrditi okvir servisa da biste ga ponovo pokrenuli prilikom pokretanja.

Upozorenje Onemogućivanjem servisa koji tijekom pokretanja normalno rade možete prouzročiti nepravilan rad nekih programa ili nestabilnost sustava. Na tom popisu nemojte onemogućivati servise osim ako ste sigurni da nisu ključni za rad računala. Odabiranjem mogućnosti Isključi sve nećete onemogućiti neke sigurnosne Microsoftove servise neophodne za pokretanje operacijskog sustava.

Kartica

Pokretanje

Opis

Popis programa koji se pokreću tijekom pokretanja računala, zajedno s nazivom izdavača, puta do izvršne datoteke i mjesta ključa registra ili prečaca koji pokreće program.

Da biste onemogućili polaznu stavku pri sljedećem pokretanju, poništite potvrdni okvir. Ako ste na kartici Općenito odabrali selektivno pokretanje, na kartici Općenito morate odabrati normalno pokretanje ili pak potvrditi okvir polazne stavke da biste ga ponovo pokrenuli prilikom pokretanja.

Ako mislite da je program ugrožen, u stupcu Naredba pregledajte put do izvršne datoteke.

Napomena Onemogućivanjem aplikacija koje tijekom pokretanja normalno rade možete prouzročiti sporije ili nepravilno pokretanje povezanih programa.

Kartica

Alati

Opis

Praktičan popis dijagnostičkih alata i ostalih dodatnih alata koje je moguće pokrenuti.

Pokaži sve

Pokretanje sustava Windows u načinu dijagnostičkog pokretanja

 1. Odjeljak Konfiguracija sustava otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, potom Sustav i sigurnost, onda Administrativni alati i na kraju dvokliknete Konfiguracija sustava. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

 2. Kliknite karticu Općenito, zatim Dijagnostičko pokretanje, potom U redu, a onda Ponovo pokreni.

  Ako se problem pojavi, moguće je da su oštećene datoteke ili upravljački programi sustava Windows. Dodatne informacije u Pomoći i podršci u sustavu Windows potražite prema ključnim riječima "popravak pri pokretanju".

  Ako se problem ne pojavi, poslužite se načinom selektivnog pokretanja da biste uključivanjem ili isključivanjem pojedinačnih servisa i pokretačkih programa pokušali pronaći problem.

Pokretanje sustava Windows u načinu selektivnog pokretanja

 1. Odjeljak Konfiguracija sustava otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, potom Sustav i sigurnost, onda Administrativni alati i na kraju dvokliknete Konfiguracija sustava. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

 2. Kliknite karticu Općenito, zatim Selektivno pokretanje te poništite potvrdne okvire Učitaj sistemske servise i Učitaj polazne stavke.

 3. Potvrdite okvir Učitaj sistemske servise, kliknite U redu, a zatim Ponovo pokreni.

 4. Ako se problem nakon ponovnog pokretanja ponovo pojavi, obavite jedan ili oba (ako je neophodno) sljedeća zadatka:

  Otkrivanje sistemskog servisa koji uzrokuje problem

  1. Kliknite karticu Servisi, zatim Onemogući sve, potvrdite okvir za prvi servis na popisu te ponovo pokrenite računalo. Ako se problem ne pojavi ponovno, možete eliminirati i prvi servis kao uzrok problema.

  2. Ostavite potvrđen prvi servis, potvrdite okvir drugog servisa i ponovo pokrenite računalo.

  3. Ovaj postupak ponavljajte sve dok se problem ponovo ne pojavi. Ako ne uspijete ponoviti problem, možete eliminirati sistemske servise kao uzrok problema. Učinite sljedeće:

  Otkrivanje polazne stavke koja uzrokuje problem

  1. Kliknite karticu Općenito, a zatim potvrdite okvir Učitaj polazne stavke.

  2. Kliknite karticu Pokretanje, zatim Onemogući sve, potvrdite okvir za prvu polaznu stavku na popisu te ponovo pokrenite računalo. Ako se problem ne pojavi ponovno, možete eliminirati prvu polaznu stavku kao uzrok problema.

  3. Ostavite potvrđenu prvu polaznu stavku, potvrdite okvir druge polazne stavke i ponovo pokrenite računalo. Ovaj postupak ponavljajte sve dok se problem ponovo ne pojavi.

Dodatne informacije potražite na Microsoftovu web-mjestu za IT profesionalce.