Korištenje XPS preglednika

XPS preglednik je program pomoću kojeg možete pregledavati, pretraživati, digitalno potpisivati i postavljati dozvole za XPS dokumente. Da biste započeli s korištenjem XPS preglednika, otvorite XPS dokument. Dodatne informacije potražite u odjeljcima Što je XPS preglednik? i XPS dokumenti: najčešća pitanja.

Slika alatne trake u značajki XPS Viewer
Alatna traka u programu XPS preglednik

Gumbi na alatnoj traci u programu XPS preglednik

Gumb na alatnoj traci Namjena
Gumb na alatnoj traci

Datoteka

Namjena

Otvorite XPS dokument u pregledniku, spremite kopiju dokumenta, ispišite ga ili zatvorite preglednik. U pregledniku možete vidjeti i informacije o dokumentu, kao što su autor ili datum stvaranja.

Gumb na alatnoj traci

Dozvole

Namjena

Postavljanje, promjena i pregledavanje dozvola za dokument. Možete odabrati i račun koji želite koristiti za dozvole. Ako ste autor dokumenta, možete postaviti ili promijeniti dozvole za dokument. Ako niste autor dokumenta, možete provjeriti koje dozvole za dokument imate.

Gumb na alatnoj traci

Potpisi

Namjena

Digitalno potpišite dokument, zatražite potpise drugih osoba i pregledajte digitalne potpise koji su već primijenjeni na dokument.

Gumb na alatnoj traci
Struktura Slika gumba Struktura u XPS pregledniku
Namjena

Pregledavanje strukture dokumenta. U oknu strukture možete pregledati i rezultate pretraživanja dokumenta te digitalne potpise. (Neki dokumenti možda nemaju strukturu.)

Gumb na alatnoj traci
Ispis Slika gumba Ispis u XPS pregledniku
Namjena

Ispis XPS dokumenta. Ako su na dokumentu primijenjene dozvole, prije ispisa provjerite imate li dozvole za ispis.

Gumb na alatnoj traci
Prikaz Slika gumba Prikaz u XPS pregledniku
Namjena

Odaberite veličinu prikaza dokumenta. Mogućnosti uključuju prikaz u izvornoj veličini, prikaz slikovnih minijatura ili preko cijelog zaslona.

Gumb na alatnoj traci

Okvir traženja

Namjena

Traženje riječi ili fraze u dokumentu. Rezultati pretraživanja pojavit će se u oknu strukture.