Pregled i korištenje fotografija u programu Windows preglednik fotografija

Windows preglednik fotografija možete pri pregledavanju fotografija koristiti na niz načina. Možete ih i ispisati, naručiti njihov ispis putem interneta, umetati ih u poruke e-pošte te snimati ili otvoriti slike u nekom drugom programu na svojem računalu.

Slika programa Photo Viewer sustava Windows
Slika prikazana u Windows pregledniku fotografija

Pogledaj slike

Omogućeno je pregledavanje digitalnih fotografija koje su na vašem računalu te onih spremljenih negdje drugdje. Način otvaranja fotografije u programu Windows preglednik fotografija

Gledanje slika

 1. Da biste otvorili biblioteku slika, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a zatim Slike.

 2. U biblioteci slika otvorite mapu u kojoj je slika koju želite pogledati, a zatim kliknite sliku.

 3. Na alatnoj traci kliknite strelicu koja se nalazi uz Pretpregled, a zatim kliknite Windows preglednik fotografija.

 4. Pokaže li se slika okrenuta postrance, možete je rotirati klikom na Rotiranje u smjeru kazaljke na satu ili Rotiranje u smjeru suprotnom kazaljci na satu.

  Slika gumba Rotiraj u programu Windows Photo Viewer
  Gumbi za rotiranje u Windows pregledniku fotografija

  Dodatne informacije o rotiranju slika u Windows pregledniku fotografija potražite u odjeljku Rotiranje slike pomoću Windows preglednika fotografija.

 5. Da biste promijenili stupanj povećanja trenutne slike i time povećali prikaz, kliknite PovećaloSlika programa Povećalo, a zatim povucite klizač prema gore. Time je omogućen pogled izbliza na ljude ili predmete na vašoj slici.

  Takvu uvećanu sliku možete povlačiti da biste pogledali njen određeni dio.

 6. Da biste prikazali sliku u njezinoj stvarnoj veličini, kliknite Stvarna veličinaSlika gumba Stvarna veličina. Da bi čitava slika ispunila prozor Windows preglednika fotografija, kliknite Prilagodi prozoruSlika gumba Prilagodi prozoru.
 7. Ako želite prikazati drugu sliku koja se nalazi u istoj mapi kao i trenutna, kliknite PrethodnoSlika gumba Prethodno ili SljedećeSlika gumba Dalje da biste prikazali prethodnu ili sljedeću sliku u mapi.
 8. Da biste pogledali dijaprojekciju svojih slika, kliknite Reproduciraj dijaprojekcijuSlika gumba Pokreni dijaprojekciju.

  Kada slike reproducirate u obliku dijaprojekcije, na čitavom se zaslonu pokazuje jedna po jedna slika iz trenutne mape. Dodatne informacije o reproduciranju dijaprojekcija u Windows pregledniku fotografija potražite u odjeljku Pregled fotografija u obliku dijaprojekcije.

 9. Da biste prekinuli dijaprojekciju, pritisnite tipku ESC ili desnom tipkom miša kliknite na dijaprojekciju pa zatim kliknite Izlaz.

Ispis slike

U programu Windows preglednik fotografija omogućeno je i ispisivanje vaših digitalnih fotografija. Želite li ispisati slike u programu Windows preglednik fotografija možete birati hoćete li ih ispisati na vlastitom pisaču ili ćete koristiti uslugu ispisa fotografija putem interneta. Dodatne informacije o ispisu slika putem Windows preglednika fotografija potražite u odjeljku Ispis slike.

Snimanje slika na CD ili DVD

Omogućeno je arhiviranje i dijeljenje slika na CD-u ili DVD-u. Da biste započeli snimanje, na alatnoj traci programa Windows preglednik fotografija kliknite Snimi, a zatim kliknite Podatkovni disk. Omogućeno je kopiranje drugih slika i dodatnih datoteka nakon što ste odabrali mogućnost snimanja na podatkovni CD ili DVD.

Dijeljenje slika putem poruka e-pošte

Popularan način dijeljenja slika je njihovo slanje drugima u privicima poruka e-pošte. Kada to učinite pomoću programa Windows preglednik fotografija, veličina vaše slike automatski će se prilagoditi na način da smanji veličinu datoteke čime je olakšano slanje poruke e-pošte.

Slanje slike putem poruke e-pošte

 1. Na alatnoj traci programa Windows preglednik fotografija kliknite E-pošta.

 2. U dijaloškom okviru Priloži datoteke odaberite veličinu slike s popisa Veličina slike.

 3. Kliknite Priloži.

  Sustav Windows otvara novu poruku e-pošte i prilaže sliku poruci koristeći vaš odabrani program za e-poštu.

 4. Kada završite s pisanjem poruke e-pošte, kliknite Šalji.

Napomena

 • Da biste mogli slati slike u privitku svojih poruka e-pošte, morate prethodno na vašem računalu instalirati program za slanje i primanje e-pošte.

 • Želite li poruci e-pošte priložiti više od jedne datoteke, klikom odaberite više slika u biblioteci slika. Dodatne informacije o slanju više slika kao privitaka poruke e-pošte potražite u odjeljku Slanje slika e-poštom.

Otvaranje slike u drugom programu

Slike možete otvoriti i u nekom drugom programu na vašem računalu. Primjerice, možete poželjeti urediti sliku u grafičkom programu za uređivanje slika instaliranom na vašem računalu.

Da biste otvorili sliku u nekom drugom programu na vašem računalu, na alatnoj traci kliknite Otvori, a zatim odaberite program u kojem želite otvoriti sliku.