Prikaz, zaustavljanje i odustajanje od ispisa

Kada započne ispis dokumenta ili fotografije, možete ga privremeno zaustaviti ili otkazati u redu čekanja na ispis.

Red čekanja za ispis vam pokazuje što se trenutno ispisuje i što čeka na ispis. Prikazuje i korisne informacije kao što su stanje ispisa, dokument koji se ispisuje i korisnik koji ga je poslao na ispis te koliko je stranica preostalo za ispis.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako privremeno zaustaviti ili otkazati ispis (1:33)
Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako otkazati sve poslove ispisa (1:46)

Što se trenutno ispisuje

Možete vidjeti što se ispisuje — ili čeka na ispis — u redu čekanja na ispis. Dokument koji je prvi na popisu, prvi će biti ispisan.

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Kliknite ikonu pisača, a zatim kliknite Pogledajte što se ispisuje na naredbenoj traci.

Savjet

 • Da biste brzo pristupili redu čekanja za ispis, dvokliknite ikonu pisača Slika ikone pisača u području obavijesti u području obavijesti.

Odustajanje od ispisa

Ako ste nešto greškom ispisali, možete odustati od ispisa, čak i ako je ispis već započeo.

Odustajanje od ispisa pojedinačnog dokumenta

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Kliknite ikonu pisača, a zatim na naredbenoj traci kliknite Pogledajte što se ispisuje.

 3. Desnom tipkom miša kliknite dokument koji čeka na ispis, zatim kliknite Odustani, a potom kliknite Da da biste potvrdili.

Poništavanje svih ispisa

Da biste odustali od svih dokumenata koji čekaju na ispis, morate imati dozvolu za upravljanje dokumentima na pisaču.

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Kliknite ikonu pisača, a zatim na naredbenoj traci kliknite Pogledajte što se ispisuje.

 3. Kliknite izbornik Pisač, zatim Odustani od ispisa svih dokumenata, a potom Da. Ispis dokumenta koji je u tijeku može se nastaviti, ali ostali se poslovi ispisa prekidaju.

Napomena

 • Da biste prikazali dozvole za pisač, desnom tipkom miša kliknite pisač koji koristite, a zatim kliknite Svojstva pisača pa karticu Sigurnost i na kraju kliknite svoje korisničko ime. Ako je računalo unutar domene, dozvolama za pisač možda upravlja administrator.

Zaustavljanje pisača

Možete zaustaviti ispis jednog dokumenta ili više njih, odnosno nastaviti s ispisom ili ispisima.

Zaustavljanje i nastavak ispisa pojedinačnog dokumenta

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Kliknite ikonu pisača, a zatim na naredbenoj traci kliknite Pogledajte što se ispisuje.

 3. Desnom tipkom miša kliknite dokument koji čeka na ispis, a zatim kliknite Zaustavi ili Nastavi.

Da biste zaustavili sav ispis ili nastavili s njime

Da biste zaustavili tuđi dokument, morate imati dozvolu.

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Kliknite ikonu pisača, a zatim kliknite Pogledajte što se ispisuje na naredbenoj traci.

 3. Kliknite izbornik Pisač, a zatim Zaustavi ispis. Da biste nastavili, ponovo kliknite Zaustavi ispis.

Napomena

 • Da biste prikazali dozvole za pisač, desnom tipkom miša kliknite pisač koji koristite, a zatim kliknite Svojstva pisača pa karticu Sigurnost i na kraju kliknite svoje korisničko ime. Ako je računalo unutar domene, dozvolama za pisač možda upravlja administrator.

Ponovno pokretanje ispisa

Ako iznenada shvatite da se ispis vrši pomoću tinte koja je pogrešne boje ili na papiru pogrešne veličine, možete ga ponovno pokrenuti.

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Kliknite ikonu pisača, a zatim na naredbenoj traci kliknite Pogledajte što se ispisuje.

 3. Desnom tipkom miša kliknite dokument koji želite ponovno ispisati, a zatim kliknite Ponovno pokreni.

Promjena redoslijeda u redu čekanja za ispis

Ako ispisujete više stavki, redoslijed njihovog ispisa možete promijeniti.

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Odabirom ikone pisača otvorite red čekanja za ispis te zatim na naredbenoj traci kliknite Što se trenutno ispisuje.

 3. Desnom tipkom miša kliknite stavku čiji redoslijed želite promijeniti, a zatim kliknite Svojstva.

 4. Kliknite karticu Općenito, povucite karticu Prioritet ulijevo ili udesno da biste promijenili redoslijed ispisa, a zatim kliknite U redu. (Stavke s većim prioritetom će se prije ispisati).