Zašto se prilikom instalacije servisnog paketa Service Pack 1 (SP1) za Windows 7 prikazuje poruka o pogrešci da nedostaju neke komponente sustava?

Prilikom instalacije servisnog paketa Service Pack 1 (SP1) za Windows 7 možda će se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:

"Nastavak instalacije servisnog paketa nije moguć"

"Nedostaje jedna ili više komponenti sustava potrebnih servisnom paketu."

Taj problem obično uzrokuje prilagodba instalacije sustava Windows 7 i uklanjanje nekih komponenti sustava pomoću proizvoda drugih proizvođača. Da biste riješili problem, slijedite korake u nastavku da biste ponovno instalirali Windows 7, a zatim ponovno pokušajte instalirati Windows 7 SP1.

Ponovna instalacija sustava Windows 7

 1. Uključite računalo, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako ste preuzeli Windows 7, pronađite preuzetu instalacijsku datoteku i dvokliknite je.

  • Ako imate instalacijski disk za Windows 7, umetnite ga u računalo. Instalacija bi se morala automatski pokrenuti. Ako se ne pokrene, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Računalo, potom dvokliknite DVD pogon da biste otvorili instalacijski disk za Windows 7 i na kraju dvokliknite setup.exe.
  • Ako ste instalacijske datoteke za Windows 7 preuzeli na USB izbrisivi memorijski pogon, umetnite pogon u računalo. Instalacija bi se morala automatski pokrenuti. Ako do toga ne dođe, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Računalo, potom dvokliknite pogon i na kraju dvokliknite setup.exe.
 2. Na stranici Instalacija sustava Windows kliknite Instaliraj sada.

 3. Kliknite Nabavljanje važnih ažuriranja za instalaciju.

 4. Na stranici Pročitajte licencne odredbe kliknite Prihvaćam licencne odredbe ako ih prihvaćate, a potom kliknite Dalje.

 5. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? kliknite Nadogradnja da biste započeli nadogradnju. Možda će se pojaviti izvješće o kompatibilnosti.

 6. Slijedite upute da biste dovršili instalaciju sustava Windows 7.