Miért nem sikerül csatlakozni más számítógépekhez?

Több oka is lehet annak, ha nem sikerül csatlakozni más számítógépekhez az otthoni hálózatban, vagy ha nem tud fájlokat és nyomtatókat megosztani velük. A következő táblázatban konkrét problémákat és lehetséges megoldásokat talál. További információ a fájlok és a mappák másokkal való megosztásáról: Fájlok és mappák megosztása.

Probléma
Lehetséges megoldások

Még nem hozott létre otthoni csoportot vagy nem csatlakozott egyhez sem.

Az otthoni csoport az otthoni hálózatba kötött számítógépeket kapcsolja össze, hogy megoszthatók legyenek a képek, a zeneszámok, a videofelvételek és a nyomtatók. Az otthoni csoport létrehozása vagy a csatlakozás az otthoni csoporthoz a legegyszerűbb lehetőség a fájlok és nyomtatók hálózati megosztására.

Megjegyzés

 • Az Otthoni csoport szolgáltatás a Windows 8.1, a Windows RT 8.1 és a Windows 7 rendszerben érhető el. Windows RT 8.1 rendszerű számítógépeken csatlakozhat otthoni csoporthoz, újat azonban nem hozhat létre, és tartalmat sem oszthat meg az otthoni csoporttal. A Windows 7 Starter és a Windows 7 Home Basic rendszerben csatlakozhat otthoni csoporthoz, de nem hozhat létre ilyet. Az Otthoni csoport szolgáltatás nem érhető el a Windows Server  2008 R2 rendszerben.

Otthoni csoport létrehozása vagy csatlakozás ilyen csoporthoz

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Beállítások gombra (egér használata esetén mutasson a képernyő jobb alsó sarkára, húzza a mutatót felfelé, és kattintson a Beállítások gombra), koppintson vagy kattintson a Gépház elemre, majd a Hálózat, végül az Otthoni csoport lehetőségre.

 2. Koppintson vagy kattintson a Létrehozás elemre, írja be az otthoni csoport jelszavát, majd koppintson vagy kattintson a Csatlakozás elemre.

Nem használ otthoni csoportot, a használni kívánt mappa vagy nyomtató pedig nincs megosztva.

A fájlok és nyomtatók hálózati megosztásához az otthoni csoport használata ajánlott, mivel beállítása sokkal egyszerűbb. Az otthoni csoport használata nélküli fájl- és nyomtatómegosztás két részből álló folyamat. Először bekapcsolt állásba kell helyeznie az Eszközök és tartalom keresése csúszkát az alábbi lépésekben ismertetett módon. Utána be kell állítania magának az elemnek a megosztási tulajdonságait.

Az Eszközök és tartalom keresése csúszka kikapcsolt állapotban.

Számítógépek, eszközök és tartalmak keresése a hálózaton

 1. Pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, és koppintson a Beállítások, majd a Gépház elemre.
  (Ha egeret használ, mutasson a képernyő jobb alsó sarkára, húzza a mutatót felfelé, és kattintson a Beállítások, majd a Gépház elemre.)

 2. Koppintson vagy kattintson a Hálózat elemre, és kapcsolja be az Eszközök és tartalom megkeresése csúszkát.

Ki van kapcsolva a hálózatfelderítés.

Állítsa bekapcsolt állapotba az Eszközök és tartalom keresése csúszkát az előző szakaszban ismertetett lépésekkel.

Be van kapcsolva a jelszóval védett megosztás.

A jelszóval védett megosztás alapértelmezés szerint engedélyezve van a munkacsoportok számítógépein. Ha be van kapcsolva a jelszóval védett megosztás, a hálózat többi számítógépét használó felhasználók csak akkor férhetnek hozzá a megosztott mappákhoz és nyomtatókhoz, ha rendelkeznek felhasználói fiókkal az adott számítógépen. A fájl- vagy a nyomtatómegosztást a következő két módszerrel kapcsolhatja be:

 • Hozzon létre egymással megegyező felhasználói fiókokat a munkacsoport összes számítógépén (ajánlott). További információért olvassa el: Felhasználói fiók létrehozása.

 • Kapcsolja ki a jelszóval védett megosztást. A jelszóval védett megosztás kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. A Speciális megosztási beállítások megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Keresés gombra (egér használata esetén mutasson a képernyő jobb felső sarkára, húzza a mutatót lefelé, és kattintson a Keresés gombra), a keresőmezőbe írja be a speciális megosztás kifejezést, majd koppintson vagy kattintson Speciális megosztási beállítások kezelése találatra.

 2. Az aktuális hálózati profil kibontásához kattintson a francia idézőjelre A francia idézőjel ikonja.
 3. A Megosztás jelszavas védelemmel területen kattintson a Jelszóval védett megosztás kikapcsolása lehetőségre, majd a Módosítások mentése gombra. Rendszergazdai engedély szükséges A rendszer rendszergazdai jelszót vagy a választás megerősítését kérheti.

Megjegyzés

 • A jelszóval védett megosztás a tartományban található számítógépeken nem használható.

 • Ha tartományhoz kívánja csatlakoztatni a számítógépet, azon Windows 8.1 Pro vagy Windows 8.1 Enterprise rendszernek kell futnia.

A számítógépek nem ugyanabba a munkacsoportba tartoznak.

Csatlakozás munkacsoporthoz vagy munkacsoport létrehozása

 1. A Rendszer megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Keresés gombra (egér használata esetén mutasson a képernyő jobb felső sarkára, húzza a mutatót lefelé, és kattintson a Keresés gombra), a keresőmezőbe írja be a Rendszer kifejezést, és koppintson vagy kattintson a Rendszer találatra.

 2. A Számítógépnév, tartomány és munkacsoport beállításai csoportban koppintson vagy kattintson a Beállítások módosítása hivatkozásra. Rendszergazdai engedély szükséges A rendszer rendszergazdai jelszót vagy a választás megerősítését kérheti.

 3. A Rendszer tulajdonságai párbeszédpanel Számítógépnév lapján koppintson vagy kattintson a Módosítás gombra.

 4. A számítógép nevének és tagságának módosítása párbeszédpanel Tagság területén jelölje be a Munkacsoport választógombot, majd tegye a következők egyikét:

  • Meglévő munkacsoporthoz való csatlakozáshoz adja meg a munkacsoport nevét, majd koppintson vagy kattintson az OK gombra.

  • Új munkacsoport létrehozásához, adja meg a létrehozni kívánt munkacsoport nevét, majd koppintson vagy kattintson az OK gombra.

Nincs hozzáférési engedélye az elérni kívánt fájlhoz vagy mappához.

Engedély kéréséhez keresse fel a fájl vagy mappa tulajdonosát.

Ha vállalati hálózatot használ, kapcsolatba kell lépnie a rendszergazdával.

Lehet, hogy a Csoportházirend letiltja a kapcsolatot.

Ha a számítógép, amelyhez kapcsolódni kíván egy tartományhoz tartozik (például a vállalati hálózatban), lehetséges, hogy a rendszergazda olyan házirendet engedélyezett, amely a tartományhoz tartozó számítógépek kapcsolatait letiltja. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

A számítógépre nincsenek telepítve az útválasztó legújabb frissítései.

A legújabb frissítésekről az útválasztó gyártójánál érdeklődhet.

További segítségre van szüksége?