A vezeték nélküli hálózatok megtalálásával kapcsolatos problémák elhárítása

Amennyiben a számítógép rendelkezik vezeték nélküli hálózati adapterrel, a Windows rendszer automatikusan észlelni fogja a hatótávolságon belül lévő vezeték nélküli hálózatokat. A Windows rendszer által észlelt vezeték nélküli hálózatok listáját a Kapcsolódás hálózathoz párbeszédpanelen tekintheti meg.

A Kapcsolódás hálózathoz megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd ezután kattintson a Csatlakozás parancsra.

Amennyiben a Windows nem észlel egy olyan hálózatot, aminek a hatósugarán belül van a számítógép, az a következő okok miatt lehetséges:

Az összes megjelenítése

A számítógépen ki van kapcsolva a vezeték nélküli hálózat.

Sok hordozható számítógép elején vagy oldalán található kapcsoló a vezeték nélküli kapcsolatokhoz. Ellenőrizze, hogy van-e a számítógépen kapcsoló. Amennyiben talált kapcsolót, győződjön meg arról, hogy be van-e kapcsolva. Néhány számítógép funkcióbillentyű-kombinációt is használ a kapcsoló be-, illetve kikapcsolásához. A vezeték nélküli csatlakozást lehetővé tevő kapcsoló megtalálásával kapcsolatban tekintse át a számítógéphez tartozó leírást.

A számítógép túl messze van a vezeték nélküli útválasztótól vagy elérési ponttól.

A 802.11b és a 802.11g típusú útválasztók és elérési pontok maximális hatósugara zárt térben 46 méter, szabadban 92 méter. A 802.11a típusú útválasztók és elérési pontok maximális hatósugara zárt térben 15 méter, szabadban 30 méter. Ezek a távolságok optimális feltételek esetén állnak fenn. Bizonyosodjon meg arról, hogy a számítógép ezen a távolságon belül a lehető legközelebb van az útválasztóhoz, illetve elérési ponthoz. Amennyiben a számítógép hordozható, próbálja meg a jel hatósugarának megállapításához, illetve a számítógép legmegfelelőbb helyének megtalálásához körbevinni azt.

Ha nem tud az útválasztóhoz, illetve elérési ponthoz közelebb kerülni, úgy fontolja meg a vezeték nélküli hálózati adapterhez egy külső antenna telepítését. Sok vezeték nélküli hálózati adapter úgy van kialakítva, hogy csatlakoztathat hozzá külső antennát, ezáltal jobb lesz a vétel, mint beépített antenna esetén. Külső antenna telepítésnek lehetőségével kapcsolatban tekintse át a vezeték nélküli hálózati adapterhez kapott leírást.

A vezeték nélküli útválasztó vagy elérési pont ki van kapcsolva vagy nem működik megfelelően.

Két dologgal próbálkozhat:

 • Bizonyosodjon meg arról, hogy az útválasztó vagy az elérési pont be van kapcsolva, illetve hogy a vezeték nélküli jelet jelző led világít.

 • Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót vagy az elérési pontot úgy, hogy kikapcsolja, majd legalább 10 másodperc várakozás után visszakapcsolja azt.

  Figyelem

  • Az útválasztó, illetve az elérési pont alaphelyzetbe állítása ideiglenesen az összes kapcsolatot bontja.

Amennyiben nem Ön a hálózat kezelője, úgy lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.

Más eszközök vételi zavart okoznak.

Néhány otthoni eszköz zavart okozhat a számítógép és a hatótávolságon belül lévő hálózatok között. A mikrohullámú sütők és néhány vezeték nélküli telefon például a 2.4 gigahertzes (GHz) frekvenciát használják, ugyanazt, amit a 802.11b és a 802.11g típusú hálózati eszközök. Más vezeték nélküli telefonok az 5 GHz gigahertzes (GHz) frekvenciát használják, ugyanazt, amit a 802.11a típusú hálózati eszközök.

Ilyen helyzetben két dolgot tehet:

 • Amennyiben a fenti eszközök közül valamelyik megtalálható a számítógép közelében, átmenetileg kapcsolja ki az eszközt vagy helyezze azt távolabb.

 • Módosítsa az útválasztó vagy az elérési pont beállításait, hogy az másik vezeték nélküli csatornát használjon, vagy rögzített csatornaszám esetén állítsa automatikusra a csatornaválasztást. Esetenként az egyik csatorna tisztább lehet, mint a többi. Az Egyesült Államok és Kanada területén az 1, a 6 és a 11-es számú csatornákat használhatja. A jelcsatorna módosításával kapcsolatban tekintse át az útválasztó vagy az elérési pont leírását.

A Windows rendszert nem konfigurálták a megfelelő típusú hálózathoz történő csatlakozásra.

Annak megállapítására, hogy milyen csatlakozási módra van az eszköz beállítva, tekintse át az útválasztóhoz, illetve az elérési ponthoz kapott útmutatókat. A csatlakozás módja lehet ad hoc (alkalmi) (az eszközök közvetlenül egymással kommunikálnak, köztes útválasztó vagy elérési pont nélkül) vagy infrastrukturális (az eszközök köztes útválasztón vagy elérési ponton keresztül kommunikálnak). Bizonyosodjon meg arról, hogy a Windows rendszerben a hálózathoz ugyanaz a csatlakozási mód van beállítva, mint az eszközön. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. A Parancssori ablak megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, mutasson a Minden program menüpontra, ezután mutasson a Kellékek menüpontra, majd kattintson a Parancssori ablak parancsra.

 2. Írja be a netsh wlan add filter networktype=hálózattípus parancsot.

  Ahol a hálózattípus lehet ad hoc vagy infrastruktúra.

Az útválasztó vagy az elérési pont foglalt.

Elképzelhető, hogy az útválasztó vagy az elérési pont több számítógép vagy eszköz együttes használata esetén nem tud válaszolni az új kérésekre. Amennyiben más számítógépek is használják a hálózatot, próbálja meg a kapcsolatukat ideiglenesen bontani.

A keresett hálózatot úgy állították be, hogy ne sugározza a hálózat nevét (SSID).

A vezeték nélküli útválasztók és hozzáférési pontok beállíthatók úgy, hogy ne sugározzák a hálózat nevét. Ebben az esetben, nem tudja megállapítani, hogy a hálózat hatósugarán belül van-e (hogy csatlakozhasson hozzá), kivéve, ha korábban már csatlakozott a hálózathoz vagy saját kezűleg állítja be a csatlakozást a Szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID) segítségével. Azokhoz a hálózatokhoz, amelyek nem sugároznak jeleket, a következőképpen csatlakozhat:

 1. A Kapcsolódás hálózathoz megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd ezután kattintson a Csatlakozás parancsra.

 2. Kattintson a Kapcsolat vagy hálózat beállítása lehetőségre.

 3. Kattintson a Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz parancsra, majd írja be a hálózattal kapcsolatos információkat.

  A hálózat a hálózatok listájához hozzáadásra kerül, a későbbiekben pedig csatlakozhat hozzá, feltéve, hogy a számítógép a hálózat hatósugarán belül van.

A hálózati rendszergazda korlátozza a hozzáférést bizonyos hálózat típusokhoz.

Amennyiben vállalati hálózatot használ, elképzelhető, hogy a hálózati rendszergazda a Csoportházirend segítségével vezérli a vezeték nélküli hálózathoz történő hozzáférést. Ha úgy ítéli meg, hogy bizonyos vezeték nélküli hálózatok – amiknek a hatósugarán belül van – nem láthatók, vagy nem tud csatlakozni a hálózathoz, mert a hálózati rendszergazda letiltotta a hozzáférést, lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.

A vezeték nélküli hálózati adapter figyelő üzemmódban van.

Ha a számítógépen egy hálózati figyelőprogram fut, a rendszer a vezeték nélküli hálózati adaptert figyelő üzemmódba állítja, ami megakadályozza, hogy a Windows vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakozzon. Vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz zárja be a hálózati figyelőprogramot, vagy kövesse a program utasításait a figyelő üzemmódból való kilépéshez.