A számítógépes tévénézés problémáinak elhárítása

Az alábbiakban néhány, a Windows Médiaközpont segítségével történő számítógépes tévézés általános problémáira találhat megoldást.

Az összes megjelenítése

Miért kapok hibaüzenetet, amikor tévét próbálok nézni?

A következő táblázatban arról talál információt, hogy hogyan háríthatja el a tévével kapcsolatos hibákat.

Hiba leírása
Művelet

A tuner nincs telepítve (külső USB tuner) – Lehet, hogy a tuner nincs bedugva, frissíteni kell az illesztőprogramjait, vagy be kell állítani a Windows Médiaközpont rendszerrel való használatra.

Ellenőrizze, hogy a külső TV-tuner csatlakozik-e a számítógéphez.

Az illesztőprogram frissítéséről a tuner dokumentációja ad tájékoztatást.

A tuner a Windows Médiaközpont rendszerrel történő konfigurálásához a kezdőképernyőn görgessen a Feladatok területre, kattintson a beállítások elemre, kattintson a TV gombra, majd kattintson a Televíziós jelforrás beállítása gombra.

Tuner nem található (belső tunerkártya) – Lehet, hogy a tunerkártya nincs telepítve, engedélyezve, frissíteni kell az illesztőprogramjait, vagy be kell állítani a Windows Médiaközpont rendszerrel való használatra.

Ellenőrizze, hogy a TV-tunerkártya telepítve van a számítógépen.

Ellenőrizze, hogy nincs-e frissítés a TV-tunerkártya illesztőprogramjához. További információt itt talál: Helytelenül működő hardvereszköz illesztőprogramjának frissítése.

Az illesztőprogram gyártójától nyerhető segítségről a Segítség a TV-tunerkártya használatához című témakörben tájékozódhat.

A TV-tunerkártya Windows Médiaközpont rendszerrel történő konfigurálásához a kezdőképernyőn görgessen a Feladatok területre, kattintson a beállítások elemre, kattintson a TV gombra, majd kattintson a Televíziós jelforrás beállítása gombra.

Tuner használatban – Lehet, hogy a tunert már egy másik program használja.

Zárjon be minden más médialejátszó programot, amely a TV-tunert használja, majd próbáljon megnézni egy élő tévéadást a Windows Médiaközpontban.

Tuner hiba (érvénytelen televízióformátum) – A tuner nem támogatja a kijelölt ország vagy terület televízióformátumát.

 • Állítson be egy másik csatornát.

 • Indítsa újra a Windows Médiaközpont rendszert.

 • Indítsa újra a számítógépet.

Videohiba – A videodekódert egy másik program használja.

Zárjon be minden más médialejátszó programot, amelyik a dekódert használja, majd próbálja meg újra.

Videohiba – A videodekóder elromlott vagy nincs telepítve.

 • Indítsa újra a Windows Médiaközpont rendszert.

 • Indítsa újra a számítógépet.

 • Forduljon a hardver gyártójához a dekóderszoftver újratelepítésével vagy frissítésével kapcsolatos segítségért.

Hangeszközhiba – A hangkártya nincs telepítve, engedélyezve, vagy frissíteni kell az illesztőprogramjait.

Győződjön meg arról, hogy a hangkártya telepítve van a számítógépen.

Engedélyezze a hangkártyát az Windows Eszközkezelőben.

Forduljon a hardver gyártójához az illesztőprogram frissítésével kapcsolatos segítségért.

Miért kapcsolt ki a televízió, vagy váltott a csatorna váratlanul?

Egyes TV-tunereken a TV-jel bemenete mellett FM rádiójel fogadására alkalmas bemenet is van. Az eszközök között vannak olyanok, amelyek nem alkalmasak arra, hogy egyszerre fogadják az FM rádiójelet és a TV-jelet. Ha a tunert FM-rádióhoz használja, amikor a Windows Médiaközpont műsor felvételére van időzítve, a tévéműsor felvételének kezdetekor figyelmeztetés jelenhet meg az FM-rádió munkamenetének leállításáról. Ha nem reagál a figyelmeztetésre, a Windows Médiaközpont automatikusan leállítja az FM rádiót, és elkezdi a tévéműsor felvételét az időzítés szerint. A TV-tunerekről bővebb tájékoztatás itt található: TV a számítógépen: TV-jelek és TV-tunerek.

Ha egy vagy több Windows Media Center Extender eszköz csatlakozik az otthoni hálózathoz, de csak egy TV-tuner, akkor egy másik szobában más is hozzáférhet a TV-tunerhez.

Miért nem tud a Windows Médiaközpont csatornát váltani?

Ha a TV-jelet dekóderen keresztül kapja és a Windows Médiaközpont nem tud csatornát váltani, vagy nem megfelelően vált csatornát, ellenőrizze a következőket:

 • Lehet, hogy az infravörös távvezérlő kábele, vagy más néven az IR blaster nincs csatlakoztatva. Ha csatlakoztatva van, akkor lehet, hogy nem megfelelően van elhelyezve a dekóder elején. Ha az IR blaster nincs csatlakoztatva vagy helytelenül van elhelyezve, a Windows Médiaközpont nem tud jelet küldeni a dekódernek a csatorna váltásához.

  Ha nem tudja megfelelően elhelyezni az IR blastert a dekóderen, próbálja meg egy zseblámpával megkeresni a jelvevőt a dekóderen.

 • Ha a csatornák következetesen rosszul váltanak, lehetséges, hogy az IR vezérlőkódok beállítása nem megfelelően történt a TV-jel beállításakor. A TV-jel ismételt beállításához a kezdőképernyőn görgessen a Feladatok elemre, kattintson a beállítások elemre, kattintson a TV elemre, majd kattintson a Televíziós jelforrás beállítása elemre.

Mi történik, ha elfelejtettem a Szülői felügyelet hozzáférési kódját?

Alaphelyzetbe állíthatja a hozzáférési kódot. További információ a A szülői felügyeleti szolgáltatások használata a Windows Médiaközpontban című témakörben található.

Miért nincs TV-jel egy szabványos TV-csatornán sem?

A TV-jeleknek két típusa van: szabványos (hagyományos) és digitális. Ha üzenetet kap arról, hogy a Windows Médiaközpont nem talál TV-jelet egy szabványos csatornán, annak a következő okai lehetnek:

 • Ha a TV-jel forrása egy vevőantenna, akkor lehet, hogy a csatorna átmenetileg nem elérhető, vagy nincs vétel.

 • Ha kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, akkor lehet, hogy az adott csatorna vételére nem terjed ki az előfizetése. A nem fogható csatornák eltávolításához a kezdőképernyőn görgessen a Feladatok elemhez, kattintson a Beállítások elemre, kattintson a TV elemre, ezután kattintson a Műsorkalauz elemre, végül kattintson a Csatornák szerkesztése parancsra.

 • Ha a TV-jelet kábeles vagy műholdas dekóderen keresztül veszi, lehet, hogy a dekóder nincsen a megfelelő csatornára hangolva. Győződjön meg arról, hogy a dekóder a keresett csatornára van hangolva.

 • Ha egynél több TV-tuner csatlakozik a számítógépéhez, lehet, hogy az egyik TV-tuner okozza a problémát. Ellenőrizze, hogy mindegyik TV-tuner engedélyezve van-e, és hogy a megfelelő illesztőprogramok telepítve vannak-e. A TV-tuner Windows Vista-kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a Windows Vista hardverkompatibilitási listájának webhelyére.

 • Ha a TV-jel forrása egy vevőantenna vagy fali csatlakozó, akkor ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a TV-tuner TV-jelet fogadó bemenetéhez.

 • Ha a TV-jelet kábeles vagy műholdas dekóderen keresztül veszi, akkor ellenőrizze, hogy a dekóder be van-e kapcsolva, és ez a két kábel csatlakoztatva van-e:

  • A TV-jelet a dekóderhez továbbító kábel.

  • A dekódert a TV-tuner TV-jelet fogadó bemenetéhez csatlakoztató kábel.

 • Forduljon a TV-szolgáltatójához, és győződjön meg arról, hogy a TV-szolgáltatás működik-e és nincsenek-e műszaki hibák.

Miért nincs televíziós jel egyik digitális antennán fogható TV csatornán sem, amelyeket a Windows Médiaközpont azonosított?

Ha vevőantennát és egy digitális TV-tunert használ a digitális jelek vételéhez, és azt az üzenetet kapja, hogy a Windows Médiaközpont nem talál televíziós jelet egyik digitális televíziócsatornához sem, próbálja meg a következőket:

 • Győződjön meg arról, hogy a jel elég erős-e. Ehhez mozgassa az antennát egy akadályoktól mentes helyre, és ellenőrizze a jel erősségét a Windows Médiaközpontban.

  A digitális televíziócsatornák jelerősségének ellenőrzéséhez a kezdőképernyőn görgessen a Feladatok területre, kattintson a beállítások lehetőségre, kattintson a TV gombra, majd kattintson a Digitális televíziójel erőssége parancsra.

 • Győződjön meg róla, hogy a koaxális kábel megfelelően csatlakozik mind a digitális TV-tunerhez, mind a digitális TV-antennához. Egyes digitális TV-tunerek több csatlakozóval rendelkeznek, ezért bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel a TV-bemenethez csatlakozik-e.

 • A digitális TV-antenna dokumentációjában ellenőrizze, hogy az támogatja-e a digitális televíziót.

 • Ha a digitális televízióantennához jelerősítőt használ, akkor ellenőrizze, hogy az őket összekötő kábel megfelelően csatlakozik-e, valamint azt, hogy a jelerősítő be van-e kapcsolva.

Miért nem kapok televíziós jelet az egyik digitális TV csatornához?

Ha vevőantennát és egy digitális TV-tunert használ a digitális jelek vételéhez, és azt az üzenetet kapja, hogy a Windows Médiaközpont nem talál televíziós jelet az egyik digitális televíziócsatornához, annak a következő oka lehet:

 • Az antenna elhelyezése olyan, hogy nem tud erős, megfelelő minőségű digitális TV jelet fogni. Próbálja meg úgy áthelyezni az antennát, hogy jobban fogja a TV-jelet, majd ellenőrizze a jelerősséget a Windows Médiaközpontban.

  A digitális televíziócsatornák jelerősségének ellenőrzéséhez a kezdőképernyőn görgessen a Feladatok területre, kattintson a beállítások lehetőségre, kattintson a TV gombra, majd kattintson a Digitális televíziójel erőssége parancsra.

  Az antenna áthelyezéséről és a jelerősség növeléséről további tájékoztatást az antenna dokumentációjából kaphat.

 • Egyes vezeték nélküli hálózatok, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők vagy rádiójelek zavarhatják a digitális televíziós vevőantennát. Próbálja meg kikapcsolni ezeket az eszközöket, amíg élő digitális televíziót néz, hogy megtudja, zavarják-e a televíziós jelet.

 • Ha hosszú szüneteket tapasztal a televíziós jelben, lehet, hogy az a csatorna nem sugároz adást a nap bizonyos óráiban. További információért nézze meg a TV műsorkalauzt.

 • Ha Európában lakik, és rendelkezik DVB-T csatornákat támogató antennával, a Windows Médiaközpont keresése azonosíthat olyan csatornákat, amelyek nem foghatók. Ezeket a csatornákat a következő módon távolíthatja el a Windows Médiaközpont Műsorkalauzának kezelőfelületéről:

  A kezdőmenüben görgessen a Feladatok területre, kattintson a beállítások elemre, kattintson a TV gombra, kattintson a Kalauz gombra, majd kattintson a Csatornák szerkesztése gombra.

Miért nem kapok erős televíziós jelet az egyik digitális TV csatornához?

Ha üzenetet kap arról, hogy a Windows Médiaközpont nem talál TV-jelet egy kábeles digitális televízió csatornán, annak a következő okai lehetnek:

 • Lehetséges, hogy nincs előfizetése a digitális csatornára. A szolgáltatással kapcsolatban kérjen bővebb tájékoztatást a kábelszolgáltatójától. Ha egy csatorna megjelenik a Műsorkalauzban, de a kábelszolgáltatónál nincs előfizetve erre a csatornára, akkor a következő módon törölheti a csatornát:

  A kezdőképernyőn görgessen a Feladatok elemre, kattintson a Beállítások elemre, kattintson a TV elemre, ezután kattintson a Műsorkalauz elemre, végül kattintson a Csatornák szerkesztése parancsra.

 • Ha CableCARD kártyával rendelkezik, lehetséges, hogy nem jól illesztette be. Illessze be újra a CableCARD kártyát, majd próbálja meg újra a hangolását. Ha a Windows Médiaközpont kéri, hogy állítsa be újra a CableCARD kártyát, akkor kövesse a varázsló utasításait.

Megjegyzések

 • A Windows Media Center alkalmazás csak a Windows Vista Home Premium és Windows Vista Ultimate kiadásokban érhető el.

 • Élő tévéműsorok Windows Media Center alkalmazásban történő lejátszásához egy analóg vagy digitális TV-tunerre van szükség. Ha a számítógépben eredetileg nem volt TV-tunerkártya, lehetőség van a későbbi bővítésre. További információ a TV-tunerkártya beszerzéséről itt található: Segítség a TV-tunerkártya használatához vagy lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.