Akár levelet ír, akár számadatokat ad meg, a billentyűzet minden esetben az információk számítógépbe vitelének fő eszköze. De azt tudta, hogy a billentyűzetet a számítógép vezérlésére is használhatja? Elég néhány egyszerű billentyűparancsot (számítógépnek adott utasítást) megtanulnia. Már ez is segít abban, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni. Ez a cikk a billentyűzet használatának alapjairól szól, és segít elkezdeni megismerni a billentyűparancsokat.

A billentyűk elrendezése

A billentyűzeten található billentyűket feladatuk szerint számos csoportra lehet osztani:

 • Írásra szolgáló (alfanumerikus) billentyűk. Ezek a billentyűk megegyeznek a hagyományos írógépeken található betű, szám, írásjel és szimbólum billentyűkkel.

 • Vezérlőbillentyűk. Ezeket a billentyűket önmagukban, vagy más billentyűkkel együtt lenyomva bizonyos feladatok végrehajtására lehet használni. A leggyakrabban használt vezérlőbillentyűk a CTRL, az ALT, a Windows-embléma A Windows billentyűés az ESC billentyű.
 • Funkcióbillentyűk. A funkcióbillentyűk konkrét feladatok elvégzésére használhatók. A billentyűk neve F1, F2, F3 és így tovább, egészen az F12 billentyűig. Ezeknek a billentyűknek a feladata programról programra változik.

 • Navigációs billentyűk. Ezen billentyűk használatával lehet mozogni dokumentumokban vagy weboldalakon és szövegszerkesztés során. Ezek közé a billentyűk közé tartoznak a HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE és INSERT billentyűk.

 • Numerikus billentyűzet. A numerikus billentyűzet számok gyors beírásához hasznos. A billentyűk egy blokkban vannak elhelyezve, mint egy hagyományos számológép vagy összeadó gép esetében.

A következő illusztráción az látható, hogy egy tipikus billentyűzeten hogyan vannak elrendezve ezek a billentyűk. Egye billentyűzetek azonban eltérő elrendezésűek is lehetnek.

Billentyűtípusokat szemléltető billentyűzet
A billentyűk elrendezése egy billentyűzeten

Szöveg beírása

Amikor be kell írni valamit egy programban, e‑mailben vagy szövegmezőben, megjelenik egy villogó függőleges vonal. (A kurzor ). Ez a kurzor, amit beszúrási pontnak is neveznek. Jelzi, hogy hol fog megjelenni a beírt szöveg. A kurzort úgy mozgathatja, ha a kívánt helyre kattint az egérrel, vagy ha a navigációs gombokat használja (további információt ezzel kapcsolatban jelen cikk „Navigációs gombok használata” című szakaszában talál).

A betűkön, számokon, írásjeleken kívül az íráshoz használt billentyűk közé tartozik még a SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, szóköz és BACKSPACE billentyű is.

Billentyű neve
Használatának módja

SHIFT

Nyomja meg a SHIFT billentyűt egy betűvel együtt. A betű nagybetűként jelenik meg. Nyomja meg a SHIFT billentyűt egy másikkal együtt a billentyű felső felén található szimbólum beírásához.

CAPS LOCK

Nyomja meg a CAPS LOCK billentyűt egyszer, ha csak nagybetűket kíván írni. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismételten a CAPS LOCK billentyűt. Előfordulhat, hogy a billentyűzeten található egy kis jelzőfény, amely jelzi, hogy a CAPS LOCK funkció be van-e kapcsolva.

TAB

Ha egyszerre több szóközt kíván előre ugrani, nyomja meg a TAB billentyűt. Ha űrlapokon használja a TAB billentyűt, akkor minden egyes megnyomásnál a következő szövegmezőre ugrik a program.

ENTER

Ha a következő sor elejére kívánja mozgatni a kurzort, nyomja meg az ENTER billentyűt. Párbeszédpaneleken nyomja meg az ENTER billentyűt a kiemelt gomb kijelöléséhez.

SZÓKÖZ

Ha egy szóközzel előre kívánja mozgatni a kurzort, nyomja meg a SPACEBAR billentyűt.

VISSZA (BACKSPACE)

A kurzor előtti karakter vagy a kijelölt szöveg törléséhez nyomja meg a BACKSPACE billentyűt.

Billentyűparancsok használata

A Billentyűparancsok használata az egyik módja annak, hogy műveleteket hajtson végre a billentyűzet használatával. Azért nevezik ezeket billentyűparancsoknak, mert segítenek gyorsabban végezni munkáját. Valójában az egérrel végrehajtható szinte összes művelet vagy parancs sokkal gyorsabban elvégezhető a billentyűzet egy vagy több gombjának használatával.

A súgótémakörökben két vagy több billentyű közötti pluszjel (+) azt jelenti, hogy ezeket a billentyűket egyszerre kell lenyomni. A CTRL+A például azt jelenti, hogy nyomja meg és tartsa nyomva a CTRL billentyűt, majd nyomja meg az A betűt. A CTRL+SHIFT+A például azt jelenti, hogy nyomja meg és tartsa nyomva a CTRL és a SHIFT billentyűket, majd nyomja meg az A betűt.

Programok parancsikonjainak keresése

A legtöbb programban különböző dolgokat hajthat végre a billentyűzet használatával. Ahhoz, hogy megnézhesse, mely parancsokhoz tartozik billentyűparancs, nyisson meg egy menüt. A billentyűparancsok (amennyiben léteznek) a menüelemek mellett vannak feltüntetve.

A Microsoft Paint menüje a parancsok mellett megjelenő billentyűparancsokkal
A billentyűparancsok a menüelemek mellett jelennek meg.

Menük, parancsok és beállítások kijelölése

A billentyűzet használatával megnyithat menüket, vagy választhat parancsokat és más beállításokat. Ha egy menüket tartalmazó programban megnyomja az ALT billentyűt, az egyes menük nevében egy betű aláhúzottan jelenik meg. Nyomja meg az aláhúzott betűnek megfelelő billentyűt az adott menü megnyitásához. Nyomja meg az aláhúzott betűnek megfelelő billentyűt egy menüelemben az adott parancs kijelöléséhez.

A Microsoft WordPad menüje aláhúzott betűket tartalmazó parancsokkal
Nyomja meg az ALT+F billentyűkombinációt a Fájl menü megnyitásához, majd az A billentyűt a Nyomtatás parancs kiválasztásához.

Ez a trükk a párbeszédpanelek esetében is működik. Ha lát egy aláhúzott betűt egy párbeszédpanel valamely beállításánál, az azt jelenti, hogy a beállítást ki tudja választani, ha megnyomja és nyomva tartja az ALT billentyűt, majd megnyomja az adott betű billentyűjét.

Hasznos billentyűparancsok

A következő táblázatban fel vannak sorolva a leghasznosabb billentyűparancsok. Részletesebb lista a Billentyűparancsok szakaszban található.

Billentyűparancs
Művelet
Windows billentyű A Windows billentyű

A Start menü megnyitása

ALT+TAB

Váltás megnyitott programok vagy ablakok között

ALT+F4

Az aktív elem bezárása vagy kilépés az aktív programból

CTRL+S

Az aktuális fájl vagy dokumentum mentése (a legtöbb programban működik)

CTRL+C

A kijelölt elem másolása

CTRL+X

A kijelölt elem kivágása

CTRL+V

A kijelölt elem beillesztése

CTRL+Z

Művelet visszavonása

CTRL+A

A dokumentumban vagy ablakban található összes elem kiválasztása

F1

A Windows vagy egy program súgójának megjelenítése

Windows billentyű A Windows billentyű +F1

A Windows Súgó és támogatás megjelenítése

ESC

Az aktuális feladat törlése

Alkalmazás billentyű Az alkalmazásbillentyű

Egy programban egy adott kijelöléshez tartozó parancsokat tartalmazó menü megnyitása. Ugyanaz történik, mint amikor a jobb gombbal kattint a kijelölésre.

A navigációs billentyűk használata

A navigációs billentyűk lehetővé teszik, hogy áthelyezze a kurzort, mozogjon a dokumentumokban és weboldalakon vagy szöveget szerkesszen. A következő táblázatban ezeknek a billentyűknek néhány általános funkciója van felsorolva.

Billentyűparancs
Művelet

Balra, jobbra, fel és le billentyűk

Egy szóköznyit vagy sornyit helyezi át a kurzort vagy kijelölést a nyíl irányába, vagy a nyíl irányába görgeti a weboldalt

HOME

Egy sor elejére vagy a weboldal tetejére helyezi át a kurzort

END

Egy sor végére vagy a weboldal aljára helyezi át a kurzort

CTRL+HOME

Ugrás a dokumentum elejére

CTRL+END

Ugrás a dokumentum végére

PAGE UP

A kurzor vagy a lap áthelyezése egy képernyővel feljebb

PAGE DOWN

A kurzor vagy a lap áthelyezése egy képernyővel lejjebb

DELETE

A kurzor után található vagy a kijelölt szöveg törlése, a Windows rendszerben a kijelölt elem törlése és áthelyezése a lomtárba

INSERT

A beszúrási mód ki- vagy bekapcsolása. Amikor a beszúrási mód be van kapcsolva, akkor a beírt szöveget a program beszúrja a kurzor helyén. Ha a beszúrási mód ki van kapcsolva, akkor a beírt szöveg lecseréli a már létező karaktereket.

A numerikus billentyűzet használata

A numerikus billentyűzeten számbillentyűk (0-tól 9-ig) és matematikai műveleti jelek + (összeadás), - (kivonás), * (szorzás) és / (osztás) illetve a tizedesjele beírására szolgáló billentyűk találhatók a számológépeken vagy összeadó gépeken szokásos módon elrendezve. Ezek a karakterek természetesen máshol is megtalálhatók a billentyűzeten, de ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy egy kézzel gyorsan írjon be numerikus adatokat vagy matematikai műveleteket.

A numerikus billentyűzet
Numerikus billentyűzet

A numerikus billentyűzet használatához nyomja meg a NUM LOCK billentyűt. A legtöbb billentyűzeten található egy kis jelzőfény, amely azt jelzi, hogy a numerikus billentyűzet be van-e kapcsolva. Ha a numerikus billentyűzet ki van kapcsolva, akkor úgy működik, mint a navigációs billentyűk (ezek a funkciók a számok vagy szimbólumok mellett vannak feltüntetve a billentyűkön).

A numerikus billentyűzet segítségével egyszerű számításokat hajthat végre a Számológép programban.

A Számológép használata a numerikus billentyűzettel

 1. A Számológép megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, mutasson a Minden program menüpontra, ezután mutasson a Kellékek menüpontra, majd kattintson a Számológép parancsra.

 2. Ellenőrizze a fényt a billentyűzeten, amely jelzi, hogy be van-e kapcsolva a numerikus billentyűzet. Amennyiben nincs, nyomja meg a NUM LOCK billentyűt.

 3. A numerikus billentyűzeten írja be a számításban szereplő első számot.

 4. A numerikus billentyűzeten nyomja meg a + billentyűt az összeadáshoz, a - billentyűt a kivonáshoz, a * billentyűt a szorzáshoz vagy a / billentyűt az osztáshoz.

 5. Írja be a számításban szereplő következő számot.

 6. Nyomja meg az ENTER billentyűt a számítás végrehajtásához.

Három különös billentyű

Eddig majdnem az összes olyan billentyűről szó volt, amelyeket valószínűleg használni fog. Az igazán kíváncsiak kedvéért azonban nézzük meg a billentyűzeten található legtitokzatosabb billentyűket, amelyek a következők: PRINT SCREEN, SCROLL LOCK, és PAUSE/BREAK.

PRINT SCREEN (vagy PRT SCN)

Régen ez a billentyű pontosan azt tette, ami rá van írva – elküldte a nyomtatónak az aktuális szöveges képernyő tartalmát. Ma a PRINT SCREEN billentyű megnyomásakor a számítógép rögzíti a teljes képernyő képét, és a vágólapra, a számítógép memóriájába másolja azt. Onnan beillesztheti (CTRL+V) a Microsoft Paint programba vagy egy másik alkalmazásba, és ha kívánja, abból a programból ki is nyomtathatja.

Ennél is homályosabb a SYS RQ billentyű funkciója. Ez a felirat egyes billentyűzeteken PRINT SCREEN billentyűn található. A SYS RQ eredetileg egy „rendszerkérelem” elküldésére szolgált, de ez a parancs nem engedélyezett a Windows rendszerben.

Tipp

 • Nyomja meg ALT+PRINT SCREEN billentyűkombinációt, ha csak az aktív ablakról, és nem pedig az egész képernyőről kíván képet készíteni.

SCROLL LOCK (vagy SCR LK)

A legtöbb programban a SCROLL LOCK billentyű megnyomásának semmilyen hatása sincsen. Egyes alkalmazásokban a SCROLL LOCK billentyű megnyomása módosítja a nyílbillentyűk, valamint a PAGE UP és a PAGE DOWN billentyű viselkedését. Ezeket a billentyűket megnyomva úgy lehet görgetni a dokumentumban, hogy nem változik meg a kurzor vagy a kijelölés helye. Előfordulhat, hogy a billentyűzeten található egy kis fény, amely jelzi, hogy a SCROLL LOCK funkció be van-e kapcsolva.

PAUSE/BREAK

Ez egy alig használt billentyű. Egyes régebbi programokban ezen billentyű megnyomása szünetelteti, vagy a CTRL billentyűvel együtt megnyomva megszakítja a program futását.

Egyéb billentyűk

Egyes modern billentyűzetek rendelkeznek „hívóbetűkkel” vagy gombokkal, amelyek megnyomásával azonnal elérhetők bizonyos programok, fájlok vagy parancsok. Egyéb modellek hangerő-szabályozóval, görgetőkerékkel, nagyítókerékkel és más szerkentyűkkel vannak felszerelve. Ezekről a szolgáltatásokról részletes információ a billentyűzethez vagy számítógéphez kapott dokumentációban, vagy a gyártó weboldalán található.

Tippek a billentyűzet biztonságos használatához

A billentyűzet helyes használatával megelőzhetők a csukló-, kézfej- és karfájdalmak és -sérülések, főleg akkor, ha hosszú ideig használja a számítógépet. Az alábbiakban talál néhány tippet, amelyek segíthetnek ezen problémák megelőzésében:

 • A billentyűzetet könyökmagasságban helyezze el. A felkarjai lazán lógjanak a teste mellett.

 • A billentyűzetet középen maga előtt helyezze el. Amennyiben a billentyűzet rendelkezik numerikus billentyűzettel, a szóköz billentyűt használhatja középpontként.

 • Írás közben a kézfejei és a csuklói legyenek a billentyűzet felett a levegőben. Így az egész keze kinyújtásával érheti el a távolabbra eső billentyűket, és nem kell megterhelnie az ujjait az állandó nyújtogatásukkal.

 • Írás közben ne pihentesse a tenyerét vagy csuklóját semmilyen felületen. Amennyiben a billentyűzete rendelkezik a tenyere pihentetésére szolgáló felülettel, azt csak az írás közbeni szünetekben használja.

 • Írás közben finoman nyomja meg a billentyűket, és tartsa egyenesen a csuklóját.

 • Amikor nem ír, pihentesse a kézfejét és a karját is.

 • Minden 15-20 percben tartson rövid szünetet.