MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

A jelen licencszerződés kötelező megállapodás a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően egy társvállalata) és Ön között. Kérjük, olvassa el a szerződést. A feltételek a fent nevezett szoftverre értendők, beleértve azt az adathordozót (ha van ilyen), amelyen Ön a szoftvert megkapta. A feltételek a Microsoft által ehhez a szoftverhez kibocsátott bármely

 • újabb verzióra (beleértve a frissítéseket és kiegészítőket),

 • frissítésre,

 • kiegészítőre,

 • internetalapú, illetve

 • terméktámogatási szolgáltatásra

vonatkoznak, kivéve, ha ezen elemeket más feltételek kísérik. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, úgy ne használja a szoftvert.

Az alábbiakban leírtak szerint a szoftver telepítésével és használatával Ön hozzájárul bizonyos általános számítógépadatok gyűjtéséhez az eredetiségvizsgálat, az automatikus letöltések, illetve egyes frissítések telepítése, valamint az internetalapú szolgáltatások használata során.

Ha elfogadja ezeket a licencfeltételeket, az alábbi jogokkal rendelkezik.


 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK

  1. Otthoni használat: otthoni felhasználóként az Ön és családtagjai által használt személyes eszközökön a szoftver tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja.

  2. Kisvállalatok: kisvállalkozóként legfeljebb tíz (10) eszközön telepítheti és használhatja a szoftvert.

  3. Használati korlátozások: a szoftver nem használható kormányzati és oktatási intézmények eszközein.

  4. Az alkotórészek elkülönítése: a licencjog a szoftver alkotórészeinek összességére mint egységes termékre vonatkozik. Az alkotórészeket nem különítheti el egymástól és nem telepítheti különböző eszközökre.

  5. A szoftverhez tartozó Microsoft-programok: a szoftverhez egyéb Microsoft-programok is tartozhatnak. Ezen programok Ön általi használatára a jelen licencfeltételek érvényesek.

 2. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK A Microsoft internetalapú szolgáltatásokat is nyújt a szoftverrel együtt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.

  1. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához: az alábbiakban és a Microsoft Security Essentials adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett szoftverfunkciók az interneten keresztül kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszereihez. Egyes esetekben Ön nem kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Egyes esetekben lehetősége van ezeket a funkciókat kikapcsolni vagy nem igénybe venni. A funkciókról további információt a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 webhelyen talál. Ezen funkciók igénybevételével Ön hozzájárul az adatok átviteléhez. A Microsoft nem használja fel a fent említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem pedig az Önnel való kapcsolatfelvételre.

   1. Számítógépadatok: az alábbi funkciók internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszerekbe különféle számítógépadatokat küldenek, például az Ön IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, a használt szoftver nevét és verziószámát, valamint azon készülék nyelvkódját, amelyre a szoftver telepítve van. A Microsoft ezeket az adatokat felhasználva teszi elérhetővé az internetalapú szolgáltatásokat.

    • Frissítések: A szoftver alapértelmezés szerint automatikusan letölti a definíciófrissítéseket. További információ az adatvédelmi nyilatkozatban olvasható, az alábbi webhelyen: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Rosszindulatú szoftverek eltávolítása: Az ütemezett vizsgálatok során, illetve ha Ön ezt a műveletet választja, a szoftver megkeresi és eltávolítja az eszközön található, komoly veszélyt jelentő rosszindulatú szoftvereket („kártevőket”). A szoftver ezután jelentésben értesíti a Microsoftot az észlelt kártevőkről vagy a keresés során fellépő hibákról, az észleléssel és a hibákkal kapcsolatos információkról, valamint az eszközzel kapcsolatos egyéb információkról, melyek segítségével a Microsoft továbbfejlesztheti jelen, illetve egyéb termékeit és szolgáltatásait. A jelentés nem tartalmaz olyan adatokat, amelyek alapján Ön azonosítható lenne.

    • Vélhetően nemkívánatos szoftverek: A szoftver alacsonytól közepesig terjedő súlyosságú kártevő programokat keres a számítógépen, beleértve többek között a kémprogramokat és egyéb vélhetően nemkívánatos szoftvereket („Vélhetően nemkívánatos szoftverek”). A szoftver kizárólag akkor távolítja el vagy tiltja le az alacsonytól a közepesig terjedő súlyosságú Vélhetően nemkívánatos szoftvereket, ha ezt Ön jóváhagyja. A Vélhetően nemkívánatos szoftverek eltávolítása vagy letiltása a számítógépen található egyéb szoftverek működésképtelenségét okozhatja, illetve valamely egyéb szoftver használatára vonatkozó licenc megsértéséhez vezethet, amennyiben az adott Vélhetően nemkívánatos szoftvert az egyéb szoftver használatának előfeltételeként telepítette. A Vélhetően nemkívánatos szoftver eltávolítása előtt olvassa el az egyéb szoftverre vonatkozó licencszerződést. Jelen szoftver használatakor az is előfordulhat, hogy Ön vagy a rendszer olyan szoftvert is eltávolít vagy letilt, amely nem Vélhetően nemkívánatos szoftver.

    • Microsoft Active Protection Service (MAPS)-részvétel: A Microsoft Active Protection Service (MAPS) egy önkéntes, nemzetközi, kártevők ellen küzdő közösség, amely a Microsoft Security Essentials felhasználóit is magába foglalja. Az első telepítést követően a felhasználók alapértelmezés szerint a MAPS alapszintű tagjaivá válnak. Alapszintű tagság esetén, ha a szoftver be van kapcsolva, a MAPS információt szolgáltat a Microsoftnak a talált kártevő programokról és az egyéb Vélhetően nemkívánatos szoftverekről. Ha a MAPS-jelentés olyan kártevőkről vagy Vélhetően nemkívánatos szoftverekről tartalmaz információt, amelyeket ez a szoftver el tud távolítani, a MAPS letölti az ehhez szükséges legfrissebb definíciót. A MAPS a vakriasztást (amikor valamit kártevőként azonosítanak, majd kiderül, hogy nem az) is felismeri, és kijavítja. Bizonyos esetekben a Microsoft véletlenül személyes adatokat is kaphat. Ezeket az adatokat azonban a Microsoft nem használja azonosításra vagy kapcsolatfelvételre. A MAPS-ról és a Microsoftnak küldött adatokról további információt az adatvédelmi nyilatkozatban talál az alábbi webhelyen: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Hibajelentések: Jelen szoftver automatikus hibajelentéseket küld a Microsoftnak, amelyben leírja, hogy a szoftver mely alkotórészei hibásodtak meg. Engedély nélkül a szoftver sem fájlokat, sem pedig memóriaképeket nem küld el. A Hibajelentésekről további információt az alábbi webhelyen talál: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update: A szoftver bekapcsolja az automatikus frissítést a Windows Update és a Microsoft Update szolgáltatásokból. A Windows Update és a Microsoft Update szolgáltatás megfelelő működésének biztosítása érdekében a rendszer időről időre külön értesítés nélkül letölti és telepíti a Windows Update és/vagy a Microsoft Update frissítéseit és letöltéseit.

   2. Az adatok felhasználása: a Microsoft a számítógépadatokat, a hibajelentéseket, a CEIP program adatait, valamint a kártevőjelentéseket az általa kínált szoftverek és szolgáltatások fejlesztésére használhatja fel. Ezeket az adatokat a Microsoft másokkal, például a hardver- vagy szoftvergyártókkal is megoszthatja. Az adatokat az ilyen felek arra használhatják, hogy javítsák termékeik együttműködését a Microsoft szoftvereivel.

 3. A LICENC HATÓKÖRE: Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. Jelen szerződés csupán meghatározott jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Be kell tartania az alábbi korlátozásokat:

  • nem kerülheti meg a szoftver semmilyen technikai korlátozását;

  • nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ha és ahogyan az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik;

  • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy amennyit az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;

  • nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából;

  • a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe;

  • nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félnek; továbbá

  • kereskedelmi üzemeltetési szolgáltatást sem nyújthat vele.

 4. BIZTONSÁGI MÁSOLAT: a szoftverről egyetlen biztonsági másolat készíthető. Ezt Ön kizárólag a szoftver újratelepítésére használhatja.

 5. DOKUMENTÁCIÓ: saját, belső tájékoztatási célra az Ön belső hálózatához érvényes hozzáférési engedéllyel rendelkező bármely személy lemásolhatja és használhatja a dokumentációt.

 6. MÁSOLÁS MÁSIK ESZKÖZRE: a szoftvert eltávolíthatja, majd telepítheti egy másik, Ön által használt eszközre. Nem használhatja azonban a licencet egyszerre több eszközön.

 7. EXPORTKORLÁTOZÁSOK: a szoftver az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozásának hatálya alá tartozik. Önnek minden hazai és nemzetközi törvényi előírást és szabályozást be kell tartania, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a jogszabályok magukban foglalják a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásokat is. További információt az alábbi webhelyen talál: www.microsoft.com/exporting.

 8. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK: mivel a szoftver „adott állapotában” áll rendelkezésre, előfordulhat, hogy a Microsoft nem nyújt hozzá terméktámogatási szolgáltatást.

 9. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA: jelen szerződés, valamint az Ön által használt kiegészítők, frissítések, internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

 10. ALKALMAZANDÓ JOG

  1. Az Amerikai Egyesült Államokban: ha Ön a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, úgy a jelen szerződés értelmezésére és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb panasz tekintetében az Ön lakhely szerinti államának törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos panaszokat, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a vétségeket.

  2. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül: ha Ön a szoftvert bármely más országban szerezte be, úgy az adott ország törvényei az irányadók.

 11. HATÁLYOS JOG: jelen szerződés meghatároz bizonyos jogokat. Előfordulhat hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosíthatnak Önnek. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. Jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának törvényei ezt nem teszik lehetővé.

 12. A JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA: a licenc az „adott állapotú” szoftverhez biztosít Önnek jogokat. A szoftvert a saját felelősségére használja. A Microsoft nem nyújt semmiféle kifejezett szavatosságot, garanciát vagy feltételt. A helyi törvények szerint Önt további fogyasztói jogok is megillethetik, amelyeket jelen szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton a helyi jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elzárkózik a védelmezett garanciavállalástól az eladhatóságra, az adott célra való alkalmazhatóságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozóan. KIZÁRÓLAG AUSZTRÁLIÁBAN: Önt az ausztrál Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen feltételeknek nem célja e jogainak csorbítása.

 13. KÁROK ÉS JOGORVOSLAT KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA A Microsofttól vagy beszállítóitól Ön legfeljebb 5 USD mértékű közvetlen kártérítésre jogosult. Ön nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, üzleti haszon elmaradásából eredő, különleges, közvetett vagy járulékos károkat.

  A korlátozás a következőkre érvényes:

  • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre; valamint a

  • szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más vétséggel kapcsolatos panaszra a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

   A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudhatott volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás azért nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.