MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

MICROSOFT ALAPVETŐ BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően egy társvállalata) és Ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak – ez tartalmazza az adathordozót (ha van ilyen), amelyen a szoftvert megkapta. A feltételek a szoftverhez tartozó bármely alábbi Microsoft-termékre is vonatkoznak:

 • a szoftver későbbi verzióira (beleértve minden frissítést és kiegészítést),

 • frissítésre,

 • bővítésre,

 • internetalapú szolgáltatásra és

 • terméktámogatási szolgáltatásra,

kivéve, ha ezen elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, úgy ne használja a szoftvert,

Az alábbiakban leírtak szerint a szoftver telepítésével vagy használatával Ön hozzájárul bizonyos általános számítógépadatok átviteléhez és bizonyos frissítések számítógépére való automatikus letöltéséhez és telepítéséhez az eredetiség ellenőrzése során, illetve az internetalapú szolgáltatások számára.

Ha elfogadja a jelen licencfeltételeket, azok az alábbiakban ismertetett jogokat biztosítják Önnek.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Otthoni használat. Amennyiben Ön otthoni felhasználó, úgy Ön a szoftver tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja a saját személyes készülékein az Önnel közös háztartásban élő személyek általi használatra.

  2. Kisvállalat. Amennyiben Ön egy kisvállalkozást üzemeltet, úgy a szoftvert legfeljebb tíz (10) készülékre telepítheti a vállalkozásán belül.

  3. Korlátozások. A szoftver nem futtatható kormányzati vagy oktatási intézmények tulajdonában lévő készülékeken.

  4. Az alkotórészek elkülönítése. A licencjog a szoftver alkotórészeire mint egységes termékre vonatkozik. Az alkotórészeket nem különítheti el, és nem telepítheti különböző készülékekre.

  5. A szoftverhez tartozó Microsoft programok. A szoftverhez egyéb Microsoft programok is tartozhatnak. Az ilyen programok Ön általi használatára a hozzájuk tartozó licencfeltételek vonatkoznak.

 2. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft internetalapú szolgáltatásokat is nyújt a szoftverrel együtt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.

  1. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához. Az alábbiakban és a Microsoft Alapvető Biztonsági Szolgáltatások Adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett szoftverfunkciók az interneten keresztül kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógéprendszereihez. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Bizonyos esetekben ezeket a funkciókat kikapcsolhatja, vagy lehetősége van nem használni őket. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni ezen szolgáltatásokról, keresse fel a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. webhelyet. Ezen szolgáltatások igénybe vételével Ön hozzájárul az adatok átviteléhez. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre.

   1. Számítógépadatok. Az alábbi szolgáltatások internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszerekbe különféle számítógépadatokat küldenek, például az Ön IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, a használt szoftver nevét és verziószámát, valamint azon készülék nyelvi kódját, amelyre a szoftver telepítve van. A Microsoft ezeket az adatokat csak arra használja, hogy az internetalapú szolgáltatásokat elérhetővé tegye az Ön számára.

    • Frissítések. Alapértelmezés szerint a szoftver automatikusan letölti a definíciók frissítéseit. További tájékoztatást az adatvédelmi nyilatkozatban olvashat a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 címen.

    • Rosszindulatú programok eltávolítása. A szoftver ellenőrzi bizonyos igen veszélyes rosszindulatú programok („Kártékony programok”) meglétét a készülékén az ütemezett ellenőrzések során, illetve amikor Ön ezt a műveletet választja. Amikor a szoftver Kártékony programokat keres az Ön készülékén, egy jelentést küld a Microsoftnak az észlelt Kártékony programokról vagy a Kártékony programok ellenőrzése során fellépő hibákról, az észleléssel kapcsolatos információkról, a Kártékony programok keresése során fellépett hibákról, és a készülékével kapcsolatos egyéb információkról, amelyek segítségül szolgálnak számunkra ezen szoftver és az egyéb Microsoft-termékek, illetve szolgáltatások fejlesztéséhez. A jelentés nem tartalmaz olyan adatokat, amelyek alapján Ön azonosítható lenne.

    • Nemkívánatos szoftverek. A szoftver alacsonytól közepes súlyosságig Kártékony programokat keres a számítógépén, beleértve többek között a kémprogramokat és az egyéb potenciálisan nemkívánatos programokat („Nemkívánatos szoftverek”). A szoftver csak az alacsonytól a közepes súlyosságig távolítja el vagy tiltja le a Nemkívánatos szoftvereket, ha Ön ezt elfogadja. A Nemkívánatos szoftverek eltávolítása vagy letiltása a számítógépén található egyéb szoftverek működésképtelenségéhez vezethet, és valamely egyéb szoftver használatára vonatkozó licenc megsértéséhez vezethet a számítógépén, ha az egyéb szoftver ezt a Nemkívánatos szoftvert az egyéb szoftver használatának előfeltételeként telepítette az Ön számítógépére. Mielőtt hozzájárulna a Nemkívánatost szoftver eltávolításához, el kell olvasnia az egyéb szoftverre vonatkozó licencszerződést. Ezen szoftver használatával az is előfordulhat, hogy Ön vagy a rendszer nem Nemkívánatos szoftvert távolít el.

    • Microsoft Active Protection Service (MAPS) részvétel. A Microsoft Active Protection Service (MAPS) Kártékony program ellenes közösség egy önkéntes, világméretű közösség, amely magában foglalja a Microsoft Security Essentials (Microsoft Alapvető Biztonsági Szolgáltatások) felhasználóit. Az első telepítés során a felhasználók Alapszintű tagként automatikusan feliratkozásra kerülnek a MAPS szolgáltatásban való részvételre. Az Alapszintű tagság keretein belül a szoftver bekapcsolásakor a MAPS adatokat közölhet a Kártékony programokról és a Nemkívánatos szoftverek egyéb formáiról a Microsoftnak. Amennyiben a MAPS jelentése adatokat tartalmaz azon Kártékony programokról, illetve Nemkívánatos szoftverekről, amelyeket a szoftver képes lehet eltávolítani, a MAPS letölti a legfrissebb aláírást annak hozzárendelése érdekében. A MAPS „vakriasztásokat” is találhat (amikor egy eredetileg Kártékony programként minősített szoftverről kiderül, hogy nem az), és kijavíthatja azokat. Bizonyos esetekben személyes adatok nem szándékolt módon elküldésre kerülhetnek a Microsoftnak. A Microsoft azonban nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a MAPS szolgáltatásról és a szolgáltatás által a Microsoftnak továbbított adatokról, tekintse meg a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 webhelyen elérhető adatvédelmi nyilatkozatot.

    • Hibajelentések. Ez a szoftver automatikusan hibajelentéseket küld a Microsoftnak, amely leírja, hogy mely szoftveralkotórészekben voltak hibák. Memóriaképek vagy fájlok az Ön hozzájárulása nélkül nem lesznek elküldve. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a Hibajelentésekről, keresse fel a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 webhelyet.

    • Windows Update; Microsoft Update szolgáltatás. A szoftver bekapcsolja az automatikus frissítést a Windows Update és a Microsoft Update webhelyről. A szoftverben található Windows Update és Microsoft Update szolgáltatás megfelelő működése érdekében időről időre a Windows Update és/vagy a Microsoft Update szolgáltatás frissítései vagy letöltései lehetnek szükségesek, és ezek letöltése, illetve telepítése az Ön további értesítése nélkül is megtörténhet.

   2. Az adatok felhasználása. A számítógépadatokat, a hibajelentéseket, a Felhasználói élmény javítására irányuló program által gyűjtött adatokat, valamint a Kártékony programokkal kapcsolatos jelentéseket felhasználhatjuk szoftvereink és szolgáltatásaink fejlesztésére. Azokat meg is oszthatjuk másokkal, például a hardver- vagy szoftvergyártókkal. Az adatokat az ilyen felek arra használhatják, hogy javítsák termékeik együttműködését a Microsoft szoftverekkel.

 3. A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán bizonyos jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályok ezen korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Ön:

  • nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását;

  • nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;

  • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;

  • nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából;

  • a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe;

  • nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félnek; valamint

  • kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást sem nyújthat a szoftverrel.

 4. BIZTONSÁGI MÁSOLAT. A szoftverről egyetlen biztonsági másolat készíthető. Ezt Ön kizárólag a szoftver újratelepítésére használhatja.

 5. DOKUMENTÁCIÓ. Az Ön számítógépeihez vagy belső hálózatához jogosultan hozzáférő bármely személy saját, belső tájékoztatási célra lemásolhatja és használhatja a dokumentációt.

 6. 7. ÁTRUHÁZÁS EGY MÁSIK KÉSZÜLÉKRE. A szoftvert eltávolíthatja és a használatához telepítheti azt egy másik készülékre. Ezáltal azonban Ön a licencet nem oszthatja meg a készülékek között.

 7. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Önnek be kell tartania minden hazai és nemzetközi törvényi előírást és szabályozást, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények a végfelhasználókra és a végfelhasználásra, illetve a felhasználási helyre vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.

 8. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver „adott állapotában” áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást.

 9. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a használt bővítések, frissítések, internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

 10. ALKALMAZANDÓ JOG.

  1. Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha Ön a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, úgy a jelen szerződés értelmezése és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igény tekintetében az Ön lakhelye szerinti állam törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a szerződésen kívül okozott károk megtérítésének szabályait.

  2. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók.

 11. HATÁLYOS JOG. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának törvényei ezt nem engedélyezik.

 12. GARANCIA KIZÁRÁSA. A licenc az „adott állapotú” szoftverhez biztosít Önnek jogokat. Ön a szoftvert saját felelősségére használja. A Microsoft nem nyújt semmiféle kifejezett jótállást, garanciát vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön további fogyasztói jogokkal is rendelkezhet, amelyeket ez a szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton elzárkózik bármiféle, a kereskedelmi forgalmazásra, illetve az adott célra történŐ alkalmazhatóságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó, vélelmezett garanciavállalástól a helyi jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

 13. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. A Microsofttól vagy beszállítóitól csak közvetlen kár esetén, 5,00 USD erejéig kaphat kártérítést. Ön nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, üzleti haszon elmaradásából eredő, különleges, közvetett vagy járulékos károkat.

  Ezen korlátozás vonatkozik:

  • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre;

  • szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.