Miért nem vette fel a Windows Media Center a tévéműsort?

Ha a Windows Media Center nem vett fel egy tévéműsort, és a sugárzása már befejeződött, az utólagos felvételre nincs mód. A beállítások vagy a hardverkonfiguráció azonban megváltoztatható úgy, hogy a későbbiekben ne forduljon elő felvételi hiba.

Ha azt a műsort, amit nem sikerült felvenni, máskor is sugározzák, ismét ütemezni lehet a felvételét. További információt a felvenni kívánt TV-műsorok ütemezésével kapcsolatban a Tévéműsor rögzítése a Windows Media Center alkalmazásban című témakörben talál.

A következő okok miatt maradhat el egy tévéműsor felvétele:

Az összes megjelenítése

A felvételek ütközése

Ha egy adott időpontra több felvétel lett ütemezve, mint ahány TV-tuner rendelkezésre áll a számítógépen, a Media Center értesíti a felvételi ütközés fennállásáról, és az utasításokat követve megoldhatja a problémát.

Ha a felvételi ütközés olyankor áll fenn, amikor nem használja a számítógépet, a Media Center megpróbálja saját maga megoldani az ütközést. Ha lehetséges, a Media Center alternatív dátumot és időt talál a műsorok egyikének felvételére, és úgy állítja be a felvételütemezést, hogy mindkét műsort fel tudja venni. Ellenkező esetben kiválasztja, melyik műsort vegye fel, a következő rangsorolás szerint:

 1. Egyszeri felvétel (ami nem része sorozatnak)

 2. Sorozatok elsőbbségi rangsorolása

 3. Az elsőként ütemezett műsor

Ha két különböző sorozat epizódjainak tervezett felvétele ütközik, a Media Center a sorozatok prioritási beállítása alapján dönti el, hogy melyik műsort rögzítse. A sorozat prioritási beállításainak megváltoztatásával biztosíthatja, hogy az alkalmazás ütközéskor a kedvenc sorozatát vegye fel.

 1. A Windows Media Center kezdőképernyőjén görgessen a TV területre, kattintson a Felvett TV-műsor, az Időzített megtekintése, aztán a Sorozat, majd a Prioritás módosítása lehetőségre.

 2. Az ütemezett sorozat prioritási listában történő felfelé vagy lefelé mozgatásához kattintson a Fel nyílra A felfelé nyíl képe vagy a Le nyílra A lefelé nyíl képe, aztán kattintson a Kész gombra.

  A legutoljára ütemezett sorozat automatikusan a lista aljára kerül, a legalacsonyabb prioritással.

További információt a felvételek ütközésével kapcsolatban a Felvétellel kapcsolatos problémák a Windows Media Center alkalmazásban című témakörben talál.

Tipp

 • Ha gyakran előfordulnak felvételi ütközések, fontolja meg további TV-tuner beszerelését a számítógépbe, hogy két tévéműsort is fel tudjon venni egy időben két különböző csatornáról.

Nem áll rendelkezésre hely a merevlemezen

A Media Center nem tudja felvenni az ütemezett műsort, ha nincs elég hely a merevlemezen a tárolásához. Tárhely felszabadításához törölhet néhány korábban felvett műsort. A Media Center alkalmazásban is növelhető a felvett tévéműsorok számára rendelkezésre álló hely; vagy, több merevlemez esetén, ha az egyik megtelik, megadhat a Media Center alkalmazásnak egy másik merevlemezt a tévéműsorok felvételéhez.

 1. A Windows Media Center kezdőképernyőjén görgessen a Feladatok területre, kattintson a Beállítások gombra, kattintson a TV lehetőségre, aztán a Felvétel, majd a Felvételek tárolása lehetőségre.

 2. Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A Maximális televíziós korlát területen kattintson a plusz (+) vagy a mínusz (-) gombra a merevlemezre felvett tévéműsorok korlátozásának emeléséhez vagy csökkentéséhez.

  • A Felvétel erre a meghajtóra területen kattintson a plusz (+) vagy a mínusz (-) gombra, és válasszon egy új meghajtót a Media Center felvett televízióműsorainak mentéséhez.

 3. Kattintson a Mentés gombra.

Megjegyzések

 • A Media Center több meghajtón is képes figyelni a felvett tévéműsorokat, de csak a Felvételek tárolása beállításnál megadott meghajtóra tudja menteni őket.

 • A nagy felbontású tévéműsorok sokkal több helyet foglalnak el a merevlemezen, mint a szabványos felbontású felvételek, és gyorsabban megtöltik a merevlemezt.

 • Ha kevés hely van a merevlemezen, előfordulhat, hogy az alkalmazás felveszi a műsort, de aztán automatikusan le is törli, hogy helyet szabadítson fel a következő felvételhez. A fenti, és az egyéb beállítások módosításához a Windows Media Center kezdőképernyőjén görgessen a Feladatok területre, kattintson a Beállítások, aztán a TV, a Felvétel, majd a Felvétel alapbeállításai lehetőségre.

Nem érhető el televíziós jelforrás

Ha nem érhető el a televíziós jelforrás a Media Center alkalmazásban, először ellenőrizze a televíziós jelkábelt, hogy biztosan megfelelően legyen csatlakoztatva a TV-tunerhez. Ha minden megfelelően van csatlakoztatva, de még mindig nem érkezik jel, annak a következő okai lehetnek:

 • A televíziós jelforrás nem működik megfelelően. Ennek oka az lehet, hogy a televíziós szolgáltatótól származó jel ideiglenesen nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben valószínűleg törölnie kell vagy át kell ütemeznie a felvételt, amíg a jel újra nem működik. Amennyiben más jellegű problémái vannak a televíziós jelforrással, olvassa el a Tévénézés a Windows Media Center alkalmazásban: gyakori kérdések című témakört.

 • A TV-tuner nem működik megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a számítógépen a legújabb illesztőprogram van telepítve a TV-tunerhez. További információ: Nem megfelelően működő hardver illesztőprogramjának frissítése.

 • Műszaki problémák a Media Center alkalmazásban. Ha a Media Center nem észleli a televíziós jelforrást a felvételhez, de minden más megfelelően működik, próbálja meg újraindítani a számítógépet.

Kikapcsolt a számítógép, vagy a hordozható számítógép akkumulátora lemerült

A Media Center akkor is fel tudja venni a tévéműsort, ha a számítógép alvás, hibrid alvás vagy hibernált üzemmódban van. Ugyanakkor a számítógép nem veszi fel a műsort, ha a felvétel ütemezett idejekor ki van kapcsolva.

Ha hordozható számítógépen készít felvételt egy tévéműsorról, az időzített felvétel akkor sem szakad meg, ha a hordozható számítógép alvás, hibrid alvás vagy hibernált üzemmódban van, és az energiaellátását akkumulátor biztosítja. Ha az akkumulátor lemerül, a felvétel készítése leáll.

A Media Center nem találja a csatornát vagy nem a megfelelőt vette fel

A Media Center hibásan kezdhet működni, amikor csatornát vált a műsor rögzítésének megkezdéséhez, vagy egyszerűen csak nem a megfelelő csatornát veszi fel. Ezek a problémák gyakoribbak, ha a televíziós jel dekóderen keresztül érkezik. A dekóderen a csatornaváltási hiba az alábbiak miatt léphet fel:

 • Az infravörös vezérlőkábel nem megfelelően van elhelyezve a dekóderen. Ha az infravörös vezérlőkábel a dekóder elején nem megfelelően van elhelyezve, vagy egyáltalán nincs csatlakoztatva, a Media Center nem tud csatornaváltó jelet küldeni a dekódernek.

 • A dekóder televíziós csatornaváltási sebessége túl gyors vagy lassú. Ha nem megfelelő csatornaváltási sebesség van beállítva, lehet, hogy a dekóder a Media Center által küldött három csatornaszámjegyből csak kettőt kap meg, így egy háromjegyű csatorna helyett egy kétjegyűre kapcsol. Ilyenkor állítsa be újra a televíziós jelforrást és válasszon másik csatornaváltási sebességet.

  • A Windows Media Center kezdőképernyőjén görgessen a Feladatok területre, kattintson a Beállítások, aztán a TV, majd a Televíziós jelforrás beállítása lehetőségre, és kövesse az utasításokat.

 • A Media Center olyan csatornára próbál váltani, amely nem része a televíziós szolgáltatási csomagjának. Dekóder használatakor elveszhet a szinkron a Media Center és a dekóder között, így a Media Center nem a megfelelő csatornát veszi fel. A Media Center alkalmazásban el lehet rejteni a nemkívánatos csatornákat, és ezzel meg lehet akadályozni olyan csatornák felvételét, amiknek a vétele nem megoldott. Meg is lehet jeleníteni azokat a rejtett csatornákat, amiket vesz, hogy a Media Center hozzájuk tudjon férni.

  1. A Windows Media Center kezdőképernyőjén görgessen a Feladatok területre, kattintson a Beállítások gombra, kattintson a TV lehetőségre, aztán a Műsorújság, majd a Csatornák szerkesztése lehetőségre.

  2. Görgesse végig a listát, és keresse meg azokat a csatornákat, amiket meg kíván jeleníteni, vagy el szeretne rejteni.

  3. A beállításának megváltoztatásához jelölje be a jelölőnégyzetet a csatornák mellett, és kattintson a Mentés gombra.

   Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a csatorna megjelenik a műsorújságban, ha a jelölés törölve van, a csatorna nem jelenik meg.

Megjegyzés

 • Ha dekóder használatakor képernyőüzenetek jelennek meg, a dekóder távvezérlőjével kell műveletet végrehajtania, mielőtt csatornát tudna váltani a Media Center alkalmazásban.

A műsor felvételének elmaradását kiváltó egyéb okok

 • A műsorújság nem friss. A Media Center automatikusan frissíti a műsorújságot, de Ön is letöltheti a legutóbbi műsorújság-információkat.

  • A Windows Media Center kezdőképernyőjén görgessen a Feladatok területre, kattintson a Beállítások gombra, kattintson a TV, a Műsorújság, aztán a Legfrissebb műsorújságlisták letöltése lehetőségre, majd kattintson az OK gombra.

   A műsorújságlisták frissítéséről értesítést fog kapni. További információt a műsorújsággal kapcsolatban a A Windows Media Center műsorkalauzának használata című témakörben talál.

 • Az adott műsor felvétele korlátozott. Ha a műsorszóró a műsor felvételét tiltó korlátozásokat ad meg, a Media Center nem tudja rögzíteni a műsort.

 • Elérte a sorozatból megtartott epizódok felső korlátját. Alapértelmezés szerint a Media Center a felvett tévésorozat annyi epizódját tartja meg, amennyit csak lehetséges. Ha azonban egy adott sorozat részeit nem sikerül felvenni, próbálja leellenőrizni a sorozat beállításait.

  1. A Windows Media Center kezdőképernyőjén görgessen a TV területre, kattintson a Felvett TV-műsor, az Időzített megtekintése, aztán a Sorozat lehetőségre.

  2. Kattintson a sorozat nevére, aztán a Sorozatbeállítások gombra az adott sorozat beállításainak megtekintéséhez és módosításához.

Ha még mindig nem biztos abban, hogy miért nem lett felvéve a műsor, ellenőrizze le a felvételek előzményeit.

 1. A Windows Media Center kezdőképernyőjén görgessen a TV területre, kattintson a Felvett TV-műsor, az Időzített megtekintése, aztán az Előzmények lehetőségre.

 2. A lista rendezéséhez kattintson a Dátum szerint, az Állapot szerint, vagy a Cím szerint választógombra.

  A cím mellett megjelenik mindegyik műsor állapota.

  A felvételi állapot részleteit megtekintheti a műsor címére kattintással.

Megjegyzés

 • Élő tévéműsoroknak a Windows Media Center alkalmazásban történő lejátszásához vagy felvételéhez analóg vagy digitális TV-tunerre van szükség. Ha a számítógép nem rendelkezik TV-tunerrel, lehet, hogy bővíthető. A TV-tunerek beszerzésével kapcsolatban további információkat a Segítség a TV-tuner használatához című témakörben talál, illetve kapcsolatba léphet a számítógép gyártójával is.