A BitLocker meghajtótitkosítási funkciójával védelemmel láthat el fájlokat vagy akár egy teljes meghajtót is. A BitLocker meg tudja akadályozni, hogy támadók férjenek hozzá a jelszavakat tartalmazó rendszerfájlokhoz, vagy a számítógépből eltávolított merevlemezhez úgy, hogy azt egy másik számítógépbe helyezik. Továbbra is a megszokott módon jelentkezhet be a Windows rendszerbe, és használhatja fájljait.

Megjegyzés

Az összes megjelenítése

A BitLocker bekapcsolása

Figyelmeztetés

 • A BitLocker első bekapcsolásakor feltétlenül készítsen helyreállítási kulcsot. Ellenkező esetben végleg elveszítheti a fájlokhoz való hozzáférést. További információt a Helyreállíthatók-e a BitLockerrel titkosított adatok a helyreállítási adatok nélkül? című témakörben talál.

  Ha képernyőolvasó alkalmazást használ, nem fogja tudni felolvastatni a BitLocker üdvözlőképernyő előtt megjelenő képernyőit, például a BitLocker PIN-beírási és a BitLocker helyreállítási képernyőt.

 1. A BitLocker meghajtótitkosítás megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Keresés gombra (egér használata esetén mutasson a képernyő jobb felső sarkára, húzza a mutatót lefelé, és kattintson a Keresés gombra), a keresőmezőbe írja be a BitLocker kifejezést, koppintson vagy kattintson a Beállítások kategóriára, majd a BitLocker meghajtótitkosítás találatra.

 2. Koppintson vagy kattintson a BitLocker bekapcsolása elemre. Rendszergazdai engedély szükséges A rendszer rendszergazdai jelszót vagy a választás megerősítését kérheti.

  Megnyílik a BitLocker meghajtótitkosítás beállítási párbeszédpanele.

 3. Kövesse az utasításokat.

A BitLocker kikapcsolása vagy átmeneti felfüggesztése

A BitLocker eszköz működését felfüggesztheti ideiglenesen, ha például olyan új szoftvert telepít, amelyet a BitLocker blokkolna, majd a telepítés után visszakapcsolhatja az eszközt. De teljesen ki is kapcsolhatja a BitLocker szolgáltatást: ekkor a rendszer visszafejti a meghajtó titkosítását, és megszünteti a BitLocker által nyújtott védelmet.

 1. A BitLocker meghajtótitkosítás megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Keresés gombra (egér használata esetén mutasson a képernyő jobb felső sarkára, húzza a mutatót lefelé, és kattintson a Keresés gombra), a keresőmezőbe írja be a BitLocker kifejezést, koppintson vagy kattintson a Beállítások kategóriára, majd a BitLocker meghajtótitkosítás találatra.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • A BitLocker ideiglenes felfüggesztéséhez koppintson vagy kattintson a Védelem felfüggesztése elemre. Rendszergazdai engedély szükséges A rendszer rendszergazdai jelszót vagy a választás megerősítését kérheti. Ezután koppintson vagy kattintson az Igen gombra.

  • A BitLocker kikapcsolásához és a meghajtó visszafejtéséhez koppintson vagy kattintson a BitLocker kikapcsolása hivatkozásra. Rendszergazdai engedély szükséges A rendszer rendszergazdai jelszót vagy a választás megerősítését kérheti. Ezután koppintson vagy kattintson a BitLocker kikapcsolása gombra.

Mi történik, ha fájlokat helyezek el a titkosított meghajtón?

A rendszer automatikusan titkosítja az új fájlokat, amikor BitLocker-titkosítást használó meghajtón helyezi el őket. Amikor másik meghajtóra vagy másik számítógépre másolja ezeket a fájlokat, a rendszer automatikusan végrehajtja a visszafejtésüket.

Hol használhatom a BitLockert?

A BitLocker azt a meghajtót titkosítja, amelyen a Windows telepítve van (vagyis az operációs rendszert tartalmazó meghajtót), és titkosítja a beépített adattároló meghajtókat (például a belső merevlemezeket) is. A BitLocker To Go segítségével a cserélhető adattároló meghajtókon (például külső merevlemezen vagy USB flash meghajtón) tárolt fájlok védhetők.

Az összes megjelenítése

A rendszermeghajtó titkosítása esetén

A BitLocker a számítógép elindításakor megvizsgálja, hogy van-e biztonsági kockázatot jelentő körülmény (például módosult-e a számítógép bekapcsolásakor az operációs rendszert elindító BIOS szoftver vagy az indítófájlok). Ha a BitLocker biztonsági kockázatot észlel, zárolja a rendszermeghajtót. Ekkor csak a speciális BitLocker helyreállítási kulcs használatával oldható fel a zárolás.

Megadhatja, hogyan szeretné feloldani az operációs rendszer meghajtóját a gép bekapcsolásakor: például indítókulccsal vagy PIN kóddal. Az indítókulcsokkal, PIN-kódokkal és működésükkel kapcsolatban A TPM tulajdonosi jelszó, a helyreállítási jelszó, a helyreállítási kulcs, a jelszó, a PIN-kód, a bővített PIN-kód és az indítókulcs közöttti különbségek című témakörben, A TPM-ről pedig A TPM előnyei című témakörben talál további információt.

Adattároló meghajtó titkosítása esetén

Megadhatja, hogy miként szeretné feloldani a titkosított adattároló meghajtót: jelszóval vagy intelligens kártyával. Beépített adattároló meghajtók esetében beállíthatja, hogy a meghajtó zárolása automatikusan szűnjön meg, amikor a számítógép zárolása megszűnik, feltéve hogy az operációs rendszer meghajtója BitLocker-védelem alatt marad. A BitLocker To Go által titkosított cserélhető adattároló meghajtók esetében beállíthatja, hogy a meghajtót a rendszer automatikusan feloldja, amikor bejelentkezik a számítógépre.

Az erős jelszavak létrehozásával kapcsolatban lásd a Jelszavak a Windowsban: gyakori kérdések című témakört.