Viselkedési szabályzat

A jelen Viselkedési szabályzat az MSN és a Windows Live rendszer, valamint egyéb rendszerek összes olyan szolgáltatására vonatkozik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára tartalom közzétételét vagy másokkal való megosztását, és amelynél látható a jelen Viselkedési szabályzatra mutató hivatkozás (a továbbiakban a „Szolgáltatások”). Figyelmesen olvassa el ezt a Viselkedési szabályzatot és az Ön által esetleg használt egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi kiegészítő információkat.

A tagság feltételei

Csak legalább 13 éves személyek vehetik igénybe a Szolgáltatásokat.

Önnek mint a Szolgáltatások felhasználójának be kell tartania a jelen Viselkedési szabályzatban foglaltakat, valamint felelősséget kell vállalnia minden tevékenységéért és a közzétett vagy feltöltött tartalomért.

A jelen Viselkedési szabályzat betartása mellett Ön felelős minden vonatkozó helyi és országos szintű jogszabály betartásáért is.

Tiltott használati módok

Nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet, nem továbbíthat és nem terjeszthet semmilyen olyan tartalmat, továbbá nem segítheti elő semmilyen olyan tartalom terjesztését – beleértve a szöveget, képet, hangot, videót, adatot, információt és szoftvert –, illetve semmilyen olyan egyéb módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely:

 • bármilyen módon meztelenséget ábrázol, beleértve meztelen emberi testek teljes vagy részleges bemutatását, illetve meztelenség nem emberi formában – például képregényben, művészi fantáziarajzon vagy manga képen – való ábrázolását is;

 • pornográfiát, illetlenséget, szeméremsértést, trágárságot, káromkodást, gyűlöletet, vallási fanatizmust, rasszizmust vagy erőszakot hirdet, fejez ki, vagy ilyenre ösztönöz;

 • meghamisítja az Ön által közzétett vagy feltöltött tartalom forrását, beleértve önmaga más személyként való feltüntetését is;

 • olyan külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz vagy hoz létre, amelyek nincsenek összhangban a jelen Viselkedési szabályzat előírásaival;

 • a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények, személyes adatokra vonatkozó vagy közzétételhez kapcsolódó jogok, illetve bármely egyéb vonatkozó törvény védelme alatt álló tartalmat foglal magában, kivéve, ha az adott jogok az Ön tulajdonában vagy kizárólagos rendelkezése alatt állnak, illetve ha megszerezte az összes szükséges hozzájárulást;

 • bármilyen módon sért vagy kihasznál kiskorúakat;

 • kiskorúak (18 éven aluliak) személyes azonosításra alkalmas adatainak (ideértve többek között a nevet, az e-mail címet, a lakcímet, a telefonszámot vagy az iskola nevét) bekérésére vagy összegyűjtésére készült;

 • megsérti bármely személy magánjellegű adatainak bizalmasságát azáltal, hogy az illető tudomása és önkéntes beleegyezése nélkül megkísérli bekérni, összegyűjteni, tárolni vagy közzétenni a személy magánjellegű vagy személyes azonosításra alkalmas adatait, például jelszavát, felhasználói fiókjának adatait, hitelkártyájának vagy bankkártyájának számát, címét, illetve egyéb kapcsolattartási adatait;

 • jogellenes, vagy megsért bármely vonatkozó helyi vagy országos szintű jogszabályt, beleértve, de ezekre nem korlátozva, a gyermekpornográfiával, a bestialitással, a vérfertőzéssel, a törvényellenes kábítószerekkel, a szoftverkalózkodással és a zaklatással kapcsolatos törvényeket;

 • egy személyt vagy emberek valamely csoportját kora, neme, fogyatékossága, etnikai hovatartozása, szexuális beállítottsága, bőrszíne, vallási meggyőződése vagy bármely ok alapján megfenyeget, üldöz, megrágalmaz, megkárosít, megaláz, becsap vagy megfélemlít, illetve amely bárki mást ilyesmire bujtogat vagy bátorít;

 • károsítja vagy működésében zavarja egy másik felhasználó számítógépét, illetve erre irányuló kísérletet tesz, vagy amely lehetővé tenné az Ön vagy mások számára szoftverek jogellenes elérését vagy webhelyek és kiszolgálók biztonsági óvintézkedéseinek megkerülését, korlátozás nélkül e tevékenységek közé értve a levélszemétküldést is;

 • bármilyen módon vagy eszközzel megkísérli megszemélyesíteni a Microsoft egy alkalmazottját, ügynökét, vezetőjét, részlegét, rendszergazdáját vagy moderátorát, illetve egy másik felhasználót vagy bármely más személyt;

 • hirdeti vagy más módon elősegíti lőfegyverek vagy lőszer vásárlását és értékesítését;

 • „levélszemetet”, „hamis üzeneteket”, „láncleveleket”, „piramisjátékokat”, „kapcsolatokra épülő marketingtevékenységet” vagy egyéb kéretlen, kereskedelmi célú hirdetést tartalmaz, illetve ilyenként értelmezhető;

 • megtévesztően jellemzi az Ön által közzétett vagy feltöltött tartalmat, illetve korábban Ön által közzétett egyéb tartalommal megegyező vagy ahhoz hasonló tartalmú;

 • megkísérli befolyásolni a Szolgáltatások működését – egyebek között a Szolgáltatások részét képező minősítési és megbízhatóság-nyilvántartási rendszereket – oly módon, amely sérti a jelen Viselkedési szabályzat bármely rendelkezését, például több profil használatával vagy szavazások során másokkal való összejátszás útján;

 • olyan nemzetközi pénzátutalást ajánl, amelynek összege meghaladja valamilyen tétel reális értékét vagy árát, azzal a céllal, hogy kérje az összeg valamely részének visszatérítését;

 • pénzkereseti sémákra, kedvezménykártyákra, hitel-ügyintézési tanácsadásra, online felmérésekre vagy online versenyekre vonatkozó hirdetést tartalmaz.

Ön a Microsoft Corporation kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen automatizált eszközt vagy számítógépes programot nem használhat közlemények beküldésére.

Megszüntetés és felmondás

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint – de erre vonatkozó bármilyen kötelezettség nélkül –, bármikor előzetes bejelentés nélkül áttekintse és eltávolítsa a felhasználók által létrehozott szolgáltatásokat és tartalmat, illetve törölje a kifogásolható tartalmat és fiókokat. A Microsoft fenntartja továbbá a jogot arra, hogy saját belátása szerint kitiltson résztvevőket, vagy megszüntesse a hozzáférésüket a Szolgáltatásokhoz.

Jogok és kötelezettségek

Javasoljuk, hogy ne osszon meg olyan adatokat, amelyeket felhasználva mások kárt okozhatnak Önnek. Javasoljuk továbbá, hogy a szülők tudják és ellenőrizzék, hogy gyermekeik mit csinálnak és milyen tartalmat helyeznek el, hogy biztonságban tudhassák őket az interneten.

A Microsoft nem vállal felelősséget semelyik, felhasználó által létrehozott közlemény, bejegyzés vagy üzenet tartalmáért. Minden tartalom megtekintése vagy másokkal közös tevékenységben való részvétel kérdésében Ön dönthet – használja legjobb belátását.

Ön felelős számítógépe védelméért azokkal a zavaró tényezőkkel, kémprogramokkal vagy vírusokkal szemben, amelyek a Szolgáltatásokból letöltött elemek között előfordulhatnak. Javasoljuk, hogy telepítsen számítógépére vírusvédelmi programot, és tartsa naprakészen azt.

A jelen Viselkedési szabályzat megsértésének bejelentésére használhatja a Visszaélés bejelentése hivatkozást.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor előzetes bejelentés nélkül kiegészítse vagy módosítsa a Viselkedési szabályzatot vagy a Szolgáltatások bármelyikét. Javasoljuk, hogy időről időre tekintse át ezt a szabályzatot, hogy biztosan megfeleljen az előírásainak.

A Szolgáltatásokban megadott vagy azokba feltöltött adatainak tárolása részben az Ön lakóhelyétől eltérő országban is történhet.

A Szolgáltatások használata során végzett összes tevékenységére a Microsoft Services Agreement rendelkezései is vonatkoznak.

A Viselkedési szabályzat kiegészítése az MSN Video (Soapbox) szolgáltatáshoz

Utolsó frissítés dátuma: 2009. április

Ez a szakasz a fenti Viselkedési szabályzat kiegészítése. Bármely adott szolgáltatás viselkedési szabályzatának megértéséhez olvassa el a fenti Viselkedési szabályzatot és a megfelelő kiegészítést is.

Kizárólag az Ausztráliában, Belgiumban, Brazíliában, Kanadában, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában, Hongkongban, Indiában, Olaszországban, Japánban, Mexikóban, Hollandiában, Új-Zélandon, Norvégiában, Lengyelországban, Portugáliában, Oroszországban, Szingapúrban, Spanyolországban, Svédországban, Thaiföldön, Törökországban és az Egyesült Államokban élő felhasználók tölthetnek fel videót a Soapbox szolgáltatásba az MSN Video webhelyen.

Bing Maps A Viselkedési szabályzat kiegészítése

Utolsó frissítés dátuma: 2009. január

Ez a szakasz a fenti Viselkedési szabályzat kiegészítése. Bármely adott szolgáltatás viselkedési szabályzatának megértéséhez olvassa el a fenti Viselkedési szabályzatot és a megfelelő kiegészítést is.

Fejlesztők

Ha Ön fejlesztőként szeretné használni a Bing Maps platformot saját adategyesítések végrehajtására, kérjük, tanulmányozza a következő címen elérhető Bing Maps API SDK feltételeket: http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Amennyiben Bing Maps/Microsoft MapPoint licencszerződést köt, további használati jogokat is szerezhet. További információt a maplic@microsoft.com webhelyen olvashat.

Korlátozások

A Bing Maps alkalmazásban található térképek, képek és egyéb adatok a Microsoft és beszállítóink tulajdonában vannak. A Bing Maps szolgáltatást nem használhatja képek vagy adatok tömeges nyomtatására és letöltésére. Amennyiben nem rendelkezik olyan szerződéssel, amely ezt kifejezetten engedélyezi, nem hajthatja végre a következő műveleteket:

 • Hozzáférés az alapul szolgáló térképadatokhoz vagy fényképekhez a Microsoft által az Ön számára engedélyezett és dokumentált módszerektől eltérő módon.

 • A Bing Maps API-ra vonatkozó műszaki korlátozások megkerülése.

 • A Bing Maps alkalmazás eredményeit tartalmazó adatbázis másolása, tárolása, archiválása, illetve létrehozása.

 • Az eredmények értékesítése, bérletbe vagy allicencbe adása, illetve hozzáférés a Bing Maps API-hoz vagy a Bing Maps szolgáltatáshoz.

 • Fényképek másolása, mentése, letöltése, terjesztése, továbbítása vagy módosítása.

 • Az Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Új-Zéland, Ausztrália és Japán madártávlati képeinek használata kormányzati célokra a Microsoft külön írásos engedélye nélkül. Ha ezzel a korlátozással kapcsolatban kérdései vannak, keresse fel a maplic@microsoft.com webhelyet.

3D Map Tour

Javasoljuk, hogy készítsen egy 3D Map Tour videót a Bing Maps 3D alkalmazásban található tartalomból. Amennyiben betartja a jelen kiegészítésben és a fenti Viselkedési szabályzatban rögzített korlátozásokat, a Microsoft személyes, nem kizárólagos és nem átruházható licencet ad Önnek arra, hogy a Bing Maps 3D alkalmazás tartalmának használatával és megjelenítésével 3D Map Tour videókat készítsen, és szigorúan nem kereskedelmi és személyes használat céljából megossza az Ön által létrehozott videofelvételeket. Széleskörű jogokat biztosítunk Önnek a 3D Map Tour videók létrehozásához, azonban ezt a korlátozott használati licencet bármikor, bármilyen okból vissza is vonhatjuk.

Jelentse be a Viselkedési szabályzat megsértését.

Ez az Ön közössége is. Segítsen, hogy erős, élettel teli és minden felhasználó számára élvezetes legyen.

 • Ha olyan tartalmat lát, amely a jelen Viselkedési szabályzat előírásaiba ütközik, jelentse azt az üzemeltetőknek, hogy kivizsgálhassák.

Köszönjük, hogy használja a Szolgáltatásokat, és tiszteletben tartja a jelen Viselkedési szabályzatot!

 • Utolsó frissítés dátuma: 2009. április

 • © 2009 Microsoft

 • Védjegyek Adatvédelem Jogi tudnivalók Visszaélés bejelentése Biztonsági súgóközpont Fiók Visszajelzés