Az összes megjelenítése

Hol található a telepikon?

A telepikon helye az értesítési területen van, amely a Windows tálcán található.

Megjegyzés

 • Asztali számítógépek esetén a telepikon csak akkor jelenik meg, ha rövid távú telepet használ, például egy USB csatlakozású szünetmentes áramforrást (UPS).

Mire használható a telepikon?

A telepikon megjelenése a telep aktuális állapotát türközve módosul, így rögtön látható a telep töltöttségi szintje.

 • Ha a telep töltöttsége 25 százalék felett van, a telepikonja zöld.

 • Amint a telep töltöttsége eléri a 25 százalékot, egy felkiáltójelet (!) tartalmazó sárga háromszög jelenik meg a zöld telepikon felett.

 • Ha a telep töltöttsége eléri az alacsony töltöttségi szintet, egy fehér „X” jelet tartalmazó piros kör jelenik meg a zöld telepikon felett.

Amikor a telepikon felett tartja az egérmutatót, megjelenik a maradék teleptöltöttség százalékos értéke, a telep lemerüléséig hátralévő idő, valamint a használt energiaséma megnevezése.

Ha a telep töltöttsége alacsony, és az energiaséma testreszabása szerint a rendszer értesítést küld az alacsony töltöttségi szint elérésekor, az értesítés a telepikon felett jelenik meg.

Ha a jobb gombbal a telepikonra kattint, a következő lehetőségeket tartalmazó menü jelenik meg:

 • Energiagazdálkodási lehetőségek. Az Energiaséma kiválasztása oldal megnyitása, amelyen elvégezheti az energiagazdálkodási beállítások módosítását, vagy kijelölhet egy energiasémát.

 • Windows Mobilközpont. Megnyitja a Windows Mobilközpontot, ahol egyetlen helyen adhatja meg a hordozható számítógép leggyakrabban használt beállításait. Módosíthatja például a monitor fényerejét, beállíthatja a hangszóró hangerejét, ellenőrizheti a telep töltöttségét stb.

  Megjegyzés

  • A Windows Mobilközpont kizárólag hordozható számítógépek esetén érhető el, a Windows Vista Starter vagy a Windows Vista Home Basic kiadás nem tartalmazza azt.

 • A Rendszer ikonjainak megjelenítése. A Tálca és a Start menü tulajdonságai párbeszédpanel megjelenítése, ahol az Energiaellátás jelölőnégyzet jelölésének törlésével elrejtheti a telepikont.

A telepikonra kattintva megjelenik a Teleptöltöttség-mérő eszköz. Az eszköz felsorol minden elérhető telepet, és jelzi azok töltöttségi szintjét.

A teleptöltöttség-mérő eszközzel bármelyik alapértelmezett energiasémát kijelölheti. Az energiaséma-beállítások módosításához vagy a teleptöltöttség-mérő eszközben nem szereplő energiasémák kijelöléséhez kattintson a További energiagazdálkodási beállítások gombra.

Miért változik drasztikusan a teleptöltöttség-mérő eszközben jelzett hátralévő idő?

A telep hátralévő élettartama alapvetően két dologtól függ: a telepről történő üzemeltetés alatt a hordozható számítógépen végzett tevékenységtől, valamint a számítógép energiagazdálkodását vezérlő energiasémától. A hordozható számítógép energiafelhasználása folyamatosan változik a különböző tevékenységek és az azokra fordított időtartam szerint. Egy DVD lejátszása például meglehetősen több energiát használ fel, mint az e-mail üzenetek írása vagy olvasása. A fenti okok miatt a teleptöltöttség-mérő gyakran késik a töltöttség és a becsült hátralévő idő jelentésével.

Mikor biztonságos a hordozható számítógép telepének eltávolítása?

Ez leginkább a hordozható számítógéptől és a teleptől függ, és gyártóként eltér. További információt a hordozható számítógéphez vagy a telephez mellékelt dokumentációban talál.

Miért váltakozik a telepikon megjelenése?

A telepikon megjelenése attól függ, hogy a hordozható számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, vagy telepről működik. Kijelzi, hogy a telep töltés alatt áll vagy teljesen feltöltődött. A telepikon a hátralévő töltöttséget 10 százalékos lépcsőkben jelzi, és a megjelenése megváltozik, ha a telep töltöttsége eléri az alacsony vagy kritikus szintet. Végül akkor is módosul a megjelenés, ha a számítógépben nem található telep.

Az alábbi táblázat a különböző telepikonok jelentését magyarázza el.

Telep állapota ikon Magyarázat
Telep állapota

A hordozható számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, és a telep töltődik.

ikon
Növekvő szintű töltöttséggel rendelkező telepikonok és egy univerzáliscsatlakozó-szimbólum
Magyarázat

A telepikon néhányszor felvillan a hordozható számítógép áramforrásra csatlakoztatásakor. A telep töltése alatt a telepikon 10 százalékos lépesekkel jelzi a töltöttséget, 10 százalékról indítva.

Telep állapota

A hordozható számítógép telepe teljesen feltöltődött.

ikon
Teljes töltöttségű telepikon és egy univerzális csatlakozó
Magyarázat

A hordozható számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, és a telep teljesen feltöltődött.

Telep állapota

A hordozható számítógép telepről működik, és a telep töltöttsége csökken.

ikon
Csökkenő töltöttségű telep ikon
Magyarázat

Amikor a hordozható számítógép telepről működik, az ikon a telep töltöttségét 10 százalékos lépésenként jelzi, amíg a telep eléri az alacsony töltöttségű állapotot.

Telep állapota

Értesítés alacsony töltöttségi szintről

ikon
25%-os töltöttséget jelző telepikon
Magyarázat

A telep töltöttsége elérte a 25 százalékot.

Megjegyzés:

Telep állapota

Értesítés kritikus töltöttségi szintről

ikon
Kritikus töltöttségi szintet jelző telepikon
Magyarázat

Alapértelmezés szerint, amikor a telep eléri a 10 százalékos töltöttséget, a telepikon kritikus töltöttségről jelenít meg értesítést. Ha ezt a figyelmeztetést észleli, csatlakoztassa áramforráshoz a hordozható számítógépet, vagy készüljön fel a telep energiaellátásának megszűnésére.

A kritikus töltöttségű telepről egy értesítés jelenik meg a telep hátralévő élettartamát jelző telepikon felett.

A kritikus töltöttségről szóló értesítés módosításáról további információt az Energiaséma választása alacsony és kritikusan alacsony teleptöltöttség esetére című témakörben talál.

Telep állapota

A hordozható számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, és a telep nem töltődik.

ikon
Üres telepikon és egy univerzális csatlakozó
Magyarázat

A telep töltése alatt a telepikon 10 százalékos lépesekkel jelzi a töltöttséget. Ha a telepikon nem töltődik, előfordulhat, hogy a telep nem jelez töltési állapotot. Ha a hordozható számítógép régóta van áramforráshoz csatlakoztatva és a telep állapota alacsony marad, akkor valószínűleg probléma van a számítógép hardverével. Amennyiben egy régebbi telepet használ, előfordulhat, hogy a telep teljesen töltött, de a teljes töltöttség nem 100 százalékos értékként jelenik meg.

Telep állapota

A telep állapota ismeretlen.

ikon
Ismeretlen töltöttséget jelző telepikon
Magyarázat

A telep fennmaradó töltöttsége nem határozható meg.

Telep állapota

A Windows rendszer nem észlel akkumulátort az akkumulátorfiókban.

ikon
„A telep nem észlelhető” ikon
Magyarázat

A hordozható számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, és nem észlelhető telep. Az akkumulátorfiókban nem található telep, vagy probléma van a teleppel vagy a számítógép hardverével. További információt a hordozható számítógéphez kapott dokumentációban vagy a gyártó weboldalán talál.

Ha a számítógép nem rendelkezik akkumulátorfiókkal, a telepikon nem jelenik meg.

Hogyan módosítható az alacsony töltöttségi szint?

Az alacsony töltöttségi szint módosítása

 1. Az Energiagazdálkodási lehetőségek megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, kattintson a Vezérlőpult parancsra, kattintson a Rendszer és karbantartás segédeszközre, majd ezután kattintson az Energiagazdálkodási lehetőségek fülre.

 2. Az Energiaséma kiválasztása lapon a kijelölt séma alatt kattintson a Séma beállításainak módosítása gombra.

 3. A Séma beállításainak módosítása lapon kattintson a Speciális energiaellátási beállítások módosítása gombra.

 4. A Speciális beállítások lapon bontsa ki az Akkumulátor elemet, majd bontsa ki az Alacsony töltöttségi szint elemet, kattintson a Működés telepről lehetőségre, majd a nyilakra kattintva módosítsa a teleptöltöttség százalékos értékét arra a szintre, ahol értesítést szeretne kapni a telep alacsony töltöttségéről.

 5. Kattintson az OK gombra, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.

Amikor a telep töltöttsége eléri a kritikus töltöttségi szintet, a Windows rendszer a kritikus töltöttségi szint esetére meghatározott műveletet végzi. Alapértelmezés szerint kritikus töltöttségi szint esetén a hordozható számítógép hibernált állapotba kerül. Ebben az esetben a Windows rendszer a merevlemezre menti a folyamatban lévő munkákat, amelyek így visszaállíthatók a számítógép hibernációból való visszatérésekor. A kritikus töltöttségi szint esetén végrehajtott művelet beállításáról további információt az Energiaséma választása alacsony és kritikusan alacsony teleptöltöttség esetére című témakörben talál.

Hogyan rejthető el az értesítési területen megjelenő telepikon?

A telepikon elrejtése

 1. Kattintson a jobb gombbal a tálcára, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

 2. Kattintson az Értesítési terület fülre.

 3. A Rendszerikonok területen törölje az Energiaellátás jelölőnégyzetet.

Ha az Áramellátás jelölőnégyzet nem érhető el, a számítógép nem rendelkezik telepített akkumulátorral. Az is előfordulhat, hogy bizonyos tálcabeállításokat a rendszergazda kezel. Miért nem tudok bizonyos beállításokat módosítani?

A telepikon megjelenítése

 1. Kattintson a jobb gombbal a tálcára, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

 2. Kattintson az Értesítési terület fülre.

 3. A Rendszerikonok területen jelölje be az Áramellátás jelölőnégyzetet.

Hogyan határozhatom meg, hogy a teleptöltöttség-mérő eszközben mely sémák jelenjenek meg?

A teleptöltöttség-mérő eszköz három energiaellátási sémát tud megjeleníteni, minden egyes sémát egy beállítás jelöl:

 • Egy séma az energiatakarékosság és a megfelelő teljesítmény között egyensúlyoz (Kiegyensúlyozott)

 • Egy séma a takarékos energiafelhasználásra szolgál (Energiatakarékos)

 • Egy séma a rendszer teljesítményének kiemelt szinten tartására szolgál (Teljesítménycentrikus)

A teleptöltöttség-mérő eszközben megjelenő sémák meghatározásához a következőket kell tennie

 1. Az Energiagazdálkodási lehetőségek megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, kattintson a Vezérlőpult parancsra, kattintson a Rendszer és karbantartás segédeszközre, majd ezután kattintson az Energiagazdálkodási lehetőségek fülre.

 2. Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét.

  • Az Energiaséma kiválasztása lapon kattintson a További sémák elemre, majd jelöljön ki egy sémát. Minden létrehozott séma, beleértve a hordozható számítógép gyártója által létrehozott sémákat is, megjelenik a További sémák területen.

   -vagy-

  • A három alapértelmezett séma alapján hozzon létre új energiasémákat. További információt az Energiasémák kialakítása, módosítása és törlése című témakörben talál.

  Alapértelmezés szerint a kijelölt vagy létrehozott energiaséma a teleptöltöttség-mérő eszközben szereplő aktív séma. Az eredeti séma újbóli aktiválásához jelölje ki a teleptöltöttség-mérő eszközben a kívánt sémát.

Hogyan kapcsolható ki a Windows rendszer alacsony töltöttségi szintre vonatkozó figyelmeztetése?

 1. Az Energiagazdálkodási lehetőségek megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, kattintson a Vezérlőpult parancsra, kattintson a Rendszer és karbantartás segédeszközre, majd ezután kattintson az Energiagazdálkodási lehetőségek fülre.

 2. Az Energiaséma kiválasztása lapon a kijelölt séma alatt kattintson a Séma beállításainak módosítása gombra.

 3. A Séma beállításainak módosítása lapon kattintson a Speciális energiaellátási beállítások módosítása gombra.

 4. A Speciális beállítások lapon bontsa ki az Akkumulátor elemet, majd bontsa ki az Értesítés alacsony töltöttségről elemet, kattintson a Működés telepről lehetőségre, majd kattintson a nyílra, végül kattintson a Kikapcsolva lehetőségre.

 5. Kattintson az OK gombra, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.

Miért nem jelölhető ki a kívánt energiaséma a teleptöltöttség-mérő eszközben?

Ha a számítógép egy szervezet, például egy iskola, kormányhivatal vagy cég hálózatának része, előfordulhat, hogy a szervezet rendszergazdája bizonyos beállításokat letiltott, vagy eltávolította azokat csoportházirend használatával. A csoportházirend a Windows rendszer egyik olyan funkciója, amellyel a rendszergazdák a felhasználók a Windows rendszer egyéb szolgáltatásaihoz történő hozzáférését szabályozzák.

Amennyiben feltételezi, hogy a csoportházirend nem engedi az elérni kívánt energiagazdálkodási beállítás módosítását, keresse meg a rendszergazdát.

Előfordulhat, hogy nem rendelkezik más energiaséma kijelöléséhez szükséges jogosultsággal, mert a rendszergazda korábban kijelölte az aktív energiasémát, és letiltotta annak módosítását.

Honnan tudhatom, hogy egy energiaséma megfelel-e az igényeimnek?

Annak ellenére, hogy a Kiegyensúlyozott séma kielégíti a legtöbb felhasználó számítási igényeit, a számítógép mindennapos használata alapján kell eldöntenie, megfelelő-e annak használata. Ha például gyakran utazik, és a működés huzamosabb ideig telepről történik, a Teljesítménycentrikus séma esetleg nem biztosítja a szükséges telephasználati időtartamot. Ebben az esetben az Energiatakarékos séma jobb választás lehet. Ha a számítógép használata során mindig áramforráshoz van csatlakoztatva, az Energiatakarékos séma esetleg nem biztosítja a szükséges rendszerteljesítményt például egy DVD lejátszása során.

A jelenlegi energiaséma megjelenítéséhez mozgassa az egérmutatót a teleptöltöttség-mérő ikon fölé.