Gyakori kérdések az Asztaltársaságról

Az alábbiakban válaszokat talál néhány, az Asztaltársaság szolgáltatással kapcsolatban gyakran feltett kérdésre.

Az összes megjelenítése

Mi az Asztaltársaság?

Az Asztaltársaság egy szolgáltatás, amely azonosítja a közelben lévő, számítógépet használó személyeket, és lehetővé teszi számukra, hogy felkérést küldjenek programokhoz, például a Windows Tárgyalóhoz. Csak olyan programokban való részvételre küldhetnek felkérést, amelyek a számítógépen telepítettek. Az Asztaltársaság szolgáltatás használatához be kell jelentkeznie a szolgáltatásba.

Hogyan jelentkezhetek be az Asztaltársaság szolgáltatásba?

 1. Az Asztaltársaság megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, kattintson a Vezérlőpult parancsra, kattintson a Hálózat és internet segédeszközre, majd ezután kattintson az Asztaltársaság fülre.

 2. Kattintson a Bejelentkezés fülre, jelölje be a Bejelentkezés az Asztaltársaság szolgáltatásba választógombot, majd kattintson az OK gombra. Rendszergazdai engedély szükséges Amennyiben a rendszer rendszergazda jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy hagyja jóvá a műveletet.

  Ha először jelentkezik be az Asztaltársaság szolgáltatásba, egy további párbeszédpanelt láthat. Ezen a párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

Megjegyzés

 • Ha módosítani kívánja a megjelenő nevet (amelyet mások látni fognak), akkor a bejelentkezés előtt írjon be egy új nevet a Beállítások lapon.

Néhány szó a megbízható partnerekről

A megbízható partner egy olyan személy, aki a névjegyinformációkat e‑mail üzenet formájában elküldte, vagy az információkat egy lemezen vagy más típusú cserélhető adathordozón átadta. A megbízható partner információi mindig tartalmaznak tanúsítványt, míg a nem megbízható partnerek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal.

Amikor kapcsolattartási információkat cserél egy másik személlyel, mindketten megbízható partnerré válnak a másik számítógépén. További információt az alábbi, „Kapcsolattartási információk cseréje egy másik személlyel” című szakaszban talál.

Megjegyzés

 • Annak megállapítására, hogy egy partner megbízható-e, jelölje ki azt a Windows névjegyek mappában. Ha egy személy megbízható partner, akkor a kapcsolat megjelenített neve alatt a „Megbízható partner” kifejezés jelenik meg.

  • A Windows névjegyek megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, mutasson a Minden program menüpontra, majd kattintson a Windows névjegyek parancsra.

Miért ajánlott a megbízható partnerekkel való kapcsolat?

Csak a megbízható partnerek felkéréseinek elfogadása segít a számítógép biztonságának megőrzésében. Egy nem megbízható partner felkérésének elfogadása esetén nem lehet biztos abban, hogy a személy nem egy támadó (vagy valaki, aki másnak adja ki magát), aki kárt szeretne tenni a számítógépben, vagy kényes információkat kíván megszerezni. Mielőtt elfogadná egy nem megbízható partner felkérését, egy telefonhívással vagy egy e‑mail üzenettel győződjön meg arról, hogy valóban az adott személy küldte-e a felkérést.

Kizárólag megbízható partnerektől származó felkérések elfogadásához kövesse a következő lépéseket:

 1. Az Asztaltársaság megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, kattintson a Vezérlőpult parancsra, kattintson a Hálózat és internet segédeszközre, majd ezután kattintson az Asztaltársaság fülre.

 2. Kattintson a Beállítások fülre. A Felkérések területen a Segítségkérések engedélyezett eredete listában kattintson a Megbízható partnerek elemre.

Kapcsolattartási információk cseréje egy másik személlyel

 1. A Windows névjegyek megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, mutasson a Minden program menüpontra, majd kattintson a Windows névjegyek parancsra.

 2. Kattintson a jobb gombbal a személyes névjegyére (a saját nevét megjelenítő kapcsolatra), majd kattintson a Másolás gombra.

 3. Nyisson meg egy új e‑mail üzenetet, majd illessze be vagy húzza át a névjegyet. Ha egy, a csatolt névjegy vCard formátumba történő konvertálására vonatkozó üzenet jelenik meg, kattintson a Nem gombra. Ha a levelezőprogram nem támogatja a beillesztést vagy húzást, a névjegyet mellékletként küldje el. A névjegyeket tartalmazó mappa a <rendszermeghajtó>:\users\<az Ön felhasználóneve>\Contacts elérési úton található.

 4. Győződjön meg arról, hogy a melléklet neve <az Ön partnerneve>.contact.

 5. Küldje el az üzenetet annak a személynek, akivel névjegyet kíván cserélni.

 6. Kérje meg a másik személyt, hogy tegye ugyanezt.

Megjegyzés

 • A Windows Mail program használata esetén először győződjön meg arról, hogy a megfelelő beállításokat jelölte-e ki. Ez biztosítja, hogy a saját névjegyéhez tartozó összes információ másolva legyen.

  1. A Windows Mail megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, mutasson a Minden program menüpontra, majd kattintson a Windows Mail parancsra.

  2. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

  3. Kattintson a Speciális fülre, jelölje be A mellékelt névjegyek maradjanak névjegyformátumban jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

Mi a teendő, ha valaki elküldte nekem a kapcsolattartási információit?

 1. Kattintson duplán a mellékletre, kattintson a Megnyitás gombra, majd kattintson a Felvétel a névjegyek közé lehetőségre.

  Megjegyzések

  • Ha a használt levelezőprogram nem engedi a névjegy a Névjegyek mappához történő közvetlen hozzáadását, mentse a mellékletet a <rendszermeghajtó>:\users\<az Ön felhasználóneve>\contacts mappába.

  • Mielőtt a névjegyet a névjegyeket tartalmazó mappába mentené, egy telefonhívással vagy egy e‑mail üzenettel győződjön meg arról, hogy valóban az adott személy küldte-e a névjegyet.

 2. Az új kapcsolattartási adatok megfelelő hozzáadásának ellenőrzéséhez tegye a következőt:

  A Windows névjegyek megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, mutasson a Minden program menüpontra, majd kattintson a Windows névjegyek parancsra.
  Amikor kijelöli az új partnert, a „Megbízható partner” szavak jelennek meg a személy megjelenített neve alatt.

Annak ellenőrzéséhez, hogy az új névjegyinformáció hozzáadása helyesen történt-e, nyissa meg a névjegyeket tartalmazó mappát. Új partner kijelölése esetén a személy megjelenített neve alatt látnia kell a „Megbízható partner” kifejezést.

Megjegyzés

 • Ne kattintson a jobb gombbal a személyes névjegyére és a Névjegy küldése gombra. Ha mégis így tesz, akkor a névjegy egy olyan formátumba konvertálódik, amely nem működik együtt az Asztaltársaság szolgáltatással. Ellenben a jobb gombbal történő kattintás és a Küldés parancs használata továbbra is működni fog.

Lehet-e a személyes kapcsolatokat tartalmazó információkat egyik számítógépről egy másikra importálni?

Igen. Először az első számítógépen kell exportálnia a kapcsolattartási információkat.

 1. Kattintson a Start gombra A Start gomb, Írja be a certmgr.msc parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt. Rendszergazdai engedély szükséges Amennyiben a rendszer rendszergazda jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy hagyja jóvá a műveletet.
 2. Kattintson duplán a Személyes elemre, majd kattintson duplán a Tanúsítványok elemre.

 3. Kattintson a jobb gombbal az egyes tanúsítványokra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra. Az Általános lapon keresse meg a Társközi megbízhatóság vagy a 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4 elemet.

 4. Ha megtalálta a megfelelő tanúsítványt, annak bezárásához kattintson az OK gombra, kattintson a jobb gombbal a tanúsítványra, mutasson a Minden feladat menüpontra, majd kattintson az Exportálás parancsra.

 5. A Tanúsítványexportáló varázsló első oldalán kattintson a Tovább gombra.

 6. A Titkos kulcs exportálása lapon jelölje be az Igen, a titkos kulcs exportálását választom választógombot.

 7. Az Exportfájlformátum lapon jelölje be az Minden további tulajdonság exportálása jelölőnégyzetet.

 8. A Jelszó lapon írja be és erősítse meg a jelszót.

 9. Az Exportálandó fájl lapon kattintson a Tallózás gombra, keresse meg azt a helyet ahova az exportált fájlt menteni kívánja, írja be az exportált fájl kívánt nevét, majd kattintson a Tovább gombra.

 10. A varázsló utolsó lapján kattintson a Befejezés gombra.

Ezután a másik számítógépen importálja a kapcsolattartási információkat.

 1. Kattintson a Start gombra A Start gomb, Írja be a certmgr.msc parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt. Rendszergazdai engedély szükséges Amennyiben a rendszer rendszergazda jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy hagyja jóvá a műveletet.
 2. Kattintson duplán a Személyes elemre, majd kattintson duplán a Tanúsítványok elemre.

 3. Kattintson a jobb gombbal az egyes tanúsítványokra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra. Az Általános lapon győződjön meg arról, hogy a Társközi megbízhatóság és a 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4 elem sem jelenik meg.

 4. Kattintson a jobb gombbal a tanúsítvány (jobb oldali) ablaktáblájára, kattintson a Minden feladat menüpontra, majd kattintson az Importálás parancsra.

 5. A Tanúsítványimportáló varázsló első oldalán kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Importálandó fájl lapon kattintson a Tallózás gombra, módosítsa az „X.509 tanúsítvány” beállítást „Személyes információcsere” beállításra, majd keresse meg azt a helyet, ahova a fájlt korábban mentette.

 7. Kattintson duplán az importálni kívánt fájlra, majd kattintson a Tovább gombra.

 8. Írja be a jelszót, győződjön meg arról, hogy a Minden további tulajdonság szerepeltetése jelölőnégyzet bejelölt-e, majd kattintson a Tovább gombra.

 9. A Tanúsítványtároló lapon győződjön meg arról, hogy a tanúsítványok a „Személyes” helyen tárolódnak-e.

 10. A varázsló utolsó lapján kattintson a Befejezés gombra.

A személyes kapcsolattartási információk ezután elérhetővé válnak a másik számítógépen. A Windows Címjegyzékből nem kell áthelyeznie kapcsolattartási információkat.

A megbízható partnerek átmásolhatók-e egyik számítógépről a másikra?

Igen. Kövesse a „Kapcsolattartási információk cseréje egy másik személlyel” című témakörben található lépéseket, vagy másolja a neveket egy hálózati megosztásra vagy cserélhető adathordozóra, esetleg írja azokat egy lemezre. Hálózati megosztás használata esetén győződjön meg arról, hogy senki ne férhessen hozzá a kapcsolati információkhoz.

 1. A Windows névjegyek megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, mutasson a Minden program menüpontra, majd kattintson a Windows névjegyek parancsra.

 2. Jelölje ki a másik számítógépre másolni kívánt kapcsolatokat, kattintson a jobb gombbal, majd kattintson a Másolás parancsra.

 3. A kapcsolatokat illessze be egy hálózati megosztásra vagy egy cserélhető adathordozóra, esetleg írja azokat lemezre.

 4. A másik számítógépen nyissa meg a hálózati megosztást, a cserélhető adathordozót vagy lemezt, és a kapcsolatokat másolja a névjegyeket tartalmazó mappába.

Megjegyzés

 • A Windows Mail program használata esetén először győződjön meg arról, hogy a megfelelő beállításokat jelölte-e ki. Ez biztosítja, hogy a saját névjegyéhez tartozó összes információ másolva legyen.

  1. A Windows Mail megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, mutasson a Minden program menüpontra, majd kattintson a Windows Mail parancsra.

  2. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

  3. Kattintson a Speciális fülre, jelölje be A mellékelt névjegyek maradjanak névjegyformátumban jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

Mit jelent a „csak megbízható partnerek felkéréseinek elfogadása”?

Ha csak megbízható partnerek felkéréseit fogadja, akkor más személyektől nem érkezhetnek felkérések, csak abban az esetben, ha már cserélt velük kapcsolattartási információkat. Ez segít a számítógép biztonságának megőrzésében.

Hogyan módosíthatók a felkérés-beállítások?

 1. Az Asztaltársaság megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, kattintson a Vezérlőpult parancsra, kattintson a Hálózat és internet segédeszközre, majd ezután kattintson az Asztaltársaság fülre.

 2. Kattintson a Beállítások fülre, módosítsa a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra.